Non-funktionella tumörer i hypofysen

Davide Carvalho, Dr. MD, PhD, Head of Department of Endocrinology Diabetes adn Metabolism University of Porto, ger en översikt av non-funktionella adenomas och behandling av dessa.