Kopplingen mellan spondylartrit och inflammatorisk tarmsjukdom

Gastrodagarna 2022, Specialistläkare i reumatologi Johan Wallman vid Skånes universitetssjukhus, intervjuas om samsjukligheten mellan spondylartrit och inflammatorisk tarmsjukdom där omkring 5-10% med IBD har axial spondylartrit.