ECCO

European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) grundades 2001 för att förbättra vården av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Europa. Den är nu det största forumet för specialister i IBD i världen. Det är en ideell organisation som underlättar samarbete utanför Europas gränser. Varje år arrangeras ECCO-kongressen som har blivit den ledande världskongressen för inflammatoriska tarmsjukdomar med över 8000 deltagare från mer än 87 olika länder.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på ECCO 2019 i Köpenhamn var Dr. Jean-Frederic Colombel, MD Icahn School of Medicine at Mount Sinai, som gav sin syn på om vi i framtiden kommer att kunna förebygga IBD samt förutspå skov och behandlingssvar på IBD-patienter. Under ECCO 2019 intervjuade Pfizer även Susanna Jäghult, ordförande i ”Nurses of ECCO” och enhetschef på Stockholm Gastro Center, som gav konkreta tips till IBD-sjuksköterskor, Dr. Dror Shouval, senior physician pediatric Gastroenterology unit, Sheba Medical Center, Israel om sin forskning kring kostens påverkan på både sjukdomsförlopp och utfall för IBD-patienter och Lovisa Widbom, Doktorand inst. Medicinsk biovetenskap klinisk kemi, Umeå Universitet om sin forskning om plasma cotinin och riskerna för IBD och om det finns skillnader i risk mellan UC och CD och mellan rökning och snusning.

ECCO är en global plattform för internationella kunskapsutbyten inom gastroenterologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. ECCO-kongressen är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. ECCO är en etablerad kongress inom gastroenterologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för gastroenterologi.

Tofacitinib Oral Surveillance summary - learnings from rheumatology

418197

JAK inhibitors in clinical practice - updates from clinical trials and the real world

556203

Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools

639168

Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies

124480

Advance our understanding of surgical practises and surgery-realted risks for patients with IBD

224299

Levarage the latest epidemiological data to understand how to best improve patient outcomes

140565

Inför Pfizer symposium vid ECCO 2022

96000

Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study

246272

The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study

205163

Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter

61077