Gastrodagarna

Gastrodagarna är ett återkommande möte för svensk gastroenterologi som går hålls i maj varje år. Under Gastrodagarna presenteras svensk forskning, information från läkemedelsindustrin och där träffas gastroenterologer/hepatologer, kirurger med gastroenterologisk inriktning, sjuksköterskor med gastroenterologi/endoskopi-inriktning och representanter för industrin. Mötet arrangeras av Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF), som är en facklig och vetenskapliga sammanslutningen för gastroenterologer med medicinsk och kirurgisk inriktning.

En av föreläsarna som Pfizer har intervjuat på Gastrodagarna 2019 Hanna Dubois, specialistsjuksköterska, Stockholm, som berättade om sin forskning samt hur man på Huddinge arbetar för att främja patientdelaktighet vid endoskopiundersökningar. Under Gastrodagarna 2019 intervjuades även överläkare, docent, Hans Strid vid Medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, som berättade om hur SWIBREG har utvecklats under åren samt de största utmaningarna och möjligheterna framöver och Lena Öhman, Ass. Professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset om var vi står idag vad gäller forskning på biomarkörer för IBD behandling samt när vi kan tänkas kunna ha dessa i klinisk praxis.

Gastrodagarna är en plattform och möte för svenska specialister inom gastroenterologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. Gastrodagarnas årliga event är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor inom samma profession. Gastrodagarna är en etablerad sammankomst inom gastroenterologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för gastroenterologi.

Kopplingen mellan spondylartrit och inflammatorisk tarmsjukdom

338155

Fatigue och IBD – hur mäter vi?

856427

Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC

1769152

Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ

472789

Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer

158315

Gastrodagarna 2019 - Hans Strid

159424

Susanna Jäghult berättar om studien PREM

190080