Webbinar: om nya IPSS-M för Myelodysplastiskt Syndrom

Webbinar | 17 juni | kl 15.00–17.30

Vid det senaste ASH i december 2021 presenterade dr Elsa Bernard från Memorial Sloan Kettering i New York ett arbete om ny prognostisk indelning av MDS patienter som kommer att bli klinisk rutin inom en snar framtid, nämligen IPSS-M. Elsa kommer i detta webbinar ge oss en föreläsning om arbetet med fokus på klinisk tillämpning.

Registrera dig idag

1

Patientfall – Man 54 år med akromegali

Patientfallet är skapat tillsammans med Daniel S Olsson, M.Sc., M.D., Ph.D., Specialistläkare och Docent Sektionen för Endokrinologi och Diabetes Verksamhet Specialistmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet

Till patientfallet

0

  PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

  Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

  Trendande videor

  Trendande videor

  11:14
  Lär dig mer om TBE och FSME-IMMUN
  tbe vaccin FSME-Immun
  11:18
  Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.
  andreas palmborg vaccin apexxnar
  55:50
  Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer
  venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
  13:07
  Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  41:14
  Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
  annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
  07:14
  Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
  emma svennberg stroke kardiologi
  09:01
  Kan man kombinera NOAK och dronedaron
  leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
  04:18
  Fästingbettet som förändrade Sussies liv
  vaccin tbe patientberättelse
  15:46
  Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  08:18
  Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  39:38
  Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
  signild åsberg flimmerveckan kardiologi
  49:05
  Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax
  hans fredlund vaccinsymposium vaccin
  06:55
  ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
  tord juhlin esc förmaksflimmer
  00:28
  Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
  arne lindgren antikoagulantia kardiologi
  00:14
  Flimmerveckans avslutande paneldebatt
  flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
  03:40
  Tips och trix till dig som vaccinerar
  ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
  32:20
  Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
  christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
  33:26
  Förmaksflimmer hos den äldre patienten
  per sjölin förmaksflimmer eliquis
  34:20
  Livsstil och förmaksflimmer - Matthias Lidin
  matthias lidin livsstil och förmaksflimmer kardiologi
  06:25
  Vad vet du om meningokocksjukdom
  hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
  01:57
  Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie
  eleni papakokkinou endo endokrinologi
  00:26
  Vårt fantastiska immunförsvar
  rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
  57:31
  EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
  jan steffel ehra kardiologi
  35:06
  Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan
  stroke & formaksflimmer kardiologi förmaksflimmer
  04:05
  Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på
  hans fredlund vaccinsymposium vaccin
  06:01
  Paradigmskifte för Atopisk dermatit
  amy paller aad psoriasis
  03:55
  Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen
  magnus simrén ddw gastroenterologi
  00:30
  Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman
  cancer venös trombos vid cancer kardiologi
  43:53
  Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
  kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
  57:08
  Kardiovaskulära vårmötet - året runt
  attr-cm ekg hjärtamyloidos
  08:41
  Komorbiditet hos turnerpatienter
  claus gravholt ece endokrinologi
  02:41
  Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
  daniela esposito ece endokrinologi
  04:01
  Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit
  alessandro armuzzi ueg 2018 gastroenterologi
  30:22
  EHRA practical guide 2021
  ehra ehra practical guide kardiologi
  02:35
  Prenantal environment and medical consequences
  lars sävendahl espe 2017 endokrinologi
  06:10
  PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden
  lars-erik kristensen psoriasisartrit reumatologi 2018
  44:08
  Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
  johan engdahl flimmerveckan kardiologi
  04:25
  Serum levels of immunoglobulin D and factors influencing the levels in Rheumatoid Arthritis
  giacomo gravina reumadagarna reumatologi
  04:12
  Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass
  maria bergström ddw gastroenterologi
  05:07
  Hälsoplan - tillsammans med patienten
  malin regardt jennie sawalha reumadagarna
  20:16
  Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
  margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
  03:27
  Does the skin mirror the joints
  liv eidsmo reumadagarna dermatologi
  03:43
  Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner
  reumatologi mest sedda systemisk lupus erythematosus sle
  02:11
  MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
  eliquis esc kardiologi
  35:21
  TBE och vaccinationsgenombrott
  anja rosdahl vaccinsymposium tbe
  03:16
  Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study
  daniel olsson endo 2018 akromegali
  04:05
  Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH
  anna-maria hoffman-vold acr reumatologi
  30:49
  Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
  ann-margreth lundin vaccinsymposium vaccin
  02:38
  2019 års Nanna Svartz stipendiat Inger Gjertsson om de viktigaste fynden i sin forskning
  inger gjertsson reumadagarna reumatologi
  04:53
  Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC
  stefan james esc kardiologi
  04:23
  Förmaksflimmer och risk för PAH
  björn hornestam esc eliquis
  02:31
  Kan metyleringsmönstret utgöra en predictor för hur invasiva hypofystumörerna blir
  daniel olsson endo endokrinologi
  34:37
  Nya arbetssätt kring förmaksflimmer
  kristina hagwall strukturerat omhändertagande kardiologi
  02:23
  Historien bakom Acrostudy
  michael buchfelder ece endokrinologi
  24:24
  Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
  kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
  03:51
  Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
  ander cohen esc vte
  02:18
  Rachel van Leeuwaarde on endocrine management after immunotherapy
  rachel van leeuwaarde endo endokrinologi
  43:13
  Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård
  anders nystedt vaccinsymposium antibiotikaresistens
  03:13
  Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras
  olof säll vaccinsymposium meningokocker
  04:20
  Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.
  per åke lagerbäck vba-metoden rökavvänjning
  02:39
  Comorbidities in patients with non-functioning pituitary adenomas: influence of long-term growth hormone replacement
  casper hammarstrand endo tillväxthormon
  02:24
  Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas
  daniel olsson endo endokrinologi
  09:00
  VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute
  cancer doac eliquis webinar
  02:50
  Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort
  mark van treijen endo enodkrinologi
  04:55
  Häng med till referenslabratoriet i Örebro
  hans fredlund meningokocker vaccin
  02:06
  Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
  thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
  43:34
  Vacciner - principer och immunförsvar
  marta granström vaccinsymposium vaccin
  04:06
  Fundamentala principer kring vacciner
  heinz-joseph schmitt vaccinsymposium vaccin
  25:03
  Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
  anders själander trombos vid cancer kardiologi
  04:07
  Metastases to the pituitary: a Swedish nationwide study
  mest sedda endo endokrinologi
  57:42
  Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
  johan elf lungemboli kardiologi
  06:15
  Intervjufilm Peter Berg - Vad tar du med dig hem från EADV 2018
  dermatologi eadv 2018 mest sedda
  03:20
  Antibiotikaresistensutveckling i Sverige
  bengt mattson vaccinsymposium vaccin
  02:59
  Har du lust att ha lust?
  helena cewers reumadagarna reumatologi
  38:37
  Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer
  asco asco 2022 gu
  02:22
  Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO
  2018 esc 2018 dag 4 esc
  01:53
  Nya riktlinjer inom Syncope
  artur fedorowski ehra kardiologi
  05:20
  Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?
  rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
  01:15
  Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
  acr mest sedda reumatologi
  01:05
  Välkommen till ESPE 2017
  2017 washington espe 2017
  03:30
  "Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"
  anna södergren eular reumatoid artrit
  03:00
  Transition av GH-patienter från barn till vuxenklinik
  margaret cristina da silva boguszewski endo endokrinologi
  02:24
  Central precocious puberty caused by brain tumors and radiotherapy
  washington espe 2017 late effects
  03:01
  Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus
  daniel olsson endo 2018 endokrinologi
  02:35
  Orsaker till fatigue hos PsA-patienter
  tanja schjødt jørgensen fatigue reumatologi
  05:09
  UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år
  edward loftus uegw gastroenterologi
  06:04
  Smartphone-screening av förmaksflimmer
  richard godin esc kardiologi
  02:45
  Infektioner i barndomen och risken för att utveckla AS
  ulf lindström reumatologi mest sedda ankyloserande spondylit
  02:57
  Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
  helena ödesjö esc kardiologi
  01:23
  Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly
  eva coopmans endo endokrinologi
  06:12
  UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
  julien kirchgesner uegw gastroenterologi
  02:10
  UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
  henrik thorlacius uegw gastroenterologi
  34:14
  Rökavvänjning i vården - kan det vara lätt
  karl-olov fagerström rökavvänjning i vården rökavvänjning
  03:55
  Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
  susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
  02:34
  "Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"
  karina malm eular reumatologi
  04:58
  Profile analysis to identify idiopathic short stature by phenotypes in children
  2018 hector aldo miglietta play
  03:54
  Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser
  esc eliquis kardiologi
  02:56
  Body mass index, smoking, socioeconomic status and the risk of Giant Cell Arteritis
  2017 reumatologi mest sedda västerås
  03:55
  Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up
  eular eular 2019 reumatologi
  05:34
  Aggressiva och maligna hypofystumörer
  sebastian neggers endo endokrinologi

