Biologisk modell som förklarar effekter av resynkronisering

EHRA 2019, MD PhD Marcus Ståhlberg, Karolinska Universitetssjukhuset berättar kortfattat om den framtagna modellen för att studera effekterna av disynkroni och resynkronisering vid hjärtsvikt.