Professor Daniel Heng om mRCC på ASCO GU 2022

I denna intervju kommenterar Professor Heng abstracts gällande bland annat sekvensering, IMDC-kriterierna, sekvensering och cytoreduktiv nefrektomi i immunterapi-eran.