Rökavvänjning

Inom rökavvänjning kan du se intervjuer med rökavvänjningsexperter som delar med sig av resultat från vetenskapliga studier och berättar om olika arbetssätt, såsom motiverande samtal (MI).

Alla inom rökavvänjning

Rökavvänjning och diabetes

684757

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos diabetes patienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos diabetes…
Publicerad: 2018-11-29

Rökavvänjning och KOL

880233

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos KOL patienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos KOL patienter…
Publicerad: 2018-11-29

Rökavvänjning och hjärt-kärlsjukdom

736682

Johan Brun (Life Science direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos hjärt- kärlpatienter och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka.

Johan Brun (Life Science direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning hos hjärt- kärlpatienter…
Publicerad: 2018-11-29

Rökavvänjning och reumatoid artrit

840703

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning patienter med reumatoid artrit och hur Champix® (vareniklin) kan hjälpa denna patientgrupp att sluta röka

Christoph Varenhorst (Medicinsk direktör, Pfizer) föreläser kort om rökavvänjning patienter med…
Publicerad: 2018-11-29

Webbsänt seminarium från Tobaksfria Dagen 2018

2740587

Dr Per Åke Lagerbäck och SSK Birgitta Nydahl Svärd föreläser om läkarens och sköterskans arbete vid rökavvänjning samt hur rollerna kan samverka.

Dr Per Åke Lagerbäck och SSK Birgitta Nydahl Svärd föreläser om läkarens och sköterskans arbete vid…
Publicerad: 2018-05-31

Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.

260267

Dr Per Åke Lagerbäck går igenom metoden för kort rådgivande samtal, s.k. VBA metoden - very brief advice.

Dr Per Åke Lagerbäck går igenom metoden för kort rådgivande samtal, s.k. VBA metoden - very brief…
Publicerad: 2018-02-23

Reflektioner från LUFT-konferensen i Eskilstuna sep 2017?

505428

Den 17:e LUFT-konferensen i Eskilstuna fokuserade på att "gå från ord till handling". Här samlas flera olika yrkeskategorier som berörs av tobaksfrågan. Se kort film om vad dina kollegor från tar med sig från konferensen.

Den 17:e LUFT-konferensen i Eskilstuna fokuserade på att "gå från ord till handling". Här…
Publicerad: 2017-10-13

Rökfri operation - varför och hur?

1927317

Överläkare Matz Larsson ger konkreta råd om hur du kan jobba med en rökfri operation på din mottagning.

Överläkare Matz Larsson ger konkreta råd om hur du kan jobba med en rökfri operation på din…
Publicerad: 2017-04-11

Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt?

2054467

Doc Karl-Olov Fagerström föreläser bl a om hur man kan få svåra patienter att fimpa samt om ”e-cigg - hjälp eller stjälp?”

Doc Karl-Olov Fagerström föreläser bl a om hur man kan få svåra patienter att fimpa samt om ”e-cigg…
Publicerad: 2017-04-11

Rökavvänjning i grupp

1826112

Hälsopedagog Annelie Johansson ger konkreta tips på hur du kommer igång med dina grupper samt förslag på upplägg och metodik.

Hälsopedagog Annelie Johansson ger konkreta tips på hur du kommer igång med dina grupper samt…
Publicerad: 2017-04-11

Rökavvänjning i mångkulturell miljö

660500

Angereds närsjukhus lyckas med rökstopp trots utmaningar som flertalet olika kulturer.

Angereds närsjukhus lyckas med rökstopp trots utmaningar som flertalet olika kulturer.
Publicerad: 2017-03-02

Mångkulturellt projekt för rökstopp

521620

Tobakspreventiva enheten i Örebro hittar nya vägar för att nå alla rökare oavsett bakgrund.

Tobakspreventiva enheten i Örebro hittar nya vägar för att nå alla rökare oavsett bakgrund.
Publicerad: 2017-03-02