  Patientfall inom ditt område

  Ta del av case från olika terapiområden och sätt dina kunskaper på prov i vårt interaktiva patientfallsverktyg.

  Testa dina kunskaper

  Patientfall 8700x350

   

  Fästingbettet som förändrade Sussies liv

  Ta del av Sussies berättelse om hur det kan vara att drabbas av TBE. 

  Senaste videorna

  Senaste videorna

  33:11
  Multidiciplinär webbinarserie del 3
  onkologi bröstcancer jana di boniface
  01:12
  Arbetsbelastning vid hjärtsviktsdiagnostik
  attr-cm hjärtsvikt kardiologi
  01:16
  Utredning och behandling vid Hjärtsvikt
  anders lundberg attr-cm kardiologi
  38:37
  Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer
  asco asco 2022 gu
  15:46
  Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  13:07
  Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  08:18
  Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  55:50
  Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer
  venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
  29:47
  Multidiciplinär webbinarserie del 2
  bröstcancer john hartman onkologi
  11:14
  Lär dig mer om TBE och FSME-IMMUN
  tbe vaccin FSME-Immun
  03:44
  Advance our understanding of surgical practises and surgery-realted risks for patients with IBD
  gastroenterologi ibd james lindsay
  10:39
  Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools
  gastroenterologi geert d'haens tofacitininb
  02:04
  Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies
  gastroenterologi ulcerös kolit remo panaccione
  02:20
  Levarage the latest epidemiological data to understand how to best improve patient outcomes
  gastroenterologi ibd iago rodríguez-lago
  39:38
  Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
  signild åsberg flimmerveckan kardiologi
  43:53
  Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
  kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
  44:08
  Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
  johan engdahl flimmerveckan kardiologi
  11:18
  Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.
  andreas palmborg vaccin apexxnar
  04:18
  Fästingbettet som förändrade Sussies liv
  vaccin tbe patientberättelse
  05:17
  Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?
  per eldhagen kardiologi attr-cm
  41:14
  Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
  annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
  51:55
  DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt
  cancer vte kardiologi
  16:26
  Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
  giancario agnelli vte kardiologi
  04:03
  Skillnad mellan PCV13 och PPV23
  pneumokockinfektioner senaste filmerna vaccin
  10:20
  Skäl att välja JAK-hämmare vid behandling av reumatoid artrit
  acr acr 2021 jak
  04:35
  Riskfaktorer som påskyndar utveckling av reumatoid artrit
  acr acr 2021 alexandra circiumaru
  32:20
  Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
  christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
  25:03
  Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
  anders själander trombos vid cancer kardiologi
  34:42
  Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt
  paneldebatt Högriskpatienten ett Högriskprojekt kardiologi
  35:06
  Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan
  stroke & formaksflimmer kardiologi förmaksflimmer
  32:42
  ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020, vad är nytt - Kristina Hagwall
  kristina hagwall esc rekommendationer kardiologi
  50:50
  Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili
  faris al-khalili frieder braunschweig kardiologi
  12:09
  Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år
  gastroenterologi uegw julian panés
  00:28
  Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
  arne lindgren antikoagulantia kardiologi
  00:30
  Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman
  cancer venös trombos vid cancer kardiologi
  55:27
  Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
  cancer venös trombos vid cancer kardiologi
  06:15
  Intervjufilm Peter Berg - Vad tar du med dig hem från EADV 2018
  dermatologi eadv 2018 mest sedda
  07:14
  Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
  emma svennberg stroke kardiologi
  29:29
  Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
  gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
  41:03
  Paneldiskussion om kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer
  förmaksflimmer kardiologi kliniska komplexa
  29:25
  Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia eller andra möjligheter
  antikoagulantia arne lindgren hjärnblödning
  28:32
  ABC riskscore- Indivdanpassad behandling vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer
  abc riskscore förmaksflimmer hjärtinfarkt
  24:39
  Nyheter inom fysisk aktivitet och idrottskardiologi
  idrottskardiologi kardiologi kliniska-komplexa-17-maj
  24:35
  Sekundär prevention- Kvinnohjärtat
  annica ravn-fischer förmaksflimmer kardiologi
  30:22
  EHRA practical guide 2021
  ehra ehra practical guide kardiologi
  31:17
  Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
  attr-cm hjärtamyloidos hjärtsvikt
  57:08
  Kardiovaskulära vårmötet - året runt
  attr-cm ekg hjärtamyloidos
  02:38
  Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
  ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
  07:52
  Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
  lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
  00:14
  Flimmerveckans avslutande paneldebatt
  flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
  57:31
  EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
  jan steffel ehra kardiologi
  08:38
  Tobaksavvänjning vid psykisk sjukdom - Matz Larsson, Överläkare Universitetssjukhuset Örebro
  matz larsson tobaksavvänjning rökavvänjning
  24:24
  Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
  kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
  23:54
  Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
  maria furberg infektionssjukdomar vaccin
  18:34
  Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
  tomas bergström antikroppar vaccin
  20:16
  Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
  margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
  57:42
  Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
  johan elf lungemboli kardiologi
  02:32
  Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning inför operation
  sanne wärjestams rökfri inför operation rökavvänjning
  03:34
  Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning
  sanne wärjestams tre tips rökavvänjning
  24:23
  Hur diabetespatienter slutar röka för gott
  åke sjöholm diabetespatienter rökavvänjning
  52:29
  Webinar med Janet Pope: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis – Where are they in your treatment algorithm and why?
  acr janet pope reumatologi
  09:39
  Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
  acr janet pope reumatologi
  04:42
  Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress
  acr janet pope reumatologi
  59:52
  Blödning och blödningshantering
