Intervju med Professor Roald Omdal från Nordic Center of Excellence 2020

Prof Roald Omdal, Clinical Immunology Unit, Stavanger University Hospital, Department of Clinical Science, University of Bergen, Norway om sin föreläsning, om temat från Nordic Center of Excellence 2020 och om framtiden.