Korta episoder av förmaksflimmerliknande aktivitet - vad görs då?

Kardiovaskulärt vårmöte 2018, Doktorand Tove Fredriksson, Danderyds Sjukhus, berättar om sin forskning på patienter med mikroflimmer och vilka risker de har att utveckla förmaksflimmer.