Hematologi 12 videor
Se alla ämnen A-Ö

Hematologi

Leukemi är samlingsnamnet för flera olika cancersjukdomar som utgår från benmärgen. Några exempel på hematologiska sjukdomar är akut och kronisk leukemi, myelom, lymfom, polycytemia vera och myelodysplastiskt syndrom.1

Inom området Hematologi kan du höra en intervju med Lise-lott Eriksson, ordförande i blodcancerförbundet. Hon började engagera sig i frågor kring blodcancer och hematologi 2011 då hon själv diagnostiserades med essentiell trombocytemi och då hennes far hade drabbats av myelom. Inom området Hematologi kan du lyssna till en föreläsning av Tim Brümmendorf, professor i hematologi. Han talar om utmaningarna i behandlingen av Kronisk Myeloisk Leukemi och om KML-patientens behandlingsresa. En annan intressant hematologisk föreläsning värd att lyssna på är den av Guiseppe Saglio, professor inom hematologi och internmedicin. Han talar om ett koncept som heter treatment free remissions och som handlar om att avbryta behandlingen inom kontrollerade former inom KML

Håll dig uppdaterad inom hematologi genom att lyssna på våra olika föreläsningar om flera hematologiska sjukdomar från både patientens och professionens perspektiv.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för onkologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring onkologiska sjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar med fokus på onkologi.

Referenser: 1. www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/hematologi/

Uppföljningsdata säkerhet och effekt elranatamab från MagnetisMM-3-studien

219029

Uppdaterade ASH-guidelines för trombofili

349035

Inkomst och utbildning påverkar prognos och behandling av Symptomatisk Myelom

300075

Risken för infektion hos Myelom-patienter från 2008-2021

250304

Vad påverkar effekten av elranatamab

267584

Johan Lund, Karolinska Universitetsjukhuset, Hematologkliniken ger sin syn på ASH 2023

156309

Föreläsning om KML med professor Hagop Kantarjian

3796224

Introduktion till Myelodysplastisk syndrom (MDS)

965589

Nyhet som påverkar den kliniska vardagen för behandling av MDS

3924672

Varför är MRD testning viktigt

5307670

Vad ska man göra när behandling med andra generationens TKI sviktar

3240704

ALL - Hur behandlingsresultaten kan optimeras

2749760