Ett holistiskt synsätt vid behandling av IBD

2064747

Tofacitinib Oral Surveillance summary - learnings from rheumatology

418197

JAK inhibitors in clinical practice - updates from clinical trials and the real world

556203

Kopplingen mellan spondylartrit och inflammatorisk tarmsjukdom

338155

IBD och extraintestinala manifestationer

2107840

Lust att ha Lust – trots inflammatorisk tarmsjukdom

1954197

Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools

639168

Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies

124480

Advance our understanding of surgical practices and surgery-related risks for patients with IBD

224299

Levarage the latest epidemiological data to understand how to best improve patient outcomes

140565

Inför Pfizer symposium vid ECCO 2022

96000

Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år

729515

Vilken betydelse har FODMAP för symtom hos IBD-patienter?

569707

Fatigue och IBD – hur mäter vi?

856427

Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC

1769152

Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ

472789

Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer

158315

IBD och extraintestinala manifestationer - intervju

425003

UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS

218432

Fatigue och IBD

334144

Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study

246272

The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study

205163

UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering

133504

UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening

169003

UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib

172395

Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass

255040

Per Hellström om inflammationsmarkörer

204160

Gastrodagarna 2019 - Hans Strid

159424

Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter

61077

Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit

435243