Hylsa till Enbrel® injektionspenna - instruktionsfilm

Filmen visar hur den återanvändbara hylsan används till Enbrel® injektionspenna.