Pforum

Webbinarium | 6 oktober | kl. 12:00 - 13:00

Välkommen till det tredje av flera fristående digitala rundabordsmöten, Digitalt Pforum. Syftet med rundabordsmötena: Att ge en ökad kunskap om intressanta ämnen, få möjlighet att på nationell nivå diskutera och utbyta klinisk erfarenhet av IBD-behandling samt skapa digitala nätverk. 

Registrera dig idag!

1

Patientfallsdiskussion Metastaserad bröstcancer

Webbmöte via teams | september - oktober | olika utbildningstillfällen

Vi vill bjuda in dig till en diskussion kring patientfall med fokus på metastaserad bröstcancer. Målet med diskussionen är att ge dig som deltagare ny kunskap och helhetssyn vid onkologisk behandling av dessa patienter.

Registrera dig idag

 

1

Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Webbinarium | 30 sept | kl.17:00-18:00

Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom. Kunskapen om hur dessa ska hanteras, val av trombosprofylax och interaktioner med cytostatika är komplexa. Vid denna webbföreläsning kommer aktuell kunskap från studier, aktuella riktlinjer och praktiska behandlingsfrågor diskuteras.

Registrering sker på eliquis.se

1

Hopp om livet!

Webbinarium | 18 oktober | kl.12:10-12:50

Vad finns det att hoppas på när sjukdom är obotlig? Och riskerar man, som sjukvårdspersonal, att ta ifrån patienten allt hopp om man säger som det är? Nina Cavalli-Björkman, som är onkolog, talar om det svårfångade hoppet och hur man i sjukvården kan förhålla sig till det i den kliniska vardagen.

Registrera dig idag!

1

Cancervacciner – fokus på T cellernas roll för att bekämpa cancer

Webbinarium | 19 november | kl.12:10-12:50 | Pfizer Vetenskap

Immunterapier är på frammarch och kontrollpunktshämmare, terapeutiska antikroppar har en roll som förstärker ett existerande immunsvar mot olika typer av tumörformer. Läs mer om webbinariumet på registreringssidan.

Registrera dig idag!

1

Patientfall – Man 54 år med akromegali

Patientfallet är skapat tillsammans med Daniel S Olsson, M.Sc., M.D., Ph.D., Specialistläkare och Docent Sektionen för Endokrinologi och Diabetes Verksamhet Specialistmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet

Till patientfallet

0

Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?

Nina Cavalli-Björkman, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, föreläser om hennes erfarenheter för att upprätthålla hoppet hos cancerpatienter.

Månadens video:

Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?

Nina Cavalli-Björkman, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, föreläser om hennes erfarenheter för att upprätthålla hoppet hos cancerpatienter.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

0

Trendande videos

Trendande videos

03:52
Kan du skillnaden mellan konjugerade och polysackarid pneumokockvacciner?
pneumokocksjukdom pneumokockvacciner vaccin
59:46
Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer
johan engdahl förmaksflimmer kardiologi
18:34
Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
tomas bergström antikroppar vaccin
03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
57:31
EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
jan steffel ehra kardiologi
57:08
Kardiovaskulära vårmötet - året runt
attr-cm ekg hjärtamyloidos
02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
04:20
Dr. Per Åke Lagerbäck går igenom kort rådgivande samtal.
per åke lagerbäck vba-metoden rökavvänjning
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron
leif friberg kardiovaskulärt vårmöte eliquis
01:50
Biologisk modell som förklarar effekter av resynkronisering
marcus ståhlberg ehra hjärtsvikt
03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
per hedenström uegw gastroenterologi
02:11
MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO
eliquis esc kardiologi
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
03:32
Nyheter kring Cushings sjukdom
oskar ragnarsson endo endokrinologi
02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
henrik thorlacius uegw gastroenterologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
04:13
Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter
aase hensvold acr reumatologi
07:06
Vad bör beaktas vid återinsättning av antikoagulantia efter ischemisk och hemorragisk stroke
arne lindgren esoc förmaksflimmer
59:52
Blödning och blödningshantering
2020 blödningshantering faktor xa eliquis
00:58
Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter
olof grip ecco gastroenterologi
03:43
Om hur ökade serum nivåer av IFN lambda korrelerar med TH17 cytokiner
reumatologi mest sedda systemisk lupus erythematosus sle
32:22
Paneldiskussion som besvarar tittarnas frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg paneldiskussion vaccin
18:42
Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
johan svensson registerdagen barnedokrinologi
04:05
Potentiell biomarkör vid Systemisk skleros och utveckling av PAH
anna-maria hoffman-vold acr reumatologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
04:23
Förmaksflimmer och risk för PAH
björn hornestam esc eliquis
32:12
Förmaksflimmer och NOAK i primärvård
tord juhlin webinar kardiologi
04:42
Trender från årets ACR
lars klareskog acr reumatologi
03:40
Tips och trix till dig som vaccinerar
ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
03:41
Hur låter diskussionerna om D-vitaminets roll inom dermatologin
amra osmancevic ssdv d-vitamin
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
01:48
Associate Prof. Ragnarsson on levothyroxine for eldery patients with subclinical hypothyroidism
oskar ragnarsson endo 2017 endokrinologi
03:37
AKS och orsaker till senare död
esc eliquis kardiologi
02:41
Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
daniela esposito ece endokrinologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
31:17
Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
attr-cm hjärtamyloidos hjärtsvikt
01:46
Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?
frederique liljegren ehra förmaksflimmer
03:55
Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
06:10
PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden
lars-erik kristensen psoriasisartrit reumatologi 2018
27:38
Förmaksflimmer - se hela patienten
faris al-khalili förmaksflimmer kardiologi
03:32
Multidiciplinary Expert Forum On Pediatric Craniopharyngioma
helen spoudeas ece endokrinologi
02:36
Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
hans strid gastrodagarna gastroenterologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
04:44
"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."
reumatologi mest sedda anders bengtsson 2018
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
04:45
New treatments and therapeutic strategies in PsA
laura coates reumadagarna psoriasis artrit
01:47
Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice
acr mest sedda reumatologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi
03:37
“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”
peter taylor eular psoriasisartrit
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
02:26
Östrogensubstitution hos Turnerpatienter och påverkan på morbiditet och mortalitet
luis eduardo procópio calliari endo endokrinologi
05:07
Hälsoplan - tillsammans med patienten
malin regardt jennie sawalha reumadagarna
00:26
Vårt fantastiska immunförsvar
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning
paul hjemdahl esc kardiologi
03:16
Gastrodagarna 2019 - Lena Öhman
lena öhman gastrodagarna gastroenterologi
01:57
Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie
eleni papakokkinou endo endokrinologi
43:49
Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
02:12
Dr. Olsson on Oxytocin levels in patients with craniopharyngioma
daniel s olsson endo 2017 endokrinologi
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
45:50
Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
04:18
Psoriasispatienter får olika behandling beroende på var de bor
veronika lindgren psoriasisförbundet dermatologi
04:02
Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?
anja rosdahl vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
03:27
Does the skin mirror the joints
liv eidsmo reumadagarna dermatologi
02:40
Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer
kardiologi esc förmaksflimmer
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
03:15
"Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"
eular 2018 2018 play
01:23
Nya data från DETOX-studien
2018 esc 2018 dag 2 esc
04:39
Metotrexatbehandling vid samtidig autoimmun tyreoideasjukdom
kristin waldenlind eular reumatologi
13:13
Vad tyckte professor Jane Apperley var mest intressant på årets EHA?
jane apperley hematologi onkologi
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
45:10
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2017
petra neregård acr reumatologi
03:35
Obesity and Cushing syndrome
liesbeth van rossum endo 2016 cushings syndrom
39:38
Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
04:41
Långtidseffekter av tymektomi i tidig barndom
olov ekwall acr reumatologi
02:11
Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit
acr 2018 reumatologi acr
03:44
Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor
susanna jäghult ecco gastroenterologi
03:55
Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen
magnus simrén ddw gastroenterologi
02:38
Cortisolexponering påverkar DNA-metylering hos Cushingpatienter
endo 2016 cushings syndrom camilla glad
06:01
Paradigmskifte för Atopisk dermatit
amy paller aad psoriasis
07:11
Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
andreas münch uegw gastroenterologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
24:24
Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
01:59
Bakgrunden till ICURE och den hälsoekonomiska studien
daniel sjöberg gastrodagarna gastroenterologi
45:21
PROs in inflammatory rheumatic diseases, clinical aspects
maiju marttinen markku kauppi nordic center of excellence 2020
02:33
De vanligaste orsakerna till att patienterna inte tar sin medicin
steven feldman aad psoriasis
02:38
Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
39:01
Basic research update – pain and fatigue in inflammatory rheumatic diseases
camilla svensson nordic center of excellence 2020 reumatologi
00:14
Flimmerveckans avslutande paneldebatt
flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
01:48
UEGW 2019 - Christina om effekten av human mjölk på patienter med IBS
christina iribarren gomez uegw gastroenterologi
07:52
Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
02:24
Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas
daniel olsson endo endokrinologi
06:12
Non-funktionella tumörer i hypofysen
davide carvalho ece endokrinologi
02:01
Spinala frakturer hos akromegalipatienter och korrelation till preoperativa GH nivåer
akromegali daniel olsson endo

