Multimodal rehab och arbetsåtergång

Detta är en bra in introduktionsföreläsning till multimodal rehabilitering – en behandlingsform som kan hjälpa patienter med långvarig, komplex smärtproblematik där det inte räcker med medicinering.