1st Line Options for ALK(+) NSCLC: Sorting Through Our Options

Webbinar | 3 oktober | 16.0017.00

Framstegen inom behandling av ALK+ icke-småcellig lungcancer (NSCLC) har varit många under senare decennier, men behovet av förbättrad diagnostik och behandling är fortsatt stora. Vi ställs nu inför flera behandlingsalternativ då flertalet ALK-TKIs, från första till tredje generationen, är godkända för första linjens behandling. Vad skiljer sig åt bland dessa alternativ och vilka faktorer kan man ha i åtanke vid val av behandling?

Registrera dig idag

1

  PfizerPlay - reklamfilm nyhetsbrev 2022

  Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

  Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde! Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser.

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

  Mest sedda denna vecka

  Mest sedda denna vecka

  02:04
  Hur fungerar pneumokockvacciner?
  pneumokocker vaccin senaste filmerna
  05:25
  Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt under pandemin.
  onkologi esmo 2022 cecilia olsson
  04:56
  Kan man förbättra kommunikationen med svårt sjuka patienter genom att tränas i validering?
  onkologi esmo 2022 sara edlund
  06:03
  Prediktion av perifer neuropati vid taxanbehandling
  onkologi esmo 2022 kristina engvall
  41:14
  Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
  annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi
  03:59
  Prognostiska studier av HER2 vid bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline rönnlund
  06:48
  Genexpressionsanalys av endokrinresistent bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline schagerholm
  16:12
  Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Anders Själander professor och överläkare
  senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
  30:04
  Genomgång av nya vårdprogrammet för behandling av bröstcancer – vad är nytt?
  bröstcancer onkologi antonios valachis
  03:51
  mRCC - behandling av patienter med sarkomatoida drag
  onkologi esmo 2022 daniel heng
  03:38
  SYMPRO-Lung studien: Patientrapporterade symptom som monitoreras förbättrar livskvaliteten hos lungcancerpatienter
  onkologi esmo 2022 nicole billingy
  03:00
  Behandling av mRCC-patienter med hjärnmetastaser
  onkologi esmo 2022 sylvie negrier
  55:13
  Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
  venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
  43:53
  Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
  kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
  13:25
  Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer - Fariba Baghaei, PhD och överläkare
  senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
  06:30
  Lungcancer screening: en pilotstudie med LDCT hos högriskpatienter
  onkologi esmo 2022 sofia lampaki
  07:47
  Från Real World Data till kliniska beslut
  onkologi esmo 2022 jeremy warner
  09:01
  Kan man kombinera NOAK och dronedaron
  leif friberg kardiovaskulärt vårmöte kardiologi
  04:13
  ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  05:04
  Onkologens perspektiv på trombos vid cancer - Åke Berglund, PhD och överläkare
  senaste filmerna mest sedda åke berglund
  44:17
  Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
  eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
  30:24
  Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall – hur gör vi i praktiken? - Överläkare Oskar Angerås
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  34:24
  Ett holistiskt synsätt vid behandling av IBD
  gastroenterologi jonas halfvarson ulcerös kolit
  44:08
  Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
  johan engdahl flimmerveckan kardiologi
  04:13
  Individer med ACPA, muskelsmärta och HLA-SE har en hög risk att utveckla artriter
  aase hensvold acr reumatologi

