Rökavvänjning i grupp

Hälsopedagog Annelie Johansson ger konkreta tips på hur du kommer igång med dina grupper samt förslag på upplägg och metodik.