Anna Weibull Wärnberg får Pfizers och SILFs infektionsstipendium 2024

Specialistläkare Anna Weibull Wärnberg på Karolinska universitetssjukhuset får 50 000 kr för utvärdering av resistenstestning av integrerat virus hos patienter med låga eller omätbara virusnivåer i plasma.