  Nya videor på Pfizer Play

  Nya videor på Pfizer Play

  06:30
  Lungcancer screening: en pilotstudie med LDCT hos högriskpatienter
  onkologi esmo 2022 sofia lampaki
  07:47
  Från Real World Data till kliniska beslut
  onkologi esmo 2022 jeremy warner
  30:04
  Genomgång av nya vårdprogrammet för behandling av bröstcancer – vad är nytt?
  bröstcancer onkologi antonios valachis
  08:07
  Nyheter och trender inom eBC på ESMO
  onkologi esmo 2022 ana bosch campos
  03:51
  mRCC - behandling av patienter med sarkomatoida drag
  onkologi esmo 2022 daniel heng
  03:00
  Behandling av mRCC-patienter med hjärnmetastaser
  onkologi esmo 2022 sylvie negrier
  06:03
  Prediktion av perifer neuropati vid taxanbehandling
  onkologi esmo 2022 kristina engvall
  03:38
  SYMPRO-Lung studien: Patientrapporterade symptom som monitoreras förbättrar livskvaliteten hos lungcancerpatienter
  onkologi esmo 2022 nicole billingy
  06:48
  Genexpressionsanalys av endokrinresistent bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline schagerholm
  03:59
  Prognostiska studier av HER2 vid bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline rönnlund
  05:25
  Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt under pandemin.
  onkologi esmo 2022 cecilia olsson
  04:56
  Kan man förbättra kommunikationen med svårt sjuka patienter genom att tränas i validering?
  onkologi esmo 2022 sara edlund
  07:44
  Rekommendationer om pneumokockvaccination för vuxna
  andreas palmborg apexxnar pneumokocker
  02:04
  Hur fungerar pneumokockvacciner?
  pneumokocker vaccin senaste filmerna
  05:24
  Nyhet som påverkar den kliniska vardagen för behandling av MDS
  onkologi hematologi Elsa Bernard
  03:18
  ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  02:28
  ESC 2022 - Fem gånger ökad risk för stroke hos unga med medfött hjärtfel och förmaksflimmer - Arvid Holmgren
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  02:30
  ESC 2022 - Svenska data om risk för paroxysmalt förmaksflimmer vid låg hjärtfrekvens - Anders Persson, doktorand Lunds Universitet
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  04:13
  ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  01:56
  ESC 2022 - Svenska data om hur hjärtinfarkt behandlas långsiktigt - Dr Sara Benzel
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  04:04
  ESC 2022- Annorlunda orsaker till hjärtinfarkt - Professor Ewa Swahn
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  03:08
  ESC 2022 debatt- dags att säga adjö till långtids ASA vid CVD? - Bruna Gigante, MD PhD
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  04:16
  ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  01:27
  ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD
  senaste filmerna mest sedda webinar
  03:25
  ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand
  senaste filmerna mest sedda kajsa strååt

  Patientfall inom ditt område

  Ta del av case från olika terapiområden och sätt dina kunskaper på prov i vårt interaktiva patientfallsverktyg.

  Testa dina kunskaper

  Patientfall 8700x350

   

  Nyligen sända webbinarier

  Nyligen sända webbinarier

  38:29
  Nya behandlingsmöjligheter inom ALK+ NSCLC
  asco 2022 lungcancer webbinar
  16:12
  Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Anders Själander professor och överläkare
  senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
  13:25
  Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer - Fariba Baghaei, PhD och överläkare
  senaste filmerna mest sedda eliquis webinar
  05:04
  Onkologens perspektiv på trombos vid cancer - Åke Berglund, PhD och överläkare
  senaste filmerna mest sedda åke berglund
  44:17
  Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
  eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
  30:49
  Multidiciplinär webbinarserie del 4
  barbro linderholm bröstcancer onkologi
  35:43
  Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
  eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
  25:12
  Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth
  eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
  30:24
  Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall – hur gör vi i praktiken? - Överläkare Oskar Angerås
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  34:24
  Ett holistiskt synsätt vid behandling av IBD
  gastroenterologi jonas halfvarson ulcerös kolit
  33:11
  Multidiciplinär webbinarserie del 3
  onkologi bröstcancer multidiciplinär webbinarserie
  38:37
  Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer
  asco asco 2022 gu
  15:46
  Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  13:07
  Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  08:18
  Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer

  Ta del av våra podcasts

  Lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom ditt område.

