Vydura migrändagbok läkare

I den här videon går Ingrid Andersen, vår terapiområdesspecialist för migrän, igenom hur läkare kan använda sig av dagboken som stöd för sina migränpatienter i deras Vydurabehandling.