Utvalda patientfall - testa dina kunskaper!
 

Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC

Jan Marsal, Skånes Universitetssjukhus, föreläser om kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid ulcerös kolit på Pfizers symposium under Gastrodagarna 2021. Han svarar även på frågor samt diskuterar nyheter inom olika behandlingsalternativ.

Senaste videos

Senaste videos

39:21
Tumörblodkärl – vad spelar de för roll? Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet
2021 lena claesson-welsh livskraftochwebinar
13:41
ASCO/EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
13:13
Vad tyckte professor Jane Apperley var mest intressant på årets EHA?
jane apperley hematologi onkologi
24:04
Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?
lise-lott eriksson blodcancer hematologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
29:29
Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
40:44
CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl
bröstcancer cdk 4/6 livskraftochwebinar
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
31:17
Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
attr-cm hjärtamyloidos hjärtsvikt
57:08
Kardiovaskulära vårmötet - året runt
attr-cm ekg hjärtamyloidos
02:38
Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
07:52
Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
19:01
ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling
bröstcancer endokrin behandling esmo
00:14
Flimmerveckans avslutande paneldebatt
flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
57:31
EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
jan steffel ehra kardiologi
08:38
Tobaksavvänjning vid psykisk sjukdom - Matz Larsson, Överläkare Universitetssjukhuset Örebro
matz larsson tobaksavvänjning rökavvänjning
00:00
Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer
ronny öhman anders vikström lungcancer
24:24
Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
32:22
Paneldiskussion som besvarar tittarnas frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg paneldiskussion vaccin
23:54
Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
maria furberg infektionssjukdomar vaccin
18:34
Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
tomas bergström antikroppar vaccin
20:16
Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
13:08
Pfizers vacciner – aktuella frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg vacciner vaccin
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
57:42
Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
johan elf lungemboli kardiologi
02:32
Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning inför operation
sanne wärjestams rökfri inför operation rökavvänjning
03:34
Tre tips till dig som jobbar med rökavvänjning
sanne wärjestams tre tips rökavvänjning
24:23
Hur diabetespatienter slutar röka för gott
åke sjöholm diabetespatienter rökavvänjning
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
47:20
CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer
richard finn bröstcancer onkologi
02:54
Studie - varför Belgien gick från PCV13 till PCV10 och tillbaka?
pcv10 pcv13 vaccin
03:52
Kan du skillnaden mellan konjugerade och polysackarid pneumokockvacciner?
pneumokocksjukdom pneumokockvacciner vaccin
04:01
Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3
richard finn bröstcancer onkologi
37:56
Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer
oscar grundberg lungcancer onkologi
43:29
Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
johan hartman vetenskap onkologi
06:56
Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling
antonis valachis sabcs onkologi
15:52
Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening
sabcs bröstcancer onkologi
52:29
Webinar med Janet Pope: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis – Where are they in your treatment algorithm and why?
acr janet pope reumatologi
09:39
Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
acr janet pope reumatologi
04:42
Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress
acr janet pope reumatologi
59:52
Blödning och blödningshantering
2020 blödningshantering faktor xa eliquis
18:42
Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
johan svensson registerdagen barnedokrinologi
22:28
Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade
jovanna dahlgren registerdagen endokrinologi
45:50
Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
42:56
Digital rökavvänjning - hur och varför
matz larsson digitalt patientstöd rökavvänjning
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
22:06
Utbildning om pneumokocksjukdom och pneumokockvacciner
christine tucker pneumokocksjukdom vaccin
04:48
UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib
tessa straatmijer uegw gastroenterologi
07:57
UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom
matthias löhr uegw gastroenterologi
03:36
UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
magnus simrén uegw gastroenterologi
06:39
UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud
floris de voogd uegw gastroenterologi
07:49
UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
charlotte hedin uegw gastroenterologi
07:38
UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
anders rönnlund uegw gastroenterologi
46:02
UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet
webbsänt seminarium uegw gastroenterologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
02:29
Pneumokockvaccination till riskgrupper
pneumkockvaccination pneumokocksjukdom vaccin
02:29
Pneumkockvaccination till immunsupprimerade
immunsupprimerade pneumkockvaccination vaccin
07:22
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
andreas palmborg pneumokockvaccination vaccin
03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
02:23
Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
03:04
Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
10:58
Fatiguegrupp för reumatiker
fatigueskolan fatigue reumatologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras vetenskap onkologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
13:04
Fragmin (dalteparin natrium) fyller 35 år
erik holmberg fragmin reumatologi
04:55
Häng med till referenslabratoriet i Örebro
hans fredlund meningokocker vaccin
07:15
EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
viktor molander eular reumatologi
53:18
EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer
petra neregård eular reumatologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
39:14
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
per lindqvist attr-cm kardiologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
37:48
Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström inspiration onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
pontus karling ecco gastroenterologi
04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
mikael lördal ecco gastroenterologi
04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
mattias block ecco gastroenterologi
02:48
Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
pär myrelid ecco gastroenterologi
05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
ola olén ecco gastroenterologi
03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
pontus karling ecco gastroenterologi
03:31
Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study
jonas halfvarson ecco gastroenterologi
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi

Utvalt podavsnitt:

Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress

Janet Pope, Professor, Schulich School of Medicine and Dentistry, University of Western Ontario, Canada, sammanfattar sina höjdpunkter från 2020 års ACR-kongress.

Fler avsnitt hittar du här

Vaccin

Vaccin

24:24
Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
32:22
Paneldiskussion som besvarar tittarnas frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg paneldiskussion vaccin
23:54
Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
maria furberg infektionssjukdomar vaccin
18:34
Antikroppar mot virus efter vaccination och naturlig infektion - Vaccinsymposium 2021
tomas bergström antikroppar vaccin
20:16
Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
13:08
Pfizers vacciner – aktuella frågor - Vaccinsymposium 2021
andreas palmborg vacciner vaccin
02:54
Studie - varför Belgien gick från PCV13 till PCV10 och tillbaka?
pcv10 pcv13 vaccin
03:52
Kan du skillnaden mellan konjugerade och polysackarid pneumokockvacciner?
pneumokocksjukdom pneumokockvacciner vaccin
22:06
Utbildning om pneumokocksjukdom och pneumokockvacciner
christine tucker pneumokocksjukdom vaccin
02:29
Pneumokockvaccination till riskgrupper
pneumkockvaccination pneumokocksjukdom vaccin
02:29
Pneumkockvaccination till immunsupprimerade
immunsupprimerade pneumkockvaccination vaccin
07:22
Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
andreas palmborg pneumokockvaccination vaccin
04:55
Häng med till referenslabratoriet i Örebro
hans fredlund meningokocker vaccin
04:41
Riskpatienter och pneumokocksjukdom
jonas ahl pneumokocksjukdom vaccin
04:43
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
03:48
TBE - Virus, virulens och vaccination
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
23:14
Pfizers vacciner - aktuella frågor
andreas palmborg vaccin vaccin mest sedda
52:31
Naturen, klimatet och människan
birgitta evengård miljö och infektioner vaccin
11:20
Antibiotikaresistens - utveckling och hur förebygger vi den?
oras mistafa vaccinsymposium vaccin
40:40
TBE - mekanismer bakom sjukdomen och spridning i Sverige
tomas bergström vaccinsymposium vaccin
05:40
Spridning av TBE - intervju med Thomas Bergström
thomas bergström fästingar tbe
06:25
Vad vet du om meningokocksjukdom
hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
43:13
Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård
anders nystedt vaccinsymposium antibiotikaresistens
43:34
Vacciner - principer och immunförsvar
marta granström vaccinsymposium vaccin
30:49
Vaccinationsmottagning hur fungerar det?
ann-margreth lundin vaccinsymposium vaccin
35:21
TBE och vaccinationsgenombrott
anja rosdahl vaccinsymposium tbe
03:40
Tips och trix till dig som vaccinerar
ann-margreth lundin vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
04:02
Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?
anja rosdahl vaccinsymposium 2019 - intervjuer vaccin
37:58
Meningokockinfektioner
olof säll vaccinsymposium meningokocker
03:13
Om meningokocker vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras
olof säll vaccinsymposium meningokocker
49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
00:26
Vårt fantastiska immunförsvar
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
03:20
Antibiotikaresistensutveckling i Sverige
bengt mattson vaccinsymposium vaccin
05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?
rolf gustafson vaccinsymposium vaccin
04:05
Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på
hans fredlund vaccinsymposium vaccin
06:08
Utvecklingen av TBE i Sverige
lars lindquist vaccinsymposium vaccin
02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas
thomas arvidsson vaccinsymposium vaccin
04:06
Fundamentala principer kring vacciner
heinz-joseph schmitt vaccinsymposium vaccin

Utvalt podavsnitt:

Janet Pope sammanfattar sin föreläsning JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis

Janet Pope, Professor, Schulich School of Medicine and Dentistry, University of Western Ontario, Canada, sammanfattar sin föreläsning JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?

Fler avsnitt hittar du här

Prenumerera på nyhetsbrevet från Pfizer!

Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Registrera dig idag!

