Artificiell intelligens inom cancerdiagnostik

Vilken roll kommer AI ha inom framtidens cancerdiagnostik. Hör Patologerna Patrick Micke och Johan Hartman föra en dialog kring detta.