Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer

Diskussioner om RWD-data inom njurcancer och urotelial cancer som presenterades under ASCO GU 2022. Vi intervjuar bland annat med Professor Daniel Heng och Dr Ricky Frazer som sätter data i ett kliniskt sammanhang.