  Till alla Pfizers podcasts

  Vaccin

  Vaccin

  07:44
  Rekommendationer om pneumokockvaccination för vuxna
  andreas palmborg apexxnar pneumokocker
  02:04
  Hur fungerar pneumokockvacciner?
  pneumokocker vaccin senaste filmerna
  14:00
  Pfizers covid-19 vaccin
  covid-19 vaccin andreas palmborg
  17:03
  Meningokockinfektioner – en uppdatering på det senaste
  meningokocker olof säll vaccin
  21:10
  Nya Generationens pneumokockvaccin
  andreas palmborg meningokocker pneumokocker
  23:07
  Triple burden disease
  vaccin vaccinsymposium
  11:14
  Lär dig mer om TBE och FSME-IMMUN
  tbe vaccin mest sedda
  11:18
  Andreas Palmborg, Pfizer Medical Lead Vaccines gå igenom det viktigaste gällande APEXXNAR® 20-valent, konjugerat, pneumokockvaccin.
  andreas palmborg vaccin apexxnar
  04:18
  Fästingbettet som förändrade Sussies liv
  vaccin tbe patientberättelse
  24:24
  Pneumokockinfektioner ur mikrobiologens perspektiv - Vaccinsymposium 2021
  kristian riesbeck pneumokockinfektioner vaccin
  23:54
  Klimatförändringar och infektionssjukdomar, hur hänger det ihop - Vaccinsymposium 2021
  maria furberg infektionssjukdomar vaccin
  20:16
  Vaccinationer – oro och tvekan. Vad kan vårdgivare göra - Vaccinsymposium 2021
  margareta blennow vaccinationer – oro och tvekan vaccin
  04:57
  Häng med till referenslabratoriet i Örebro
  hans fredlund meningokocker vaccin
  06:30
  Vad vet du om meningokocksjukdom
  hans fredlund vaccin meningokocksjukdom
  43:42
  Vacciner - principer och immunförsvar
  marta granström vaccinsymposium vaccin
  38:04
  Meningokockinfektioner
  olof säll vaccinsymposium meningokocker

  Prenumerera på nyhetsbrevet från Pfizer!

  Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

  Registrera dig idag!