  2020 blödningshantering faktor xa eliquis
  18:42
  Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
  johan svensson registerdagen barnedokrinologi
  22:28
  Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade
  jovanna dahlgren registerdagen endokrinologi
  45:50
  Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
  margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
  42:56
  Digital rökavvänjning - hur och varför
  matz larsson digitalt patientstöd rökavvänjning
  04:48
  UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib
  tessa straatmijer uegw gastroenterologi
  07:57
  UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom
  matthias löhr uegw gastroenterologi
  03:36
  UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
  magnus simrén uegw gastroenterologi
  06:39
  UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud
  floris de voogd uegw gastroenterologi
  07:49
  UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
  charlotte hedin uegw gastroenterologi
  07:38
  UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
  anders rönnlund uegw gastroenterologi
  46:02
  UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet
  webbsänt seminarium uegw gastroenterologi
  02:23
  Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
  marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
  03:04
  Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
  sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
  10:58
  Fatiguegrupp för reumatiker
  fatigueskolan fatigue reumatologi
  10:22
  ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
  emma svennberg esc kardiologi
  11:43
  Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
  claes held esc kardiologi
  13:04
  Fragmin (dalteparin natrium) fyller 35 år
  hjärta-kärl ulf lindhal venös tromboembolism
  04:55
  Häng med till referenslabratoriet i Örebro
  hans fredlund meningokocker vaccin
  07:15
  EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
  viktor molander eular reumatologi
  53:18
  EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer
  petra neregård eular reumatologi
  39:13
  Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
  per lindqvist attr-cm kardiologi
  02:57
  The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
  pontus karling ecco gastroenterologi
  04:03
  Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
  mikael lördal ecco gastroenterologi
  04:44
  What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
  mattias block ecco gastroenterologi
  02:48
  Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
  pär myrelid ecco gastroenterologi
  05:45
  Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
  ola olén ecco gastroenterologi
  03:22
  The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
  pontus karling ecco gastroenterologi
  03:31
  Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study
  jonas halfvarson ecco gastroenterologi
  03:55
  Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
  susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
  06:25
  Vad vet du om meningokocksjukdom
  hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
  02:00
  The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population
  acr mest sedda reumatologi
  01:47
  Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice
  acr mest sedda reumatologi
  02:51
  Interferon-gamma supports transcriptional activity of BIRC5 in CD4+ T Cells in Established RA
  acr mest sedda reumatologi
  03:30
  Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
  acr mest sedda reumatologi
  07:20
  JAK-inhibitors as Therapeutic Strategy for Inflammatory Rheumatic Diseases
  acr mest sedda reumatologi
  06:25
  Cancer Risk in a Large Inception SLE Cohort: Effects of Age, Smoking, and Medications
  acr mest sedda reumatologi

  Ta del av våra podcasts

  Lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom ditt område.

  Till alla Pfizers podcasts

  Vaccin

  Vaccin

  23:07
  Triple burden disease
  vaccin vaccinsymposium
  11:14
  Lär dig mer om TBE och FSME-IMMUN
  tbe vaccin FSME-Immun
  11:18
  Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.
  andreas palmborg vaccin apexxnar
  04:18
  Fästingbettet som förändrade Sussies liv
  vaccin tbe patientberättelse
  04:03
  Skillnad mellan PCV13 och PPV23
  pneumokockinfektioner senaste filmerna vaccin
  24:24
  Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
  kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
  23:54
  Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
  maria furberg infektionssjukdomar vaccin
  18:34
  Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
  tomas bergström antikroppar vaccin
  20:16
  Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
  margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
  04:55
  Häng med till referenslabratoriet i Örebro
  hans fredlund meningokocker vaccin
  04:43
  Naturen, klimatet och människan
  birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
  03:48
  TBE - Virus, virulens och vaccination
  tomas bergström vaccinsymposium vaccin
  52:31
  Naturen, klimatet och människan
  birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
  11:20
  Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?
  oras mistafa vaccinsymposium vaccin
  40:40
  TBE - mekanismer bakom sjukdomen och spridning i Sverige
  tomas bergström vaccinsymposium vaccin
  05:40
  Spridning av TBE - intervju med Thomas Bergström
  thomas bergström fästingar tbe
  06:25
  Vad vet du om meningokocksjukdom
  hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
  43:13
  Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård
  anders nystedt vaccinsymposium antibiotikaresistens
  43:34
  Vacciner - principer och immunförsvar
  marta granström vaccinsymposium vaccin
  30:49
  Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
  ann-margreth lundin vaccinsymposium vaccin
  35:21
  TBE och vaccinationsgenombrott
  anja rosdahl vaccinsymposium tbe
  03:40
  Tips och trix till dig som vaccinerar
  ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
  04:02
  Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?
  anja rosdahl vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
  37:58
  Meningokockinfektioner
  olof säll vaccinsymposium meningokocker
  03:13
  Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras
  olof säll vaccinsymposium meningokocker
  49:05
  Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax
  hans fredlund vaccinsymposium vaccin
  00:26
  Vårt fantastiska immunförsvar
  rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
  03:20
  Antibiotikaresistensutveckling i Sverige
  bengt mattson vaccinsymposium vaccin
  05:20
  Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?
  rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
  04:05
  Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på
  hans fredlund vaccinsymposium vaccin
  02:06
  Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
  thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
  04:06
  Fundamentala principer kring vacciner
  heinz-joseph schmitt vaccinsymposium vaccin

