AAD

AAD (American Academy of Dermatology) Annual Meeting är en kongress som anordnas varje år inom området Dermatologi. Den har arrangerats årligen av AAD, den största och mest inflytelserika och representativa dermatologigruppen i USA och startade sin verksamhet redan 1938.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på AAD-kongressen 2018 är professor Amy Paller, Chicago, USA, som tog upp intressant data vid Atopisk dermatit, prevalens och samsjuklighet, redogörelse för studie på barn och psoriasis (PsO) och om livsstilen kan orsaka psoriasis och om psoriasis kan behandlas med livsstilsförändringar. Under AAD-kongressen 2017 intervjuade Pfizer Dr. Metha Nehal, USA om de senaste data gällande kardiovaskulära sjukdomar och psoriasis, Dr. Richard Langley, Kanada, om säkerhet vid biologisk behandling, sin syn på ”wash out” mellan behandlingar och vikten av tidig behandling inom PsO och specialistläkaren Agata Bohlin, Sverige, om hur solskydd (SPF) skyddar mot hudcancer och vad man ska tänka på vid solskydd.

AAD-kongressen utgör en global plattform för internationella sammankomster inom dermatologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. AAD:s årliga sammankomst är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. AAD är en väletablerad kongress inom endokrinologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för dermatologi.

Paradigmskifte för Atopisk dermatit

361193

Trender inom psoriasis och psoriasisartrit

279743

Senaste data gällande kardiovaskulära sjukdomar och psoriasis

314793

Nyheter inom hand- och fotpsoriasis

65023

De vanligaste orsakerna till att patienterna inte tar sin medicin

153670