  Rökavvänjning

  Dermatologi

  Endokrinologi

  Endokrinologi

  17:41
  Helena Ly-Individualiserad GH behandling- Hur vi gör i Göteborg 2021
  helena ly registerdagen 2021 tillväxthormon
  17:19
  Maria Elfving -Cancer i Nationella GH registret – hur gick det sedan 2021
  maria elfving registerdagen 2021 tillväxthormon
  21:58
  Jovanna Dahlgren - Noonan syndrom – mutationer i RAS-MAPK pathway 2021
  jovanna dahlgren registerdagen 2021 tillväxthormon
  18:41
  Registerdagen 2020 - behandling med tillväxthormon och risk för utveckling av hypotyreos
  johan svensson registerdagen barnedokrinologi
  22:28
  Registerdagen 2020 - nationella GH registret med Levaxin och GnRH-behandling hos pågående GH behandlade
  jovanna dahlgren registerdagen endokrinologi
  45:50
  Registerdagen 2020 - fördröja puberteten med hjälp av GnRH-analoger
  margaret bobuszewski registerdagen endokrinologi
  06:12
  Non-funktionella tumörer i hypofysen
  davide carvalho ece endokrinologi
  08:40
  Komorbiditet hos turnerpatienter
  claus gravholt ece endokrinologi
  02:41
  Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter
  daniela esposito ece endokrinologi
  02:23
  Historien bakom Acrostudy
  michael buchfelder ece endokrinologi
  02:26
  Östrogensubstitution hos Turnerpatienter och påverkan på morbiditet och mortalitet
  luis eduardo procópio calliari endo endokrinologi
  04:07
  Metastases to the pituitary: a Swedish nationwide study
  mest sedda endo endokrinologi
  03:46
  Turner syndrome och graviditet
  endo endokrinologi mest sedda
  04:47
  Behandlingsriktlinjer för trangenderpatienter
  joshua safer könsdysfori endokrinologi
  02:31
  Kan metyleringsmönstret utgöra en predictor för hur invasiva hypofystumörerna blir
  daniel olsson endo endokrinologi
  02:01
  Spinala frakturer hos akromegalipatienter och korrelation till preoperativa GH nivåer
  akromegali daniel olsson endo
  01:59
  Dexa-skanning av kraniofaryngiom-patienter
  endo endokrinologi kraniofaryngiom
  01:53
  Hormonrubbningar vid opioidmissbruk, en litteraturgenomgång
  amir zamanipoor najafabadi endo endokrinologi
  01:48
  Studieresultat från Prospective Multinational Trial Craniopharyngioma 2007
  mariana costanzo endo endokrinologi
  01:53
  Vi behöver komma överens om vilka kliniska parametrar man ska mäta och redovisa och kommunicera
  nienke biermasz endo endokrinologi
  02:42
  En genomgång av verktyg för mätning av akromegalipatienters sjukdomsupplevelser
  nienke biermasz endo endokrinologi
  03:08
  Endokrina långtidseffekter hos barnkanceröverlevare
  hanneke van santen endo endokrinologi
  01:57
  Samsjuklighet hos 419 Cushingpatienter i remission, svensk registerstudie
  eleni papakokkinou endo endokrinologi
  02:05
  Rapport från ett symposium arrangerat av Pfizer där en akromegalipatient föreläste utifrån sitt perspektiv
  aart jan van der lelij endo endokrinologi
  05:34
  Aggressiva och maligna hypofystumörer
  sebastian neggers endo endokrinologi
  01:54
  Transition of patients with genetic syndromes
  laura de graaff endo endokrinologi
  02:41
  Kardiometabola förändringar hos akromegalipatienter
  daniel olsson endo endokrinologi
  02:55
  Spelar det någon roll vilket mål kirurgen har för hur stor andel av NFPA- tumören man lyckas ta bort?
  daniel olsson endo endokrinologi
  03:00
  Transition av GH-patienter från barn till vuxenklinik
  margaret cristina da silva boguszewski endo endokrinologi
  02:48
  Tyreoidea-diagnostik och behandling med hjälp av CT och MR-bilder
  hanneke van santen endo endokrinologi
  03:19
  Summering av en session om cortisolets sektretionsmönster
  stijn peeters endo endokrinologi
  01:52
  Session on Craniopharyngioma
  sebastian neggers ece endokrinologi
  03:32
  Multidiciplinary Expert Forum On Pediatric Craniopharyngioma
  helen spoudeas ece endokrinologi
  02:54
  The Landscape On Acromegaly Treatment
  maria fleseriu ece endokrinologi
  02:17
  Vascular Abnormalites In The Retina Of Patients With Acromegaly
  laila füchtbauer ece endokrinologi
  01:28
  Hair Cortisol Levels In Prader Willi Patients
  hasanain shukur ece endokrinologi
  04:15
  Posters ENDO Congress 2018
  paulo ferreza sollet solberg endo endokrinologi
  01:23
  Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly
  eva coopmans endo endokrinologi
  03:33
  Is it useful to measure pituitary volume?
  lars sävendahl endo endokrinologi
  03:01
  Two new ways of using copeptin to discriminate between primary polydipsia and diabetes insipidus
  daniel olsson endo 2018 endokrinologi
  03:10
  Can klotho be a new biomarker in patients with acromegaly?
  2018 daniel olsson play
  02:39
  Comorbidities in patients with non-functioning pituitary adenomas: influence of long-term growth hormone replacement
  casper hammarstrand endo tillväxthormon
