IBD och extraintestinala manifestationer

2107840

Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools

639168

Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies

124480

Advance our understanding of surgical practises and surgery-realted risks for patients with IBD

224299

Levarage the latest epidemiological data to understand how to best improve patient outcomes

140565

Inför Pfizer symposium vid ECCO 2022

96000

Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år

729515

Vilken betydelse har FODMAP för symtom hos IBD-patienter?

569707

Fatigue och IBD – hur mäter vi?

856427

Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC

1769152

Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ

472789

Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer

158315

IBD och extraintestinala manifestationer

422868

UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet

2762197

UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv

458027

UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020

469867

UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud

399040

UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS

216747

UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom

477717

UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib

288192

Fatigue och IBD

334272

Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården.

1071743

The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis

177748

What to do with the rectal stump after subtotal colectomy

284863

Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study

243903

Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study

345877

The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study

202347

Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”

168320

Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study

211947

Susanna Jäghult om Quality Standards of Care

235712

UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering

130623

UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa

187903

UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit

231423

UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer

181547

UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening

166442

UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer

372672

UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD

203988

UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år

309268

UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib

169428

Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD

228863

Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi

143913

Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen

235477

Anna Andreasson om sambanden mellan depression och colonic eosinophilia

197867

Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass

252117

Per Hellström om inflammationsmarkörer

201322

Jonas Halfvarsson om det bästa från DDW

118400

Gastrodagarna 2019 - Lena Öhman

196308

Gastrodagarna 2019 - Hans Strid

156800

Gastrodagarna 2019 - Hanna Dubois

164437

Gastrodagarna 2019 - Julia König

103402

Gastrodagarna 2019 - Timo Heikkilä

197823

Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter

58240

Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD

168703

Dr. Sigurdsson om risken för myopenia hos unga vuxna med IBD

388992

Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor

224383

Dr. Shouval: Påverkar kosten IBD patienters sjukdomsförlopp

159103

Dr. Colombel: Kommer vi kunna förebygga IBD i framtiden

527787

Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit

431658

Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit

241663

Dr. Lindfors om fördelar och nackdelar med utbildning via internet för IBS patienter

286933

IBD-förloppet efter introduktion av biologiska läkemedel

122347

Finns utmaningar med dagens upplägg av IBD studier

292757

Susanna Jäghult berättar om IBD fatigue-skalan

177343

Hur kan man se framtiden i feces

160873

Bakgrunden till ICURE och den hälsoekonomiska studien

119103