Prenumerera på ÅfizerPlay nyhetsbrev

 

Rökavvänjning

Dermatologi

Endokrinologi

Endokrinologi

18:42
Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
johan svensson registerdagen barnedokrinologi
22:28
Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade
jovanna dahlgren registerdagen endokrinologi
45:50
Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
06:12
Non-funktionella tumörer i hypofysen
davide carvalho ece endokrinologi
08:41
Komorbiditet hos turnerpatienter
claus gravholt ece endokrinologi
02:41
Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
daniela esposito ece endokrinologi
02:23
Historien bakom Acrostudy
michael buchfelder ece endokrinologi
02:26
Östrogensubstitution hos Turnerpatienter och påverkan på morbiditet och mortalitet
luis eduardo procópio calliari endo endokrinologi
04:07
Metastases to the pituitary: a Swedish nationwide study
mest sedda endo endokrinologi
03:46
Turner syndrome och graviditet
endo endokrinologi mest sedda
04:48
Behandlingsriktlinjer för trangenderpatienter
joshua safer könsdysfori endokrinologi
02:31
Kan metyleringsmönstret utgöra en predictor för hur invasiva hypofystumörerna blir
daniel olsson endo endokrinologi
02:01
Spinala frakturer hos akromegalipatienter och korrelation till preoperativa GH nivåer
akromegali daniel olsson endo
02:00
Dexa-skanning av kraniofaryngiom-patienter
endo endokrinologi kraniofaryngiom
01:53
Hormonrubbningar vid opioidmissbruk, en litteraturgenomgång
amir zamanipoor najafabadi endo endokrinologi
01:48
Studieresultat från Prospective Multinational Trial Craniopharyngioma 2007
mariana costanzo endo endokrinologi
01:53
Vi behöver komma överens om vilka kliniska parametrar man ska mäta och redovisa och kommunicera
nienke biermasz endo endokrinologi
02:42
En genomgång av verktyg för mätning av akromegalipatienters sjukdomsupplevelser
nienke biermasz endo endokrinologi
03:08
Endokrina långtidseffekter hos barnkanceröverlevare
hanneke van santen endo endokrinologi
01:57
Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie
eleni papakokkinou endo endokrinologi
02:05
Rapport från ett symposium arrangerat av Pfizer där en akromegalipatient föreläste utifrån sitt perspektiv
aart jan van der lelij endo endokrinologi
05:34
Aggressiva och maligna hypofystumörer
sebastian neggers endo endokrinologi
01:54
Transition of patients with genetic syndromes
laura de graaff endo endokrinologi
02:41
Kardiometabola förändringar hos akromegalipatienter
daniel olsson endo endokrinologi
02:55
Spelar det någon roll vilket mål kirurgen har för hur stor andel av NFPA- tumören man lyckas ta bort?
daniel olsson endo endokrinologi
03:00
Transition av GH-patienter från barn till vuxenklinik
margaret cristina da silva boguszewski endo endokrinologi
02:48
Tyreoidea-diagnostik och behandling med hjälp av CT och MR-bilder
hanneke van santen endo endokrinologi
03:19
Summering av en session om cortisolets sektretionsmönster
stijn peeters endo endokrinologi
01:52
Session on Craniopharyngioma
sebastian neggers ece endokrinologi
03:32
Multidiciplinary Expert Forum On Pediatric Craniopharyngioma
helen spoudeas ece endokrinologi
02:54
The Landscape On Acromegaly Treatment
maria fleseriu ece endokrinologi
02:18
Vascular Abnormalites In The Retina Of Patients With Acromegaly
laila füchtbauer ece endokrinologi
01:28
Hair Cortisol Levels In Prader Willi Patients
hasanain shukur ece endokrinologi
04:15
Posters ENDO Congress 2018
paulo ferreza sollet solberg endo endokrinologi
01:23
Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly
eva coopmans endo endokrinologi
03:33
Is it useful to measure pituitary volume?
lars sävendahl endo endokrinologi
03:01
Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus
daniel olsson endo 2018 endokrinologi
03:10
Can klotho be a new biomarker in patients with acromegaly?
2018 daniel olsson play
02:39
Comorbidities in patients with non-functioning pituitary adenomas: influence of long-term growth hormone replacement
casper hammarstrand endo tillväxthormon
04:58
Profile analysis to identify idiopathic short stature by phenotypes in children
2018 hector aldo miglietta play
02:50
Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort
mark van treijen endo enodkrinologi
03:16
Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study
daniel olsson endo 2018 akromegali
04:02
Challenges with transitions: Child to Adult
play durval damiani endo 2018
02:03
Sex differences in the effects of restricted sleep on the HPA axis stress
lars sävendahl endo endokrinologi
04:11
Onset of Pituitary Hormone Deficiencies in Optic Nerve Hypoplaisia
lars sävendahl 2018 play
03:56
Bariatric surgery - diversing results for mother and child
2018 play sebastian neggers
02:35
Pituitary medical treatment versus surgery
sebastian neggers endo endokrinologi
01:32
Transition process should be personalized
2018 laura de graff chiacgo
03:24
Pregnancy related endocrine issues
nicolaas schaper 2018 play
00:40
Snart dags för ENDO 2018!
play endo 2018 kongress
03:02
Endocrine complications of childhood cancer and its treatment
annemarie verrijn-stuart espe endokrinologi
02:54
Martin Sandelin om resultat från SCAN-LEAF studien på WCLC
endokrinologi martin sandelin mest sedda
01:13
Mechanisms Of FGF21 mediated growth hormone resistance
lars sävendahl 2017 washington
02:35
Prenantal environment and medical consequences
lars sävendahl espe 2017 endokrinologi
01:35
ESPE e-learning portal
danielle van der kaaij espe endokrinologi
04:29
Årets Andrea Prader-pristagare
kerstin albertsson-wikland espe endokrinologi
01:23
Transition in endocrine care
2017 washington espe 2017
02:41
Pubertal induction and estrogen replacement in Turner Syndrome
2017 washington espe 2017
03:12
Improving care for patients with Turner Syndrome
2017 washington fransiska verlinde
03:38
Secular changes of adult heights in the nordic countries
washington espe 2017 play
02:42
Bone health in childhood cancer survivors
lars sävendahl 2017 washington
02:24
Central precocious puberty caused by brain tumors and radiotherapy
washington espe 2017 late effects
02:29
Management of endocrine late effects including fertility preservation
lars sävendahl 2017 washington
01:05
Välkommen till ESPE 2017
2017 washington espe 2017
16:53
Endokrinsjuksköterskorna Maria och Cecilias upplevelse av ENDO 2017
cecilia follin maria forsgren play
02:45
Dr. Aylwin on the localization of Benign Insulinomas
simon aylwin endo insulinom
05:11
Dr. Neggers on hypothalamic damage and weight changes after craniopharyngioma
sebastian neggers endo late effects
03:34
Dr Netea-Maier on new approaches to thyroid cancer
romana netea maier tyreoidea endokrinologi
01:48
Associate Prof. Ragnarsson on levothyroxine for eldery patients with subclinical hypothyroidism
oskar ragnarsson endo 2017 endokrinologi
02:18
Rachel van Leeuwaarde on endocrine management after immunotherapy
rachel van leeuwaarde endo endokrinologi
01:24
Associate Prof. Ragnarsson on common genetic variants in cushing's syndrome
oskar ragnarsson endo cushings syndrom
01:43
Mrs. Shepard on endocrine nurses society´s 27th annual symposium
lisa shepard endo endokrinologi
02:30
Prof. Wass on kisspeptin signaling
john wass endo endokrinologi
02:12
Dr. Olsson on Oxytocin levels in patients with craniopharyngioma
daniel s olsson endo 2017 endokrinologi
02:09
Dr. Olsson on new possible drug targets for craniopharyngioma
daniel olsson endo 2017 endokrinologi
03:05
The association between local corticosteroid use and body mass index
simon aylwin kortikosteroider orlando
02:44
Dr. Olsson on the incidence of malignancies in NFPA patients
daniel olsson endo endokrinologi
01:49
Associate Prof Ragnarsson on the diagnosis of neuroendocrine tumors
oskar ragnarsson endo 2017 endokrinologi
02:57
Rachel van Leeuwaarde on breast cancer screening in MEN1
rachel van leeuwaarde endo bröstcancer
03:39
Dr. Neggers on having a sweet tooth and glucose metabolism
glukosmetabolism play endokrinologi mest sedda
03:28
Dr. Neggers on neuroplasticity in transsexuality
sebastian neggers endo endokrinologi
02:16
Dr. Neggers on microbioma and metabolic consequences
sebastian neggers endo 2017 endokrinologi
01:57
Rachel van Leeuwaarde on the hypogonadism in aging men session
endo 2017 rachel van leeuwaarde endokrinologi
02:45
Prof. Wass on Gestational Weight Gain, a review of Maternal and Infant Outcomes
john wass endo endokrinologi
03:51
Dr. Timmers on advances in primary adrenal insufficiency
2017 henri timmers play
02:24
Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas
daniel olsson endo endokrinologi
01:45
Välkommen till ENDO 2017
2017 play endokrinologi mest sedda
03:30
Möjligheten för hypofysen att regenerera
neneg 2016 play
01:56
Handläggning av patienter med hypofysit
neneg hypofysit andre van beek
02:03
Sammanfattning av NENEG 2016
endokrinolgi dominique maiter neneg
03:24
Om lipolytisk effekt av tillväxthormon
jens otto jörgensen neneg 2016
01:31
Substitutionsbehandling av GH-bristiga patienter: dess påverkan på morbiditet och mortalitet
neneg gudmundur johansson tillväxthormon
03:41
Att individanpassa behandlingen av akromegali
neneg jens bollerslev akromegali
05:49
Mortalitet hos Addisonpatienter med diabetes
dimitris chantzichristos endo addison
03:36
Ärftlighet hos Addisonpatienter
jakob skov endo 2016 endokrinologi
04:54
Om förekomst av maligna och benigna hjärntumörer hos patienter med tidigare behandlad hypofyssjukdom
pia burman endo endokrinologi
03:32
Nyheter kring Cushings sjukdom
oskar ragnarsson endo endokrinologi
02:47
Om mutation som ger kortvuxenhet och accelererad skelettmognad hos barn
ola nilsson endo 2016 endokrinologi
05:46
Om årets fokusområden och svenska insatser på ENDO 2016
endo 2016 2016 endokrinologi mest sedda
04:49
Nya tekniker för diabetesbehandling, fetmautveckling hos barn och graviditetsdiabetes
endo 2016 2016 endokrinologi mest sedda