  Prenumerera på nyhetsbrevet från Pfizer!

  Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

  Registrera dig idag!

  Rökavvänjning

  Dermatologi

  Endokrinologi

  Endokrinologi

  17:41
  Helena Ly-Individualiserad GH behandling- Hur vi gör i Göteborg 2021
  helena ly registerdagen 2021 tillväxthormon
  17:19
  Maria Elfving -Cancer i Nationella GH registret – hur gick det sedan 2021
  maria elfving registerdagen 2021 tillväxthormon
  21:58
  Jovanna Dahlgren - Noonan syndrom – mutationer i RAS-MAPK pathway 2021
  jovanna dahlgren registerdagen 2021 tillväxthormon
  18:42
  Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
  johan svensson registerdagen barnedokrinologi
  22:28
  Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade
  jovanna dahlgren registerdagen endokrinologi
  45:50
  Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
  margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
  06:12
  Non-funktionella tumörer i hypofysen
  davide carvalho ece endokrinologi
  08:41
  Komorbiditet hos turnerpatienter
  claus gravholt ece endokrinologi
  02:41
  Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
  daniela esposito ece endokrinologi
  02:23
  Historien bakom Acrostudy
  michael buchfelder ece endokrinologi
  02:26
  Östrogensubstitution hos Turnerpatienter och påverkan på morbiditet och mortalitet
  luis eduardo procópio calliari endo endokrinologi
  04:07
  Metastases to the pituitary: a Swedish nationwide study
  mest sedda endo endokrinologi
  03:46
  Turner syndrome och graviditet
  endo endokrinologi mest sedda
  04:48
  Behandlingsriktlinjer för trangenderpatienter
  joshua safer könsdysfori endokrinologi
  02:31
  Kan metyleringsmönstret utgöra en predictor för hur invasiva hypofystumörerna blir
  daniel olsson endo endokrinologi
  02:01
  Spinala frakturer hos akromegalipatienter och korrelation till preoperativa GH nivåer
  akromegali daniel olsson endo
  02:00
  Dexa-skanning av kraniofaryngiom-patienter
  endo endokrinologi kraniofaryngiom
  01:53
  Hormonrubbningar vid opioidmissbruk, en litteraturgenomgång
  amir zamanipoor najafabadi endo endokrinologi
  01:48
  Studieresultat från Prospective Multinational Trial Craniopharyngioma 2007
  mariana costanzo endo endokrinologi
  01:53
  Vi behöver komma överens om vilka kliniska parametrar man ska mäta och redovisa och kommunicera
  nienke biermasz endo endokrinologi
  02:42
  En genomgång av verktyg för mätning av akromegalipatienters sjukdomsupplevelser
  nienke biermasz endo endokrinologi
  03:08
  Endokrina långtidseffekter hos barnkanceröverlevare
  hanneke van santen endo endokrinologi
  01:57
  Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie
  eleni papakokkinou endo endokrinologi
  02:05
  Rapport från ett symposium arrangerat av Pfizer där en akromegalipatient föreläste utifrån sitt perspektiv
  aart jan van der lelij endo endokrinologi
  05:34
  Aggressiva och maligna hypofystumörer
  sebastian neggers endo endokrinologi
  01:54
  Transition of patients with genetic syndromes
  laura de graaff endo endokrinologi
  02:41
  Kardiometabola förändringar hos akromegalipatienter
  daniel olsson endo endokrinologi
  02:55
  Spelar det någon roll vilket mål kirurgen har för hur stor andel av NFPA- tumören man lyckas ta bort?
  daniel olsson endo endokrinologi
  03:00
  Transition av GH-patienter från barn till vuxenklinik
  margaret cristina da silva boguszewski endo endokrinologi
  02:48
  Tyreoidea-diagnostik och behandling med hjälp av CT och MR-bilder
  hanneke van santen endo endokrinologi
  03:19
  Summering av en session om cortisolets sektretionsmönster
  stijn peeters endo endokrinologi
  01:52
  Session on Craniopharyngioma
  sebastian neggers ece endokrinologi
  03:32
  Multidiciplinary Expert Forum On Pediatric Craniopharyngioma
  helen spoudeas ece endokrinologi
  02:54
  The Landscape On Acromegaly Treatment
  maria fleseriu ece endokrinologi
  02:18
  Vascular Abnormalites In The Retina Of Patients With Acromegaly
  laila füchtbauer ece endokrinologi
  01:28
  Hair Cortisol Levels In Prader Willi Patients
  hasanain shukur ece endokrinologi
  04:15
  Posters ENDO Congress 2018
  paulo ferreza sollet solberg endo endokrinologi
  01:23
  Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly
  eva coopmans endo endokrinologi
  03:33
  Is it useful to measure pituitary volume?
  lars sävendahl endo endokrinologi
  03:01
  Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus
  daniel olsson endo 2018 endokrinologi
  03:10
  Can klotho be a new biomarker in patients with acromegaly?
  2018 daniel olsson play
  02:39
  Comorbidities in patients with non-functioning pituitary adenomas: influence of long-term growth hormone replacement
  casper hammarstrand endo tillväxthormon
  04:58
  Profile analysis to identify idiopathic short stature by phenotypes in children
  2018 hector aldo miglietta play
  02:50
  Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort
  mark van treijen endo enodkrinologi
  03:16
  Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study
  daniel olsson endo 2018 akromegali
  04:02
  Challenges with transitions: Child to Adult
  play durval damiani endo 2018
  02:03
  Sex differences in the effects of restricted sleep on the HPA axis stress
  lars sävendahl endo endokrinologi