  04:58
  Profile analysis to identify idiopathic short stature by phenotypes in children
  2018 hector aldo miglietta play
  02:50
  Diagnostic value of the NETest in a Dutch cohort
  mark van treijen endo enodkrinologi
  03:16
  Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study
  daniel olsson endo 2018 akromegali
  04:02
  Challenges with transitions: Child to Adult
  play durval damiani endo 2018
  02:03
  Sex differences in the effects of restricted sleep on the HPA axis stress
  lars sävendahl endo endokrinologi
  04:11
  Onset of Pituitary Hormone Deficiencies in Optic Nerve Hypoplaisia
  lars sävendahl 2018 play
  03:56
  Bariatric surgery - diversing results for mother and child
  2018 play sebastian neggers
  02:35
  Pituitary medical treatment versus surgery
  sebastian neggers endo endokrinologi
  01:32
  Transition process should be personalized
  2018 laura de graff chiacgo
  03:24
  Pregnancy related endocrine issues
  nicolaas schaper 2018 play
  00:40
  Snart dags för ENDO 2018!
  play endo 2018 kongress
  03:01
  Endocrine complications of childhood cancer and its treatment
  annemarie verrijn-stuart espe endokrinologi
  01:13
  Mechanisms Of FGF21 mediated growth hormone resistance
  lars sävendahl 2017 washington
  02:35
  Prenantal environment and medical consequences
  lars sävendahl espe 2017 endokrinologi
  01:35
  ESPE e-learning portal
  danielle van der kaaij espe endokrinologi
  04:29
  Årets Andrea Prader-pristagare
  kerstin albertsson-wikland espe endokrinologi
  01:23
  Transition in endocrine care
  2017 washington espe 2017
  02:41
  Pubertal induction and estrogen replacement in Turner Syndrome
  2017 washington espe 2017
  03:12
  Improving care for patients with Turner Syndrome
  2017 washington fransiska verlinde
  03:38
  Secular changes of adult heights in the nordic countries
  washington espe 2017 play
  02:42
  Bone health in childhood cancer survivors
  lars sävendahl 2017 washington
  02:24
  Central precocious puberty caused by brain tumors and radiotherapy
  washington espe 2017 late effects
  02:29
  Management of endocrine late effects including fertility preservation
  lars sävendahl 2017 washington
  01:05
  Välkommen till ESPE 2017
  2017 washington espe 2017
  16:53
  Endokrinsjuksköterskorna Maria och Cecilias upplevelse av ENDO 2017
  cecilia follin maria forsgren play
  02:45
  Dr. Aylwin on the localization of Benign Insulinomas
  simon aylwin endo insulinom
  05:11
  Dr. Neggers on hypothalamic damage and weight changes after craniopharyngioma
  sebastian neggers endo late effects
  03:34
  Dr Netea-Maier on new approaches to thyroid cancer
  romana netea maier tyreoidea endokrinologi
  01:48
  Associate Prof. Ragnarsson on levothyroxine for eldery patients with subclinical hypothyroidism
  oskar ragnarsson endo 2017 endokrinologi
  02:17
  Rachel van Leeuwaarde on endocrine management after immunotherapy
  rachel van leeuwaarde endo endokrinologi
  01:24
  Associate Prof. Ragnarsson on common genetic variants in cushing's syndrome
  oskar ragnarsson endo cushings syndrom
  01:43
  Mrs. Shepard on endocrine nurses society´s 27th annual symposium
  lisa shepard endo endokrinologi
  02:30
  Prof. Wass on kisspeptin signaling
  john wass endo endokrinologi
  02:12
  Dr. Olsson on Oxytocin levels in patients with craniopharyngioma
  daniel s olsson endo 2017 endokrinologi
  02:09
  Dr. Olsson on new possible drug targets for craniopharyngioma
  daniel olsson endo 2017 endokrinologi
  03:05
  The association between local corticosteroid use and body mass index
  simon aylwin kortikosteroider orlando
  02:44
  Dr. Olsson on the incidence of malignancies in NFPA patients
  daniel olsson endo endokrinologi
  01:49
  Associate Prof Ragnarsson on the diagnosis of neuroendocrine tumors
  oskar ragnarsson endo 2017 endokrinologi
  02:57
  Rachel van Leeuwaarde on breast cancer screening in MEN1
  rachel van leeuwaarde endo men 1
  03:39
  Dr. Neggers on having a sweet tooth and glucose metabolism
  glukosmetabolism play endokrinologi mest sedda
  03:28
  Dr. Neggers on neuroplasticity in transsexuality
  sebastian neggers endo endokrinologi
  02:16
  Dr. Neggers on microbioma and metabolic consequences
  sebastian neggers endo 2017 endokrinologi
  01:57
  Rachel van Leeuwaarde on the hypogonadism in aging men session
  endo 2017 rachel van leeuwaarde endokrinologi
  02:45
  Prof. Wass on Gestational Weight Gain, a review of Maternal and Infant Outcomes
  john wass endo endokrinologi
  03:51
  Dr. Timmers on advances in primary adrenal insufficiency
  2017 henri timmers play
  02:24
  Dr. Olsson on MRI aspects correlated with silent Corticotropinomas
  daniel olsson endo endokrinologi
  01:45
  Välkommen till ENDO 2017
  2017 play endokrinologi mest sedda

