Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib

ACR 2017. Desiree van der Heijde, professor vid Lieden University Medical Center i Nederländerna, om sjukdomsutvecklingen hos RA-patienter som behandlas med tofacitinib som monoterapi samt i kombinationsbehandling.

 

 

Håll dig uppdaterad inom Reumatologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Enbrel (etanercept)  Inflectra (infliximab)  Xeljanz (tofacitinib)