Lars Edvinsson om föredragen på European Headache Congress 2022

Vi intervjuade prof Lars Edvinsson om nyheter och intressanta föredrag under kongressen.