  Gastroenterologi

  Gastroenterologi

  34:24
  Ett holistiskt synsätt vid behandling av IBD
  gastroenterologi jonas halfvarson ulcerös kolit
  06:58
  Tofacitinib Oral Surveillance summary - learnings from rheumatology
  gastroenterologi charlie lees oral surveillance tofacitinib
  09:16
  JAK inhibitors in clinical practice - updates from clinical trials and the real world
  gastroenterologi carlos taxonera ulcerös kolit
  05:38
  Kopplingen mellan spondylartrit och inflammatorisk tarmsjukdom
  gastroenterologi johan wallman ibd
  35:07
  IBD och extraintestinala manifestationer
  gastroenterologi rita j gustafsson extraintestinala manifestationer
  32:34
  Lust att ha Lust – trots inflammatorisk tarmsjukdom
  gastroenterologi helena cewers inflammatorisk tarmsjukdom
  03:44
  Advance our understanding of surgical practices and surgery-related risks for patients with IBD
  gastroenterologi ibd james lindsay
  10:39
  Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools
  gastroenterologi geert d'haens tofacitininb
  02:04
  Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies
  gastroenterologi ulcerös kolit remo panaccione
  02:20
  Levarage the latest epidemiological data to understand how to best improve patient outcomes
  gastroenterologi ibd iago rodríguez-lago
  01:36
  Inför Pfizer symposium vid ECCO 2022
  gastroenterologi charlie lees ecco
  12:09
  Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år
  gastroenterologi uegw julian panés
  09:29
  Vilken betydelse har FODMAP för symtom hos IBD-patienter?
  gastroenterologi per hellström ddw
  14:16
  Fatigue och IBD – hur mäter vi?
  gastrodagarna gastroenterologi susanna jäghult
  29:29
  Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
  gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
  02:38
  Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
  ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
  07:52
  Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
  lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
  07:05
  IBD och extraintestinala manifestationer - intervju
  eim gastroenterologi rita j gustafsson
  03:38
  UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
  magnus simrén uegw gastroenterologi
  05:34
  Fatigue och IBD
  ibd fatigue gastroenterologi
  04:06
  Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
  mikael lördal ecco gastroenterologi
  03:25
  The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
  pontus karling ecco gastroenterologi
  02:13
  UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
  henrik thorlacius uegw gastroenterologi
  02:49
  UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
  torbjörn thulin uegw gastroenterologi
  02:52
  UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib
  peter irving uegw gastroenterologi
  03:24
  Per Hellström om inflammationsmarkörer
  per hellström ddw gastroenterologi
  04:15
  Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass
  maria bergström ddw gastroenterologi
  02:39
  Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
  hans strid gastrodagarna gastroenterologi
  01:01
  Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter
  olof grip ecco gastroenterologi
  07:15
  Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
  andreas münch uegw gastroenterologi

