Digital rökavvänjning - hur och varför

Webinar om digitalt stöd för rökavvänjningspatienter men även om hur en hel digital rökavvänjningsbehandling kan genomföras och varför. Experterna ger bl a handfasta tips om vad det finns för digitalaverktyg att erbjuda.