Med Talks 2020. Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen

Nya studier betonar vikten av tumörcellens kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Professor Pietras studier försöker omsätta kunskap till nya strategier för diagnostik eller behandling av cancer.

 

 

Håll dig uppdaterad inom Onkologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Bavencio (avelumab)  Besponsa (inotuzumab ozogamicin)  Bosulif (bosutinib)  Ibrance (palbociklib)  Inlyta (axitinib)  Mylotarg (gemtuzumabozogamicin)  Sutent (sunitinib)  Xalkori (crizotinib)