Fatiguegrupp för reumatiker

Åsa och Julia från Centrum för Reumatologi, SLSO, berättar om Fatigueskolan. Fatuigeskolan ger verktyg för vardagen till människor som drabbats av fatigue till följd av deras reumatiska sjukdom.