Gastroenterologi

Gastroenterologi

09:29
Vilken betydelse har FODMAP för symtom hos IBD-patienter?
gastroenterologi per hellström ddw
14:16
Fatigue och IBD – hur mäter vi?
gastrodagarna gastroenterologi susanna jäghult
29:29
Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
02:38
Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
07:52
Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
07:02
IBD och extraintestinala manifestationer
eim gastroenterologi rita j gustafsson
04:48
UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib
tessa straatmijer uegw gastroenterologi
07:57
UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom
matthias löhr uegw gastroenterologi
03:36
UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
magnus simrén uegw gastroenterologi
06:39
UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud
floris de voogd uegw gastroenterologi
07:49
UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
charlotte hedin uegw gastroenterologi
07:38
UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
anders rönnlund uegw gastroenterologi
46:02
UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet
webbsänt seminarium uegw gastroenterologi
05:34
Fatigue och IBD
ibd fatigue gastroenterologi
17:51
Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården.
petra neregård ulcerös kolit reumatologi
02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
pontus karling ecco gastroenterologi
04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
mikael lördal ecco gastroenterologi
04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
mattias block ecco gastroenterologi
02:48
Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
pär myrelid ecco gastroenterologi
05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
ola olén ecco gastroenterologi
03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
pontus karling ecco gastroenterologi
03:31
Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study
jonas halfvarson ecco gastroenterologi
03:55
Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
henrik thorlacius uegw gastroenterologi
06:12
UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
julien kirchgesner uegw gastroenterologi
03:07
UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa
erivn toth uegw gastroenterologi
01:48
UEGW 2019 - Christina om effekten av human mjölk på patienter med IBS
christina iribarren gomez uegw gastroenterologi
03:51
UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit
mathias löhr uegw gastroenterologi
03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
per hedenström uegw gastroenterologi
02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
torbjörn thulin uegw gastroenterologi
05:09
UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år
edward loftus uegw gastroenterologi
03:23
UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD
daniel bergemalm uegw gastroenterologi
02:49
UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib
peter irving uegw gastroenterologi
01:58
Jonas Halfvarsson om det bästa från DDW
jonas halfvarsson ddw gastroenterologi
03:21
Per Hellström om inflammationsmarkörer
per hellström ddw gastroenterologi
03:17
Anna Andreasson om sambanden mellan depression och colonic eosinophilia
anna andreasson ddw gastroenterologi
03:55
Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen
magnus simrén ddw gastroenterologi
02:23
Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi
gunilla wirström ddw gastroenterologi
04:12
Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass
maria bergström ddw gastroenterologi
03:48
Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD
parakkal deepak ddw gastroenterologi
03:17
Gastrodagarna 2019 - Timo Heikkilä
timo heikkilä gastrodagarna gastroenterologi
01:43
Gastrodagarna 2019 - Julia König
julia könig gastrodagarna gastroenterologi
02:44
Gastrodagarna 2019 - Hanna Dubois
hanna dubois gastrodagarna gastroenterologi
02:36
Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
hans strid gastrodagarna gastroenterologi
03:16
Gastrodagarna 2019 - Lena Öhman
lena öhman gastrodagarna gastroenterologi
00:58
Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter
olof grip ecco gastroenterologi
02:48
Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD
lovisa widbom ecco gastroenterologi
06:28
Dr. Sigurdsson om risken för myopenia hos unga vuxna med IBD
virgnir sigurdsson ecco gastroenterologi
03:44
Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor
susanna jäghult ecco gastroenterologi
02:39
Dr. Shouval: Påverkar kosten IBD patienters sjukdomsförlopp
dror shouval ecco gastroenterologi
08:47
Dr. Colombel: Kommer vi kunna förebygga IBD i framtiden
jean-frederic colombel ecco gastroenterologi
07:11
Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
andreas münch uegw gastroenterologi
04:46
Dr. Lindfors om fördelar och nackdelar med utbildning via internet för IBS patienter
perjohan lindfors ueg 2018 gastroenterologi
04:01
Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit
alessandro armuzzi ueg 2018 gastroenterologi
04:52
Finns utmaningar med dagens upplägg av IBD studier
peter irving ibd nordic gastroenterologi
02:02
IBD-förloppet efter introduktion av biologiska läkemedel
john burisch ibd nordic gastroenterologi
02:40
Hur kan man se framtiden i feces
jonas halfvarsson marie carlson gastroenterologi
01:59
Bakgrunden till ICURE och den hälsoekonomiska studien
daniel sjöberg gastrodagarna gastroenterologi
02:57
Susanna Jäghult berättar om IBD fatigue-skalan
susanna jäghult gastrodagarna gastroenterologi

