ECCO

European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) grundades 2001 för att förbättra vården av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Europa. Den är nu det största forumet för specialister i IBD i världen. Det är en ideell organisation som underlättar samarbete utanför Europas gränser. Varje år arrangeras ECCO-kongressen som har blivit den ledande världskongressen för inflammatoriska tarmsjukdomar med över 8000 deltagare från mer än 87 olika länder.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på ECCO 2019 i Köpenhamn var Dr. Jean-Frederic Colombel, MD Icahn School of Medicine at Mount Sinai, som gav sin syn på om vi i framtiden kommer att kunna förebygga IBD samt förutspå skov och behandlingssvar på IBD-patienter. Under ECCO 2019 intervjuade Pfizer även Susanna Jäghult, ordförande i ”Nurses of ECCO” och enhetschef på Stockholm Gastro Center, som gav konkreta tips till IBD-sjuksköterskor, Dr. Dror Shouval, senior physician pediatric Gastroenterology unit, Sheba Medical Center, Israel om sin forskning kring kostens påverkan på både sjukdomsförlopp och utfall för IBD-patienter och Lovisa Widbom, Doktorand inst. Medicinsk biovetenskap klinisk kemi, Umeå Universitet om sin forskning om plasma cotinin och riskerna för IBD och om det finns skillnader i risk mellan UC och CD och mellan rökning och snusning.

ECCO är en global plattform för internationella kunskapsutbyten inom gastroenterologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. ECCO-kongressen är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. ECCO är en etablerad kongress inom gastroenterologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för gastroenterologi.

The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis

177748

What to do with the rectal stump after subtotal colectomy

284863

Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study

243903

Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study

345877

The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study

202347

Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”

168320

Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study

211947

Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter

58240

Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD

168703

Dr. Sigurdsson om risken för myopenia hos unga vuxna med IBD

388992

Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor

224383

Dr. Shouval: Påverkar kosten IBD patienters sjukdomsförlopp

159103

Dr. Colombel: Kommer vi kunna förebygga IBD i framtiden

527787

ECCO

European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) grundades 2001 för att förbättra vården av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Europa. Den är nu det största forumet för specialister i IBD i världen. Det är en ideell organisation som underlättar samarbete utanför Europas gränser. Varje år arrangeras ECCO-kongressen som har blivit den ledande världskongressen för inflammatoriska tarmsjukdomar med över 8000 deltagare från mer än 87 olika länder.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på ECCO 2019 i Köpenhamn var Dr. Jean-Frederic Colombel, MD Icahn School of Medicine at Mount Sinai, som gav sin syn på om vi i framtiden kommer att kunna förebygga IBD samt förutspå skov och behandlingssvar på IBD-patienter. Under ECCO 2019 intervjuade Pfizer även Susanna Jäghult, ordförande i ”Nurses of ECCO” och enhetschef på Stockholm Gastro Center, som gav konkreta tips till IBD-sjuksköterskor, Dr. Dror Shouval, senior physician pediatric Gastroenterology unit, Sheba Medical Center, Israel om sin forskning kring kostens påverkan på både sjukdomsförlopp och utfall för IBD-patienter och Lovisa Widbom, Doktorand inst. Medicinsk biovetenskap klinisk kemi, Umeå Universitet om sin forskning om plasma cotinin och riskerna för IBD och om det finns skillnader i risk mellan UC och CD och mellan rökning och snusning.

ECCO är en global plattform för internationella kunskapsutbyten inom gastroenterologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. ECCO-kongressen är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. ECCO är en etablerad kongress inom gastroenterologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för gastroenterologi.