Professor Lars Edvinsson svarar på frågan: När kommer CGRP in i bilden vid en migränattack?

Lyssna på professor Lars Edvinssons föreläsning om CGRP, dess roll i migränanfall, behandling med CGRP-hämmare och den senaste gepanten Vydura (rimegepant).