Kardiologi

Kardiologi

31:17
Grunderna inom hjärtamyloidos vid hjärtsvikt - Per-Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
attr-cm hjärtamyloidos hjärtsvikt
01:10
ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI
oskar angerås ziad hijazi aks
57:08
Kardiovaskulära vårmötet - året runt
attr-cm ekg hjärtamyloidos
00:14
Flimmerveckans avslutande paneldebatt
flimmerveckan förmaksflimmer kardiologi
57:31
EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation
jan steffel ehra kardiologi
57:42
Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt
johan elf lungemboli kardiologi
00:39
Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning
kristina hagwall ekg kardiologi
02:03
Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble
peter stenvinkel njursjukdom förmaksflimmer
59:46
Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer
johan engdahl förmaksflimmer kardiologi
57:11
Venös tromboembolism - vad behöver vi veta
katarina glise-sandblad venös tromboembolism kardiologi
59:52
Blödning och blödningshantering
2020 blödningshantering faktor xa eliquis
17:45
Uppdaterade riktlinjer om medfödd hjärtsjukdom hos vuxna
bengt johansson esc kardiologi
11:53
Uppdaterade förmaksflimmer-riktlinjer från ESC
carina blomström lundqvist esc kardiologi
12:38
Riktlinjer inom idrottskardiologi och fysisk aktivitet från ESC
mats börjesson esc kardiologi
10:22
ESCs nya riktlinjer inom förmaksflimmer
emma svennberg esc kardiologi
11:43
Uppdaterade NSTEMI-riktlinjer från ESC
claes held esc kardiologi
06:55
ESCs uppdaterade riktlinjer inom förmaksflimmer
tord juhlin esc förmaksflimmer
39:14
Hjärtsvikt och hjärtamyloidos
per lindqvist attr-cm kardiologi
51:28
Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker
webbsändning mats börjesson kardiologi
00:24
Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI
webbsändning stefan james kardiologi
02:30
Första godkända behandlingen för transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)
christoph varenhorst attr-cm kardiologi
27:29
EKG - en tolkningsfråga
kristina hagwall webinar kardiologi
30:49
Komplicerande tillstånd vid förmaksflimmer - Hur ska vi göra
annica ravn-fischer webinar förmaksflimmer
02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi
amar taha esc kardiologi
02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening
faris ghazal esc kardiologi
02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR
helena ödesjö esc kardiologi
05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer
jan steffel esc kardiologi
07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården
stefan james esc kardiologi
06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer
richard godin esc kardiologi
03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt
maria ericsson esc kardiologi

Onkologi

Onkologi

39:21
Tumörblodkärl – vad spelar de för roll? Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet
2021 lena claesson-welsh livskraftochwebinar
13:41
ASCO/EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
13:13
Vad tyckte professor Jane Apperley var mest intressant på årets EHA?
jane apperley hematologi onkologi
24:04
Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?
lise-lott eriksson blodcancer hematologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
40:44
CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl
bröstcancer cdk 4/6 livskraftochwebinar
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
19:01
ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling
bröstcancer endokrin behandling esmo
00:00
Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer
ronny öhman anders vikström lungcancer
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
47:20
CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer
richard finn bröstcancer onkologi
04:01
Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3
richard finn bröstcancer onkologi
37:56
Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer
oscar grundberg lungcancer onkologi
43:29
Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
johan hartman vetenskap onkologi
06:56
Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling
antonis valachis sabcs onkologi
15:52
Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening
sabcs bröstcancer onkologi
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras vetenskap onkologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
37:48
Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström inspiration onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
08:48
Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML
ash onkologi 2019
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
41:21
Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
asco onkologi asco 2019
07:23
Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA
justin gainor asco onkologi
34:55
Barn som närstående
johanna joneklav livskraft onkologi
51:59
Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019
tim brümmendorf Föreläsning vid Karolinska Solna onkologi
39:38
Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
03:26
Prof. Daniel Heng på Sverige-besök
daniel heng intervju onkologi
05:00
Intervju med Professor Tim Brümmendorf
tim brümmendorf kml onkologi
02:55
Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018
martin höglund eha onkologi
39:47
När hjärnan inte orkar
birgitta johansson livskraft onkologi
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
07:55
Svensk forskning inom immunterapi
cristian ortiz-villalon wclc onkologi
40:43
Sexuell hälsa och cancer
else-marie rasmusson webinar onkologi
43:49
Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
43:43
Motion vid cancerbehandling
katarina woxnerud livskraft onkologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
04:28
OS data från PROFILE 1014 publicerade
keith wilner lungcancer onkologi
04:07
”Failure is not an option”
manuela schmidinger asco onkologi
04:16
Att kräva testning är också patientens ansvar
martin reck asco onkologi
02:20
Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom
subramanian hariharan asco onkologi
44:09
Kost vid cancerbehandling
emma nisukangas livskraft onkologi
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
08:47
När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?
magnus björkholm ash onkologi