  04:11
  Onset of Pituitary Hormone Deficiencies in Optic Nerve Hypoplaisia
  lars sävendahl 2018 play
  03:56
  Bariatric surgery - diversing results for mother and child
  2018 play sebastian neggers
  02:35
  Pituitary medical treatment versus surgery
  sebastian neggers endo endokrinologi
  01:32
  Transition process should be personalized
  2018 laura de graff chiacgo
  03:24
  Pregnancy related endocrine issues
  nicolaas schaper 2018 play
  00:40
  Snart dags för ENDO 2018!
  play endo 2018 kongress
  03:02
  Endocrine complications of childhood cancer and its treatment
  annemarie verrijn-stuart espe endokrinologi
  01:13
  Mechanisms Of FGF21 mediated growth hormone resistance
  lars sävendahl 2017 washington
  02:35
  Prenantal environment and medical consequences
  lars sävendahl espe 2017 endokrinologi
  01:35
  ESPE e-learning portal
  danielle van der kaaij espe endokrinologi
  04:29
  Årets Andrea Prader-pristagare
  kerstin albertsson-wikland espe endokrinologi
  01:23
  Transition in endocrine care
  2017 washington espe 2017
  02:41
  Pubertal induction and estrogen replacement in Turner Syndrome
  2017 washington espe 2017
  03:12
  Improving care for patients with Turner Syndrome
  2017 washington fransiska verlinde
  03:38
  Secular changes of adult heights in the nordic countries
  washington espe 2017 play
  02:42
  Bone health in childhood cancer survivors
  lars sävendahl 2017 washington
  02:24
  Central precocious puberty caused by brain tumors and radiotherapy
  washington espe 2017 late effects
  02:29
  Management of endocrine late effects including fertility preservation
  lars sävendahl 2017 washington
  01:05
  Välkommen till ESPE 2017
  2017 washington espe 2017
  16:53
  Endokrinsjuksköterskorna Maria och Cecilias upplevelse av ENDO 2017
  cecilia follin maria forsgren play
  02:45
  Dr. Aylwin on the localization of Benign Insulinomas
  simon aylwin endo insulinom
  05:11
  Dr. Neggers on hypothalamic damage and weight changes after craniopharyngioma
  sebastian neggers endo late effects
  03:34
  Dr Netea-Maier on new approaches to thyroid cancer
  romana netea maier tyreoidea endokrinologi
  01:48
  Associate Prof. Ragnarsson on levothyroxine for eldery patients with subclinical hypothyroidism
  oskar ragnarsson endo 2017 endokrinologi
  02:18
  Rachel van Leeuwaarde on endocrine management after immunotherapy
  rachel van leeuwaarde endo endokrinologi
  01:24
  Associate Prof. Ragnarsson on common genetic variants in cushing's syndrome
  oskar ragnarsson endo cushings syndrom
  01:43
  Mrs. Shepard on endocrine nurses society´s 27th annual symposium
  lisa shepard endo endokrinologi
  02:30
  Prof. Wass on kisspeptin signaling
  john wass endo endokrinologi
  02:12
  Dr. Olsson on Oxytocin levels in patients with craniopharyngioma
  daniel s olsson endo 2017 endokrinologi
  02:09
  Dr. Olsson on new possible drug targets for craniopharyngioma
  daniel olsson endo 2017 endokrinologi
  03:05
  The association between local corticosteroid use and body mass index
  simon aylwin kortikosteroider orlando
  02:44
  Dr. Olsson on the incidence of malignancies in NFPA patients
  daniel olsson endo endokrinologi
  01:49
  Associate Prof Ragnarsson on the diagnosis of neuroendocrine tumors
  oskar ragnarsson endo 2017 endokrinologi
  02:57
  Rachel van Leeuwaarde on breast cancer screening in MEN1
  rachel van leeuwaarde endo men 1
  03:39
  Dr. Neggers on having a sweet tooth and glucose metabolism
  glukosmetabolism play endokrinologi mest sedda
  03:28
  Dr. Neggers on neuroplasticity in transsexuality
  sebastian neggers endo endokrinologi
  02:16
  Dr. Neggers on microbioma and metabolic consequences
  sebastian neggers endo 2017 endokrinologi
  01:57
  Rachel van Leeuwaarde on the hypogonadism in aging men session
  endo 2017 rachel van leeuwaarde endokrinologi
  02:45
  Prof. Wass on Gestational Weight Gain, a review of Maternal and Infant Outcomes
  john wass endo endokrinologi
  03:51
  Dr. Timmers on advances in primary adrenal insufficiency
  2017 henri timmers play
  02:24
  Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas
  daniel olsson endo endokrinologi
  01:45
  Välkommen till ENDO 2017
  2017 play endokrinologi mest sedda
  03:30
  Möjligheten för hypofysen att regenerera
  neneg 2016 play
  01:56
  Handläggning av patienter med hypofysit
  neneg hypofysit andre van beek
  02:03
  Sammanfattning av NENEG 2016
  endokrinolgi dominique maiter neneg
  03:24
  Om lipolytisk effekt av tillväxthormon
  jens otto jörgensen neneg 2016
  01:31
  Substitutionsbehandling av GH-bristiga patienter: dess påverkan på morbiditet och mortalitet
  neneg gudmundur johansson tillväxthormon
  03:41
  Att individanpassa behandlingen av akromegali
  neneg jens bollerslev akromegali
  05:49
  Mortalitet hos Addisonpatienter med diabetes
  dimitris chantzichristos endo addison
  03:36
  Ärftlighet hos Addisonpatienter
  jakob skov endo 2016 endokrinologi
  04:54
  Om förekomst av maligna och benigna hjärntumörer hos patienter med tidigare behandlad hypofyssjukdom
  pia burman endo endokrinologi
  03:32
  Nyheter kring Cushings sjukdom
  oskar ragnarsson endo endokrinologi
  02:47
  Om mutation som ger kortvuxenhet och accelererad skelettmognad hos barn
  ola nilsson endo 2016 endokrinologi