  Kardiologi

  Kardiologi

  03:18
  ESC 2022 - Ny studie om VES somprediktor för förmaksflimmer - Alexandra Måneheim, doktorand vid Lunds Universitet
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  02:28
  ESC 2022 - Fem gånger ökad risk för stroke hos unga med medfött hjärtfel och förmaksflimmer - Arvid Holmgren
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  02:30
  ESC 2022 - Svenska data om risk för paroxysmalt förmaksflimmer vid låg hjärtfrekvens - Anders Persson, doktorand Lunds Universitet
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  04:13
  ESC 2022 - Långtidseffekter och vårdkonsumtion efter ablation - Anders Englund
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  01:56
  ESC 2022 - Svenska data om hur hjärtinfarkt behandlas långsiktigt - Dr Sara Benzel
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  04:04
  ESC 2022- Annorlunda orsaker till hjärtinfarkt - Professor Ewa Swahn
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  03:08
  ESC 2022 debatt- dags att säga adjö till långtids ASA vid CVD? - Bruna Gigante, MD PhD
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  04:16
  ESC 2022 - Nytt om högt blodtryck under arbetsprov samt studie om svimningsanfall - Arthur Fedorowski, Docent och överläkare
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  01:27
  ESC 2022 – kan blodprov detektera stroke? - Julia Aulin, MD PhD
  senaste filmerna mest sedda webinar
  03:25
  ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand
  senaste filmerna mest sedda kajsa strååt
  05:05
  ESC 2022 – Validering av Coala Heart Monitor vid förmaksflimmer - Astrid Paul, Doktorand Nordin
  senaste filmerna mest sedda esc 2022
  03:47
  ESC 2022 - Nytt om ablation som första linjens behandling vid förmaksflimmer - Carina Blomström-Lundqvist
  senaste filmerna mest sedda carina blomström-lundqvist
  02:33
  ESC 2022 – Ny analys från Athena-studien om dronedarons effekt på flimmerbörda
  senaste filmerna mest sedda carina blomström-lundqvist
  56:36
  Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman
  aktuell kunskap och kliniska dilemman anders själander eliquis webbinar
  44:17
  Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar
  eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
  35:43
  Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel
  eliquis webinar eliquis webinar senaste hjärtsjukdom
  25:12
  Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth
  eliquis webinar eliquis webinar senaste elisabeth änggård rooth
  30:24
  Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall – hur gör vi i praktiken? - Överläkare Oskar Angerås
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  01:12
  Arbetsbelastning vid hjärtsviktsdiagnostik
  attr-cm hjärtsvikt kardiologi
  00:48
  Höjdpunkter under Kardiovaskulärt vårmöte
  attr-cm kardiologi kardiovaskulära vårmötet
  01:16
  Utredning och behandling vid Hjärtsvikt
  anders lundberg attr-cm kardiologi
  15:46
  Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  13:07
  Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  08:18
  Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James
  eliquis webinar eliquis webinar senaste förmaksflimmer
  55:13
  Venös trombos och arteriell emboli vid cancer
  venös och arteriell trombos kardiovaskulära vårmötet kardiologi
  39:38
  Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset
  signild åsberg flimmerveckan kardiologi
  43:53
  Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus
  kristina hagwall flimmerveckan kardiologi
  44:08
  Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus
  johan engdahl flimmerveckan kardiologi
  05:17
  Kan lumbal spinal stenos vara ett tidigt tecken på TTR-amyloidos?
  per eldhagen kardiologi attr-cm
  41:14
  Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi
  annica ravn- fischer flimmerveckan kardiologi

  Onkologi

  Onkologi

  06:30
  Lungcancer screening: en pilotstudie med LDCT hos högriskpatienter
  onkologi esmo 2022 sofia lampaki
  07:47
  Från Real World Data till kliniska beslut
  onkologi esmo 2022 jeremy warner
  30:04
  Genomgång av nya vårdprogrammet för behandling av bröstcancer – vad är nytt?
  bröstcancer onkologi antonios valachis
  08:07
  Nyheter och trender inom eBC på ESMO
  onkologi esmo 2022 ana bosch campos
  03:51
  mRCC - behandling av patienter med sarkomatoida drag
  onkologi esmo 2022 daniel heng
  03:00
  Behandling av mRCC-patienter med hjärnmetastaser
  onkologi esmo 2022 sylvie negrier
  06:03
  Prediktion av perifer neuropati vid taxanbehandling
  onkologi esmo 2022 kristina engvall
  03:38
  SYMPRO-Lung studien: Patientrapporterade symptom som monitoreras förbättrar livskvaliteten hos lungcancerpatienter
  onkologi esmo 2022 nicole billingy
  06:48
  Genexpressionsanalys av endokrinresistent bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline schagerholm
  03:59
  Prognostiska studier av HER2 vid bröstcancer
  onkologi esmo 2022 caroline rönnlund
  05:25
  Den psykosociala arbetsmiljön påverkades negativt under pandemin.
  onkologi esmo 2022 cecilia olsson
  04:56
  Kan man förbättra kommunikationen med svårt sjuka patienter genom att tränas i validering?
  onkologi esmo 2022 sara edlund
  05:24
  Nyhet som påverkar den kliniska vardagen för behandling av MDS
  onkologi hematologi Elsa Bernard
  15:04
  Andri Papakonstantinou om jämförelse av mutation i flytande och vävnadsbiopsier
  asco asco 2022 andri papakonstantinou
  12:01
  Oligometastaser vid bröstcancer
  barbro linderholm bröstcancer onkologi