Reumatologi

Reumatologi

45:55
EULAR webinar 2021
eular 2021 lars-erik kristensen eular
12:38
The lung in rheumatoid arthritis: the quiet victim
eular eular 2021 janet pope
03:35
Pregnancy outcomes in relation to disease activity and anti-rheumatic treatment
anne emelie secher eular eular 2021
04:01
Real-world retention of JAK inhibitors is longer than bDMARDs in rheumatoid arthritis
eular eular 2021 karla machlab
06:16
Mortality in patients with psoriatic arthritis in Sweden?
eular eular 2021 johan wallman
03:21
Hur fungerar Sidekick?
psa psoriasisartrit ra
04:07
Intervju med MD, PhD Maiju Marttinen
maiju marttinen nordic center of excellence 2020 reumatologi
45:21
PROs in inflammatory rheumatic diseases, clinical aspects
maiju marttinen markku kauppi nordic center of excellence 2020
31:29
Clinical Management of pain in RA and PsA
peter c taylor nordic center of excellence 2020 reumatologi
40:59
Pain, fatigue, and inflammation – the role of psychological and behavioral factors
robert zachariae nordic center of excellence 2020 reumatologi
42:32
Cytokine signaling and relevance for PROs in inflammatory diseases
roald omdal nordic center of excellence 2020 reumatologi
04:53
Intervju med Professor Bent Deleuran
bent deleuran nordic center of excellence 2020 reumatologi
02:55
Intervju med Professor Markku Kauppi
markku kauppi nordic center of excellence 2020 reumatologi
03:39
Intervju med Professor Roald Omdal från Nordic Center of Excellence 2020
roald omdal nordic center of excellence 2020 reumatologi
05:37
Intervju med Professor Peter C Taylor
peter c taylor nordic center of excellence 2020 reumatologi
05:51
Intervju med Professor Robert Zachariae
robert zachariae nordic center of excellence 2020 reumatologi
03:52
Intervju med Professor Camilla Svensson från Nordic Center of Excellence 2020
camilla svensson nordic center of excellence 2020 reumatologi
39:01
Basic research update – pain and fatigue in inflammatory rheumatic diseases
camilla svensson nordic center of excellence 2020 reumatologi
52:29
Webinar med Janet Pope: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis – Where are they in your treatment algorithm and why?
acr janet pope reumatologi
09:39
Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
acr janet pope reumatologi
04:42
Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress
acr janet pope reumatologi
02:23
Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
03:04
Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
10:58
Fatiguegrupp för reumatiker
fatigueskolan fatigue reumatologi
13:04
Fragmin (dalteparin natrium) fyller 35 år
erik holmberg fragmin reumatologi
07:15
EULAR 2020 - Does the risk of VTE vary with disease activity in RA?
viktor molander eular reumatologi
12:06
Kortversion av Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården
petra neregård xeljanz reumatologi
53:18
EULAR 2020 - Sammmanfattning och intervjuer
petra neregård eular reumatologi
07:53
Xeljanz 11mg är nu godkänd för reumatoid artrit
petra neregård xeljanz reumatologi
17:51
Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården.
petra neregård ulcerös kolit reumatologi
44:16
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR 2019 i Atlanta
petra neregård acr reumatologi
02:25
Understanding the link between pain and depression
steven j. linton nordic center of excellence 2019 reumatologi
02:47
Behavior, pain and inflammation
mats lekander nordic center of excellence 2019 reumatologi
01:00
Mechanisms for pain sensitization in neurologic and rheumatic disease
lars arendt-nilsen nordic center of excellence 2019 reumatologi
02:27
Pain in rheumatic disease
jon lampa nordic center of excellence 2019 reumatologi
02:49
Pain in arthritis – experimental pain models
camilla svensson nordic center of excellence 2019 reumatologi
02:00
The Course of Disability in Early Rheumatoid Arthritis over 10 Years of Follow-up in Women and Men – Comparison with the General Population
acr mest sedda reumatologi
01:47
Anti-citrullinated Protein Antibodies Induce Subclinical Inflammation, Bone Loss and Pain in Mice
acr mest sedda reumatologi
02:51
Interferon-gamma supports transcriptional activity of BIRC5 in CD4+ T Cells in Established RA
acr mest sedda reumatologi
03:30
Höjdpunkter från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
07:20
JAK-inhibitors as Therapeutic Strategy for Inflammatory Rheumatic Diseases
acr mest sedda reumatologi
06:25
Cancer Risk in a Large Inception SLE Cohort: Effects of Age, Smoking, and Medications
acr mest sedda reumatologi
01:15
Höjdpunkter inom SLE från 2019 års ACR-kongress i Atlanta
acr mest sedda reumatologi
04:30
Development of Ultrasound Detectable Arthritis Among ACPA Positive Subjects with Musculoskeletal Symptoms: The Risk RA Prospective Study
acr mest sedda reumatologi
03:14
Does Discordance Between Baseline Patient’s and Evaluator’s Global Assessment of Disease Activity Impact Retention and Remission Rates of a First TNF Inhibitor in Patients with Axial Spondyloarthritis?
acr mest sedda reumatologi
04:10
“Can we inhibit radiographic progression in axSpA, and what does it mean for the patient?”
sofia ramiro reumadagarna axial spondylartrit
04:49
Prediction of anti-TNF therapy; lessons to be learned from patients with inflammatory bowel disease (IBD)
lena öhman reumadagarna reumatologi
02:59
Har du lust att ha lust?
helena cewers reumadagarna reumatologi
02:34
Risk eller frisk? Kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom
johan ärnlöv reumadagarna reumatologi
04:23
Höjdpunkter från Reumadagarna 2019
tomas husmark reumadagarna reumatologi
03:56
Self-management is patients with rheumatic diseases
kate lorig reumadagarna reumatologi
04:45
New treatments and therapeutic strategies in PsA
laura coates reumadagarna psoriasis artrit
02:38
2019 års Nanna Svartz stipendiat Inger Gjertsson om de viktigaste fynden i sin forskning
inger gjertsson reumadagarna reumatologi
01:47
2019 års Nanna Svartz stipendiat Christopher Sjöwall om de viktigaste fynden i sin forskning
christopher sjöwall reumadagarna reumatologi
43:29
Webbsänt seminarium med nyheter från EULAR 2019 i Madrid
petra neregård eular reumatologi
05:34