  Gastroenterologi

  Gastroenterologi

  35:07
  IBD och extraintestinala manifestationer
  2022 extraintestinala manifestationer gastroenterologi
  03:44
  Advance our understanding of surgical practises and surgery-realted risks for patients with IBD
  gastroenterologi ibd james lindsay
  10:39
  Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools
  gastroenterologi geert d'haens tofacitininb
  02:04
  Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies
  gastroenterologi ulcerös kolit remo panaccione
  02:20
  Levarage the latest epidemiological data to understand how to best improve patient outcomes
  gastroenterologi ibd iago rodríguez-lago
  01:36
  Inför Pfizer symposium vid ECCO 2022
  gastroenterologi charlie lees ecco
  12:09
  Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år
  gastroenterologi uegw julian panés
  09:29
  Vilken betydelse har FODMAP för symtom hos IBD-patienter?
  gastroenterologi per hellström ddw
  14:16
  Fatigue och IBD – hur mäter vi?
  gastrodagarna gastroenterologi susanna jäghult
  29:29
  Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
  gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
  02:38
  Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
  ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
  07:52
  Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
  lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
  07:02
  IBD och extraintestinala manifestationer
  2022 extraintestinala manifestationer gastroenterologi
  04:48
  UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib
  tessa straatmijer uegw gastroenterologi
  07:57
  UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom
  matthias löhr uegw gastroenterologi
  03:36
  UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
  magnus simrén uegw gastroenterologi
  06:39
  UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud
  floris de voogd uegw gastroenterologi
  07:49
  UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
  charlotte hedin uegw gastroenterologi
  07:38
  UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
  anders rönnlund uegw gastroenterologi
  46:02
  UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet
  webbsänt seminarium uegw gastroenterologi
  05:34
  Fatigue och IBD
  ibd fatigue gastroenterologi
  17:51
  Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården.
  petra neregård ulcerös kolit reumatologi
  02:57
  The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
  pontus karling ecco gastroenterologi
  04:03
  Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
  mikael lördal ecco gastroenterologi
  04:44
  What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
  mattias block ecco gastroenterologi
  02:48
  Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
  pär myrelid ecco gastroenterologi
  05:45
  Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
  ola olén ecco gastroenterologi
  03:22
  The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
  pontus karling ecco gastroenterologi
  03:31
  Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study
  jonas halfvarson ecco gastroenterologi
  03:55
  Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
  susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
  02:10
  UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
  henrik thorlacius uegw gastroenterologi
  06:12
  UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
  julien kirchgesner uegw gastroenterologi
  03:07
  UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa
  erivn toth uegw gastroenterologi
  03:51
  UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit
  mathias löhr uegw gastroenterologi
  03:01
  UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
  per hedenström uegw gastroenterologi
  02:46
  UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
  torbjörn thulin uegw gastroenterologi
  05:09
  UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år
  edward loftus uegw gastroenterologi
  03:23
  UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD
  daniel bergemalm uegw gastroenterologi
  02:49
  UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib
  peter irving uegw gastroenterologi
  01:58
  Jonas Halfvarsson om det bästa från DDW
  jonas halfvarsson ddw gastroenterologi
  03:21
  Per Hellström om inflammationsmarkörer
  per hellström ddw gastroenterologi
  03:17
  Anna Andreasson om sambanden mellan depression och colonic eosinophilia
  anna andreasson ddw gastroenterologi
  03:55
  Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen
  magnus simrén ddw gastroenterologi
  02:23
  Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi
  gunilla wirström ddw gastroenterologi
  04:12
  Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass
  maria bergström ddw gastroenterologi
  03:48
  Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD
  parakkal deepak ddw gastroenterologi
  03:17
  Gastrodagarna 2019 - Timo Heikkilä
  timo heikkilä gastrodagarna gastroenterologi
  01:43
  Gastrodagarna 2019 - Julia König
  julia könig gastrodagarna gastroenterologi
  02:44
  Gastrodagarna 2019 - Hanna Dubois
  hanna dubois gastrodagarna gastroenterologi
  02:36
  Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
  hans strid gastrodagarna gastroenterologi
  03:16
  Gastrodagarna 2019 - Lena Öhman
  lena öhman gastrodagarna gastroenterologi
  00:58
  Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter
  olof grip ecco gastroenterologi
  02:48
  Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD
  lovisa widbom ecco gastroenterologi
  06:28
  Dr. Sigurdsson om risken för myopenia hos unga vuxna med IBD
  virgnir sigurdsson ecco gastroenterologi
  03:44
  Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor
  susanna jäghult ecco gastroenterologi
  02:39
  Dr. Shouval: Påverkar kosten IBD patienters sjukdomsförlopp
  dror shouval ecco gastroenterologi
  08:47
  Dr. Colombel: Kommer vi kunna förebygga IBD i framtiden
  jean-frederic colombel ecco gastroenterologi
  07:11
  Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
  andreas münch uegw gastroenterologi
  04:46
  Dr. Lindfors om fördelar och nackdelar med utbildning via internet för IBS patienter
  perjohan lindfors ueg 2018 gastroenterologi
  04:01
  Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit
  alessandro armuzzi ueg 2018 gastroenterologi
  04:52
  Finns utmaningar med dagens upplägg av IBD studier
  peter irving ibd nordic gastroenterologi
  02:02
  IBD-förloppet efter introduktion av biologiska läkemedel
  john burisch ibd nordic gastroenterologi
  02:40
  Hur kan man se framtiden i feces
  jonas halfvarsson marie carlson gastroenterologi
  01:59
  Bakgrunden till ICURE och den hälsoekonomiska studien
  daniel sjöberg gastrodagarna gastroenterologi
  02:57
  Susanna Jäghult berättar om IBD fatigue-skalan
  susanna jäghult gastrodagarna gastroenterologi

