Smärta som reaktion på trauma – dissociation och funktionella tillstånd

Var 5:e besök i primärvården är somatisering, vilket gör det viktigt att förstå mekanismer bakom dissociation och funktionella tillstånd. Intressant föreläsning där även patienten ger sin synvinkel.