  Reumatologi

  Reumatologi

  10:20
  Skäl att välja JAK-hämmare vid behandling av reumatoid artrit
  acr acr 2021 jak
  04:35
  Riskfaktorer som påskyndar utveckling av reumatoid artrit
  acr acr 2021 alexandra circiumaru
  45:55
  EULAR webinar 2021
  eular 2021 lars-erik kristensen eular
  12:38
  The lung in rheumatoid arthritis: the quiet victim
  eular eular 2021 janet pope
  03:35
  Pregnancy outcomes in relation to disease activity and anti-rheumatic treatment
  anne emelie secher eular eular 2021
  06:16
  Mortality in patients with psoriatic arthritis in Sweden?
  eular eular 2021 johan wallman
  03:21
  Hur fungerar Sidekick?
  psa psoriasisartrit ra
  04:07
  Intervju med MD, PhD Maiju Marttinen
  maiju marttinen nordic center of excellence 2020 reumatologi
  05:51
  Intervju med Professor Robert Zachariae
  robert zachariae nordic center of excellence 2020 reumatologi
  52:29
  Webinar med Janet Pope: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis – Where are they in your treatment algorithm and why?
  acr janet pope reumatologi
  09:39
  Janet Pope sammanfattar webinar: JAK inhibitors in Rheumatoid and Psoriatic Arthritis: – Where are they in your treatment algorithm and why?
  acr janet pope reumatologi
  04:42
  Höjdpunkter från 2020 års virtuella ACR-kongress
  acr janet pope reumatologi
  02:23
  Marie Wahren-Herlenius om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
  marie wahren-herlenius nanna svartz stipendium reumatologi
  03:04
  Sven-Erik Sonesson om betydelsen av Nanna Svartz-stipendiet
  sven-erik sonesson nanna svartz stipendium reumatologi
  10:58
  Fatiguegrupp för reumatiker
  fatigueskolan fatigue reumatologi

  Missa inget från Pfizer!

  Håll dig uppdaterad inom ditt terapiområde!
  Missa inte nya webbsändningar eller videointervjuer från möten och kongresser

  Prenumerera på våra nyhetsbrev

   

  Vi håller dig uppdaterad genom…

  prenumerera på pfizers nyhetsbrev

   

  PfizerPlay håller dig uppdaterad

  Ta del av intervjuer från stora internationella kongresser, livesända seminarier, fortbildning online, videoreportage och webinars. Här finner du det senaste inom ditt terapiområde; Dermatologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi, Onkologi, Reumatologi, Rökavvänjning och Vaccin.

  Med Pfizer Play vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här är platsen där nationella och internationella forskare, föreläsare och specialiserad sjukvårdspersonal runt om i världen både kan inspireras och berätta om sina resultat…

  • Trender inom psoriasis och psoriasisartrit
  • Historien bakom Acrostudy
  • Det bästa från DDW (Digestive Disease Week) 
  • Paradigmskifte inom trippelnegativ bröstcancer
  • Mångkulturellt projekt för rökstopp
  • TBE och vaccinationsgenombrott

  Dessutom kan du ta del av de senaste medicinska rönen genom mängder av videoreportage, webinars och livesändningar från stora kongresser och organisationer inom respektive terapiområde från världens alla hörn.

  AAD (American Academy of Dermatology), SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology), ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), DDW (Digestive Disease Week), Gastrodagarna, SWIBREG, ESC (European Society of Cardiology) med STEMI-riktlinjer, ESOC (European Stroke Organisation Conference) , EHRA (European Heart Rhythm Association), Kardiovaskulärt Vårmöte, DETOX-studien, Livskraft, ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology), Reumadagarna