  Kardiologi

  Kardiologi

  01:12
  Arbetsbelastning vid hjärtsviktsdiagnostik
  attr-cm hjärtsvikt kardiologi
  00:48
  Höjdpunkter under Kardiovaskulärt vårmöte
  attr-cm kardiologi kardiovaskulära vårmötet
  01:16
  Utredning och behandling vid Hjärtsvikt
  anders lundberg attr-cm kardiologi
  15:46
  Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  13:07
  Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  08:18
  Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  55:50
  Senaste nytt om venös och arteriell trombos vid cancer
  venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
  39:38
  Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
  signild åsberg flimmerveckan kardiologi
  43:53
  Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
  kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
  44:08
  Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
  johan engdahl flimmerveckan kardiologi
  05:17
  Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?
  per eldhagen kardiologi attr-cm
  41:14
  Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
  annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
  51:55
  DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt
  cancer vte kardiologi
  09:00
  VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute
  cancer doac eliquis webinar
  16:26
  Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy
  giancario agnelli vte kardiologi
  32:20
  Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt
  christian brandt blödningshantering vid antikoagulantia kardiologi
  25:03
  Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander
  anders själander trombos vid cancer kardiologi
  34:42
  Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt
  paneldebatt Högriskpatienten ett Högriskprojekt kardiologi
  35:06
  Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan
  stroke & formaksflimmer kardiologi förmaksflimmer
  34:20
  Livsstil och förmaksflimmer - Matthias Lidin
  matthias lidin livsstil och förmaksflimmer kardiologi
  32:42
  ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020, vad är nytt - Kristina Hagwall
  kristina hagwall esc rekommendationer kardiologi
  50:50
  Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili
  faris al-khalili frieder braunschweig kardiologi
  00:28
  Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund
  arne lindgren antikoagulantia kardiologi
  00:30
  Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman
  cancer venös trombos vid cancer kardiologi
  55:27
  Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi
  cancer venös trombos vid cancer kardiologi
  07:14
  Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer
  emma svennberg stroke kardiologi
  41:03
  Paneldiskussion om kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer
  förmaksflimmer kardiologi kliniska komplexa
  29:25
  Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia eller andra möjligheter
  antikoagulantia arne lindgren hjärnblödning
  28:32
  ABC riskscore- Indivdanpassad behandling vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer
  abc riskscore förmaksflimmer hjärtinfarkt
  24:39
  Nyheter inom fysisk aktivitet och idrottskardiologi
  idrottskardiologi kardiologi kliniska-komplexa-17-maj

  Onkologi

  Reumatologi

  Reumatologi

  10:20
  Skäl att välja JAK-hämmare vid behandling av reumatoid artrit
  acr acr 2021 jak
  04:35
  Riskfaktorer som påskyndar utveckling av reumatoid artrit
  acr acr 2021 alexandra circiumaru
  45:55
  EULAR webinar 2021
  eular 2021 lars-erik kristensen eular
  12:38
  The lung in rheumatoid arthritis: the quiet victim
  eular eular 2021 janet pope
  03:35
  Pregnancy outcomes in relation to disease activity and anti-rheumatic treatment
  anne emelie secher eular eular 2021
  06:16
  Mortality in patients with psoriatic arthritis in Sweden?
  eular eular 2021 johan wallman
  03:21
  Hur fungerar Sidekick?
  psa psoriasisartrit ra
  04:07
  Intervju med MD, PhD Maiju Marttinen
  maiju marttinen nordic center of excellence 2020 reumatologi
  05:51
  Intervju med Professor Robert Zachariae
  robert zachariae nordic center of excellence 2020 reumatologi
  52:29
  Webinar med Janet Pope: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis – Where are they in your treatment algorithm and why?
  acr janet pope reumatologi
  09:39
  Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
  acr janet pope reumatologi
  04:42
  Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress
  acr janet pope reumatologi
  02:23
  Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
  marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
  03:04
  Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
  sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
  10:58
  Fatiguegrupp för reumatiker
  fatigueskolan fatigue reumatologi
  07:15
  EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
  viktor molander eular reumatologi
  53:18
  EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer
  petra neregård eular reumatologi
  07:53
  Xeljanz 11mg är nu godkänd för reumatoid artrit
  petra neregård xeljanz reumatologi
  17:51
  Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården.
  petra neregård ulcerös kolit reumatologi
  44:16
  Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2019 i Atlanta
  petra neregård acr reumatologi
  02:25
  Understanding the link between pain and depression
  steven j. linton nordic center of excellence 2019 reumatologi
  02:47
  Behavior, pain and inflammation
  mats lekander nordic center of excellence 2019 reumatologi
  01:00
  Mechanisms for pain sensitization in neurologic and rheumatic disease
  lars arendt-nilsen nordic center of excellence 2019 reumatologi
  02:27
  Pain in rheumatic disease
  jon lampa nordic center of excellence 2019 reumatologi
  02:49
  Pain in arthritis – experimental pain models
  camilla svensson nordic center of excellence 2019 reumatologi
  02:00
  The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population
  acr mest sedda reumatologi
  01:47
  Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice
  acr mest sedda reumatologi
  02:51
  Interferon-gamma supports transcriptional activity of BIRC5 in CD4+ T Cells in Established RA
  acr mest sedda reumatologi
  03:30
  Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
  acr mest sedda reumatologi
  07:20
  JAK-inhibitors as Therapeutic Strategy for Inflammatory Rheumatic Diseases
  acr mest sedda reumatologi
  06:25
  Cancer Risk in a Large Inception SLE Cohort: Effects of Age, Smoking, and Medications
  acr mest sedda reumatologi
  01:15
  Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
  acr mest sedda reumatologi
  04:30
  Development of Ultrasound Detectable Arthritis Among ACPA Positive Subjects with Musculoskeletal Symptoms: The Risk RA Prospective Study
  acr mest sedda reumatologi
  03:14
  Does Discordance Between Baseline Patient’s and Evaluator’s Global Assessment of Disease Activity Impact Retention and Remission Rates of a First TNF Inhibitor in Patients with Axial Spondyloarthritis?
  acr mest sedda reumatologi
  04:10
  “Can we inhibit radiographic progression in axSpA, and what does it mean for the patient?”
  sofia ramiro reumadagarna axial spondylartrit
  04:49
  Prediction of anti-TNF therapy; lessons to be learned from patients with inflammatory bowel disease (IBD)
  lena öhman reumadagarna reumatologi
  02:59
  Har du lust att ha lust?
  helena cewers reumadagarna reumatologi
  02:34
  Risk eller frisk? Kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom
  johan ärnlöv reumadagarna reumatologi
  03:56
  Self-management is patients with rheumatic diseases
  kate lorig reumadagarna reumatologi
  04:45
  New treatments and therapeutic strategies in PsA
  laura coates reumadagarna psoriasis artrit
  02:38
  2019 års Nanna Svartz stipendiat Inger Gjertsson om de viktigaste fynden i sin forskning
  inger gjertsson reumadagarna reumatologi
  01:47
  2019 års Nanna Svartz stipendiat Christopher Sjöwall om de viktigaste fynden i sin forskning
  christopher sjöwall reumadagarna reumatologi
  43:29
  Webbsänt seminarium med nyheter från EULAR 2019 i Madrid
  petra neregård eular reumatologi
  05:34
  How to prevent and manage fatigue in patients with RA
  james galloway eular reumatologi
  12:35
  Impact of rheumatic diseases and anti-rheumatic drugs on male fertility in adult and young people
  monika ostensen eular reumatologi
  05:17
  Prof Janet Pope, University of Western Ontario, Canada berättar om Forskning kring metabolt syndrom och fatigue tidigt i sjukdomsförloppet vid RA
  janet pope eular reumatologi
  07:38
  Highlights från EULAR 2019
  eular eular 2019 reumatologi
  16:11
  Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis and healthy controls, and their relation to disease characteristics – is it an overlooked comorbitidy?
  eular eular 2019 reumatologi
  08:57
  Unacceptable pain despite inflammation control after start of a first anti-TNF therapy in patients with psoriatic arthritis and its relation to treatment response
  tor olofsson eular psoriasisartrit
  05:28
  Fatigue in juvenile idiopatic arthritis after 18 years follow-up
  eular eular 2019 reumatologi
  03:55
  Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up
  eular eular 2019 reumatologi
  02:56
  Developing e-health solutions for patients with patients
  eular eular 2019 reumatologi
  03:43
  Have the clinical characteristics of rheumatoid arthritis at presentation become milder over time? Results from from a nationwide study over three decades in Sweden
  eular eular 2019 reumatologi
  04:04
  Cardiovascular risk factors and comorbidities in patients with PsA, RA and the general population
  eular eular 2019 reumatologi
  03:37
  “Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”
  peter taylor eular psoriasisartrit
  04:15
  Secretory antibodies to citrullinated peptides in plasma and saliva from rheumatoid arthritis patients and their unaffected family members
  anna svärd eular reumatoid artrit
  44:54
  Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago
  petra neregård acr reumatologi
  02:11
  Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.
  acr 2018 reumatologi 2018
  02:28
  Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.
  acr 2018 reumatologi acr
  02:22
  Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus
  caroline wasen acr 2018 reumatologi
  02:11
  Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit
  acr 2018 reumatologi acr
  04:11
  Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?
  acr 2018 reumatologi acr
  04:42
  Trender från årets ACR
  lars klareskog acr reumatologi
  04:13
  Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter
  aase hensvold acr reumatologi
  04:38
  Om infektioner och ökad risk för GCA
  pavlos stamatis acr reumatologi
  06:10
  PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden
  lars-erik kristensen psoriasisartrit reumatologi 2018
  05:33
  "Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."
  2018 kongress reumadagarna
  06:58
  Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit
  reumatologi mest sedda 2018 caroline wasen
  03:59
  "Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."
  helene enocsson reumadagarna reumatoid artrit
  04:20
  2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning
  meliha c kapetanovic reumadagarna reumatologi
  02:16
  Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.
  reumatologi mest sedda 2018 reumadagarna
  04:44
  "Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."
  reumatologi mest sedda anders bengtsson 2018
  03:15
  "Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"
  eular 2018 2018 play
  46:15
  Webbsänt seminarium från EULAR 2018
  petra neregård eular reumatologi
  02:49
  "Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"
  eular 2018 2018 carl turesson
  03:30
  "Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"
  anna södergren eular reumatoid artrit
  05:58
  "Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"
  andrei barbulescu eular reumatoid artrit
  03:09
  "Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time"
  stefan bergman eular 2018 2018
  02:59
  "Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"
  eular 2018 2018 play
  05:06
  "Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis"
  eular 2018 2018 play
  02:40
  "Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis"
  eular 2018 2018 play
  07:37
  Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation
  eular 2018 2018 jon lampa
  01:59
  "Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"
  helga westerlind eular reumatoid artrit
  02:34
  "Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study"
  eular 2018 2018 play
  03:57
  "High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"
  eular 2018 2018 play
  05:01
  "Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"
  eular 2018 2018 play
  02:59
  "Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"
  eular 2018 2018 play
  05:24
  "Expression of uncoupling protein- 1 in subcutaneous fat reduces the total cholesterol level and cardiovascular risk in female patients"
  lovisa lyngfelt eular reumatologi
  03:16
  "Sleep problems and fatigue as a predictor for the onset of chronic widespread pain over a 5- and 18- year perspective. A 20-year prospective study"
  eular 2018 2018 play
  02:34
  "Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"
  karina malm eular reumatologi
  02:34
  "Discussion of lifestyle habits as an integral part of care management in patients with established rheumatoid arthritis"
  karina malm eular reumatologi
  01:53
  Arbetsförmåga hos SpA-patienter vid biologisk behandling
  2017 acr acr 2017
  01:13
  Sjukdomsutveckling hos RA-patienter vid behandling med tofacitinib
  2017 acr acr 2017
  02:11
  Sjukvårds- och sjukskrivningskostnader vid RA i förhållande till EQ-5D-frågorna
  2017 acr acr 2017
  45:10
  Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017
  petra neregård acr reumatologi
  04:41
  Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom
  olov ekwall acr reumatologi
  03:23
  IBS hos patienter med Axial Spondylartrit
  johan k wallman acr axial spondylartrit
  05:54
  Trender inom reumatologivård under årets ACR
  lars klareskog acr reumatologi
  02:07
  Minskning av käkbensmassa och paradontit påvisar tidigt RA
  2017 reumatologi mest sedda acr 2017
  05:18
  Studie av genen AIRE:s uttryck och funktion vid ledgångsreumatism
  2017 reumatologi mest sedda ra

  Missa inget från Pfizer!

  Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
  Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

   

  Vi håller dig uppdaterad genom…

  prenumerera på pfizers nyhetsbrev

   

  PfizerPlay håller dig uppdaterad

  Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

  Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

  Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

  AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna