Kortversion av Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården

Petra Neregård, Reumatolog, Medicinska rådgivare Pfizer, presenterar Xeljanz uppdaterade säkerhetsdata.