Hematologi

Leukemi är samlingsnamnet för flera olika cancersjukdomar som utgår från benmärgen. Några exempel på hematologiska sjukdomar är akut och kronisk leukemi, myelom, lymfom, polycytemia vera och myelodysplastiskt syndrom.1

Inom området Hematologi kan du höra en intervju med Lise-lott Eriksson, ordförande i blodcancerförbundet. Hon började engagera sig i frågor kring blodcancer och hematologi 2011 då hon själv diagnostiserades med essentiell trombocytemi och då hennes far hade drabbats av myelom. Inom området Hematologi kan du lyssna till en föreläsning av Tim Brümmendorf, professor i hematologi. Han talar om utmaningarna i behandlingen av Kronisk Myeloisk Leukemi och om KML-patientens behandlingsresa. En annan intressant hematologisk föreläsning värd att lyssna på är den av Guiseppe Saglio, professor inom hematologi och internmedicin. Han talar om ett koncept som heter treatment free remissions och som handlar om att avbryta behandlingen inom kontrollerade former inom KML

Håll dig uppdaterad inom hematologi genom att lyssna på våra olika föreläsningar om flera hematologiska sjukdomar från både patientens och professionens perspektiv.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för onkologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring onkologiska sjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar med fokus på onkologi.

Referenser: 1. www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/hematologi/

Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi

180032

Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi

210560

Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede

332393

Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML

528277

Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment

361642

Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet

315433

Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019

3119060

Intervju med Professor Tim Brümmendorf

300073

Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018

175445

Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin

259242

När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?

527680

Hematologi

Leukemi är samlingsnamnet för flera olika cancersjukdomar som utgår från benmärgen. Några exempel på hematologiska sjukdomar är akut och kronisk leukemi, myelom, lymfom, polycytemia vera och myelodysplastiskt syndrom.1

Inom området Hematologi kan du höra en intervju med Lise-lott Eriksson, ordförande i blodcancerförbundet. Hon började engagera sig i frågor kring blodcancer och hematologi 2011 då hon själv diagnostiserades med essentiell trombocytemi och då hennes far hade drabbats av myelom. Inom området Hematologi kan du lyssna till en föreläsning av Tim Brümmendorf, professor i hematologi. Han talar om utmaningarna i behandlingen av Kronisk Myeloisk Leukemi och om KML-patientens behandlingsresa. En annan intressant hematologisk föreläsning värd att lyssna på är den av Guiseppe Saglio, professor inom hematologi och internmedicin. Han talar om ett koncept som heter treatment free remissions och som handlar om att avbryta behandlingen inom kontrollerade former inom KML

Håll dig uppdaterad inom hematologi genom att lyssna på våra olika föreläsningar om flera hematologiska sjukdomar från både patientens och professionens perspektiv.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för onkologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring onkologiska sjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar med fokus på onkologi.

Referenser: 1. www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/hematologi/