How to prevent and manage fatigue in patients with RA
james galloway eular reumatologi
12:35
Impact of rheumatic diseases and anti-rheumatic drugs on male fertility in adult and young people
monika ostensen eular reumatologi
05:17
Prof Janet Pope, University of Western Ontario, Canada berättar om Forskning kring metabolt syndrom och fatigue tidigt i sjukdomsförloppet vid RA
janet pope eular reumatologi
07:38
Highlights från EULAR 2019
eular eular 2019 reumatologi
16:11
Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis and healthy controls, and their relation to disease characteristics – is it an overlooked comorbitidy?
eular eular 2019 reumatologi
08:57
Unacceptable pain despite inflammation control after start of a first anti-TNF therapy in patients with psoriatic arthritis and its relation to treatment response
tor olofsson eular psoriasisartrit
05:28
Fatigue in juvenile idiopatic arthritis after 18 years follow-up
eular eular 2019 reumatologi
03:55
Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity; A 12-months follow-up
eular eular 2019 reumatologi
02:56
Developing e-health solutions for patients with patients
eular eular 2019 reumatologi
03:43
Have the clinical characteristics of rheumatoid arthritis at presentation become milder over time? Results from from a nationwide study over three decades in Sweden
eular eular 2019 reumatologi
04:04
Cardiovascular risk factors and comorbidities in patients with PsA, RA and the general population
eular eular 2019 reumatologi
03:37
“Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis patients treated with tofacitinib: role of inflammation”
peter taylor eular psoriasisartrit
04:15
Secretory antibodies to citrullinated peptides in plasma and saliva from rheumatoid arthritis patients and their unaffected family members
anna svärd eular reumatoid artrit
03:43
The Swedish young Rheumatics report
cajsa helin hollstrand eular eular 2019
44:54
Webbsänt seminarium med nyheter från ACR-kongressen i Chicago
petra neregård acr reumatologi
02:11
Professor Pascal Richette, Frankrike, diskuterar hur livskvalitén för patienter med Psoriasisartrit kan bli påverkad.
acr 2018 reumatologi 2018
02:28
Professor Peter Taylor, England, berättar om RA-patienters preferens gällande administreringssätt vid behandling.
acr 2018 reumatologi acr
02:22
Om neuropsykiatriska symtom vid RA och kopplingen till storleken på hippocampus
caroline wasen acr 2018 reumatologi
02:11
Köttkonsumtion och risk för Reumatoid Artrit
acr 2018 reumatologi acr
04:11
Finns det något samband mellan kronisk smärta och ökad smärtkänslighet hos AS patienter?
acr 2018 reumatologi acr
04:42
Trender från årets ACR
lars klareskog acr reumatologi
04:13
Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter
aase hensvold acr reumatologi
04:38
Om infektioner och ökad risk för GCA
pavlos stamatis acr reumatologi
03:51
Ökad förekomst av IgG antifosfolipidantikroppar hos patienter med hjärtinfarkt
elisabet svenungsson acr reumatologi
06:10
PsA patienters och reumatologers önskemål idag och i framtiden
lars-erik kristensen psoriasisartrit reumatologi 2018
05:33
"Tenosynovitis detected by ultrasound predicts arthritis onset in individuals that are at risk of developing rheumatoid arthritis."
2018 kongress reumadagarna
06:58
Forskning kring rökningens påverkan vid reumatoid artrit
reumatologi mest sedda 2018 caroline wasen
03:59
"Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) correlates with disease activity in early rheumatoid arthritis and reflects joint damage over time."
helene enocsson reumadagarna reumatoid artrit
04:20
2018 års Nanna Svartz stipendiat om de viktigaste fynden i sin forskning
meliha c kapetanovic reumadagarna reumatologi
02:16
Reumatologi genetik och DISSECT-projektet.
reumatologi mest sedda 2018 reumadagarna
04:44
"Mortality rates remain unchanged in patient with systemic lupus erythmatosus in over 30 years of follow up."
reumatologi mest sedda anders bengtsson 2018
03:15
"Risk of malignancy in children with Juvenile idiopathic arthritis Aregister-based cohort study"
eular 2018 2018 play
46:15
Webbsänt seminarium från EULAR 2018
petra neregård eular reumatologi
02:49
"Male sex predicts favourable outcomes in seronegative early rheumatoid arthritis"
eular 2018 2018 carl turesson
03:30
"Increased progression of atheroslerosis in patients with rheumatoid arthritis is partially reflected by disease severity at the time for diagnosis - 11 year prospective follow up"
anna södergren eular reumatoid artrit
05:58
"Gastro-intestinal perforations among rhuematoid arthritis patients treated with biologic DMARDS: A nationswide Swedish cohort study"
andrei barbulescu eular reumatoid artrit
03:09
"Sense of coherence predicts development of chronic widespread pain over the time"
stefan bergman eular 2018 2018
02:59
"Chronic widespread pain in patients with rheumatoid arthritis: A seven year follow-up of pain distribution and factors improvement"
eular 2018 2018 play
05:06
"Weight-loss improves disease activity inobese patients with psoriasis arthritis"
eular 2018 2018 play
02:40
"Novel gene variants associated with cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus and Rheumatoid Arthritis"
eular 2018 2018 play
07:37
Diskussion om resultaten av forskningen rörande smärta och inflammation
eular 2018 2018 jon lampa
01:59
"Siblings of patients with rheumatoid arthritis are at increased risk of acute coronary syndrome"
helga westerlind eular reumatoid artrit
02:34
"Ankylosing spondylitis related factors predict the presence of cardiac conduction disturbances- A Swedish longitudinal cohort study"
eular 2018 2018 play
03:57
"High disease activity, reduced physical function, long disease duration , fatigue and living without a partner are factors related to worse health related quality of life in ankylosing spondylitis"
eular 2018 2018 play
05:01
"Physical capacity contributes marginally in explaining variations of fatigue in persons moderately affected by rheumatoid arthritis"
eular 2018 2018 play

Missa inget från Pfizer!

Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

PfizerPlay håller dig uppdaterad

Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna