Professor Lars Edvinsson om Gepanten Vydura och dess verkningsmekanism

Lyssna på professor Lars Edvinssons föreläsning om CGRP, dess roll i migränanfall, behandling med CGRP-hämmare och den senaste gepanten Vydura (rimegepant).