LIVE Event | 16 maj | kl. 9.30 - 16.30

Nationell utbildningsdag för sjuksköterskor inom hematologi 2024

Registrera dig idag!

Nationell utbildningsdag för sjuksköterskor inom hematologi | Hybrid event | Pfizer och AstraZeneca

AstraZeneca och Pfizer bjuder in till Nationell utbildningsdag för sjuksköterskor inom hematologi. Programmet är framtaget i samråd med HEMSIS och sjuksköterskor i cancervård. Mötet sker fysiskt men det kommer även beredas möjlighet att delta virtuellt. Länk till det virtuella mötet kommer skickas ut i nära anslutning till mötet. Pfizer och AstraZeneca står för måltidskostnad endast vid fysiskt deltagande. Utställningsbord med marknadsföring finns intill föreläsningen.

Plats: Hotell Clarion Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm, 08-676 98 0

PP-BOS-SWE-0180 Jan 2024

SE-15594-02-24-ONC, Feb 2024

9:30 Drop-in fika
09.50–10.00 Välkomna

Representanter från HEMSIS presenterar dagens program Inger Andersson, Göteborg, Sofia Dovborg, Stockholm Lars Skagerlind, Umeå och Jenny Törnblom, Visby
10.00–10.55 AML – Bakgrund och behandling
Martin Jädersten, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
10.55–11.00 Bensträckare
11.00–12.00 Fortsättning AML – omvårdnad och eftervård

Cecilia Lind och Christine Andersson, Kontaktsjuksköterskor, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
12.00-13.10 Lunch och tid för mingel och utbyte av tankar och erfarenheter
13.10–13.40 Frågestund om Kontaktsjuksköterskans roll i slutenvården

Sofia Dovborg, Kontaktsjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Cecilia Lind och Christine Andersson, Kontaktsjuksköterskor, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
13.40–13.45 Bensträckare
13.45–14.45 Blodkomponenter och transfusioner

Stella Larsson, Överläkare, Med ansvarig Blodkomponenter Klin Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge immunologi och transfusionsmedicin
14.45-15.15 Fika och tid för mingel och utbyte av tankar och erfarenheter
15.15–16.15 Glöm inte barnen

Tina Sundholm, Leg. Psykoterapeut, Leg. Specialistsjuksköterska, Karolinska Comprehensive Cancer Center, ME Psykoonkologisk mottagning, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
16.15 –16.30 Summering av dagen och avslutande ord från HEMSIS

Varmt välkommen!

Inger Andersson, Lars Skagerlind,
Sofia Dovborg
och Jenny Törnblom
HEMSIS

 

Annika Lindström,
AstraZeneca

Bonnie Rådmark,
Pfizer

Länklista

 

Frågor om föreläsningen, kontakta:

Bonnie Rådmark
Pfizer
bonnie.radmark@pfizer.com

Annika Lindström
AstraZeneca
annika.lindstrom2@astrazeneca.com

Tipsa om webinariet