LIVE Digitalt möte | Flera tider

Digitala möten om RSV-vaccin för Mödravården maternell vaccination

Registrera dig idag!*

rsv

Information om nytt vaccin mot RSV | Digitalt möte

Nu finns det tillgängligt Abrysvo® vaccin mot respiratoriskt syncytievirus (bivalent, rekombinant). RSV*-vaccin för både maternell och äldre vaccination.
Abrysvo är avsett för1:
• passivt skydd mot nedre luftvägssjukdom orsakad av respiratoriska syncytievirus (RSV eller RS-virus) för spädbarn från födseln upp till sex månaders ålder genom immunisering av modern under graviditet.
• aktiv immunisering av personer från 60 år och äldre för att förebygga nedre luftvägssjukdom orsakad av RSV.

Vi vill erbjuda er möjlighet att få information om Abrysvo via ett digitalt möte. Varje möte är 30 min långt och kommer genomföras i Teams. Ni kommer ha möjlighet att ställa frågor i slutet av varje tillfälle. Du kan också skicka in din fråga i förväg till oss. Anmälan sker via formuläret nedan.

Varmt välkomna! 
 

Datum: 14 november - 1 december

Tid: 08:00, 12:15 och 16:00

Plats: Teams**
 

*Respiratoriskt syncytievirus (RSV)

Ref: 1. Produktresumé ABRYSVO senaste datum för uppdatering 08/2023 

Detta webbinarium kommer att sändas här på Teams. Dubbelkolla gärna i god tid att din dator, surfplatta eller mobil har stöd för att spela upp sändningen. Du kan läsa mer i vår tekniska checklista här
 

Under mötet kommer vi gå igenom:

• Sjukdomsbörda RSV
• Produktinformation om Abrysvo, studier som ligger till grund för godkännandet av indikationen maternell vaccination 
• Hantering av Abrysvo, vaccinet är förpackat med flaskadapter, vilket underlättar hanteringen

Frågor om mötet, kontakta:

jessica
Jessica Lundin

Terapiområdesspecialist 
jessica.lundin@pfizer.com
070-393 92 25

vibeke
Vibeke Öhrström

Terapiområdesspecialist
vibeke.ohrstrom@pfizer.com
076-889 28 29

Länklista

Tipsa om webinariet

** Enligt överenskommelse mellan SKL och LIF ska anmälan vara godkänd av huvudman. Observera att du är själv ansvarig för att ha inhämtat huvudmannens godkännande för deltagande.
*** Säkerställ redan nu att du har teknisk möjlighet att se den planerade webbsändningen på www.pfizerplay.se/tekniska-krav.

PP-A1G-SWE-0016 Sep-2023

Vaccin på PfizerPlay

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde – Vaccin. Genom vårt nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videoreportage från Infektionsveckan och olika Vaccinsymposium.

I terapiområdet Vaccin får du det senaste kring infektioner och vaccin genom videor, webbsändningar och webinar. Du hittar videoföreläsningar som Pneumokocksjukdom – vaccination och riskgrupper, Vacciner – principer och immunförsvar och TBE och vaccinationsgenombrott.

Andra webbsända föreläsningar handlar om antibiotikaresistens och vad man själv kan göra som individ, vaccin mot meningokockinfektioner och pneumokockvaccination av riskpatienter. Här finns också videor om vektorburna infektioner, TBE-utveckling och ätbara vacciner.

Du kan lyssna till ett vaccinsymposium där en vaccinationssjuksköterska beskriver hur en vaccinationsmottagning fungerar i det kliniska arbetet med patienter som kommer för vaccinering. Hon ger också tips och trix till den som vaccinerar.

I terapiområdet Vaccin finns också videoklipp om pneumokockvaccination till cancerpatienter, grundläggande principer kring vacciner och om de främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas.

Här finns också en videointervju med en expert inom området vacciner och principer för immunförsvar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Vaccin för att hålla dig uppdaterad om forskning kring infektioner och vacciner mot bland annat pneumokocker, meningokocker och TBE. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på Vaccin. 

____________________________________________

Kort produktresumé: Abrysvo
 

ABRYSVO. Rx. EF. Vaccin mot respiratoriskt syncytievirus (bivalent, rekombinant). Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Efter beredning innehåller en dos (0,5 ml) 60 mikrogram stabiliserat prefusion F-antigen från RSV-subgrupp A och 60 mikrogram stabiliserat prefusion F-antigen från RSV-subgrupp B (RSV-antigen).  ATC-kod: J07BX05 Indikationer: Abrysvo är avsett för: passivt skydd mot nedre luftvägssjukdom orsakad av respiratoriskt syncytievirus (RSV eller RS-virus) för spädbarn från födseln upp till 6 månaders ålder genom immunisering av modern under graviditet. Aktiv immunisering av personer från 60 år och äldre för att förebygga nedre luftvägssjukdom orsakad av RSV. Vaccinet ska användas i enlighet med officiella rekommendationer. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas till hands i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet. Ångestrelaterade reaktioner, däribland vasovagala reaktioner (synkope), hyperventilering eller stressrelaterade reaktioner kan förekomma i samband med själva vaccinationsförfarandet som en psykogen respons på nålinjektionen. Det är viktigt att försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika skada vid svimning. Vid akut, svår febersjukdom ska vaccinationen skjutas upp. Vaccinationen behöver emellertid inte skjutas upp vid en lindrigare infektion, t.ex. förkylning. Abrysvo ska ges med försiktighet till personer med trombocytopeni eller en koagulationsrubbning eftersom blödning eller uppkomst av blåmärken kan förekomma efter intramuskulär administrering till dessa personer. Effekt och säkerhet för vaccinet har inte utvärderats för personer med nedsatt immunförsvar, inklusive personer som får immunsuppressiv behandling. Effekten av Abrysvo kan vara lägre hos personer med nedsatt immunförsvar. Abrysvo har inte studerats hos gravida innan gestationsvecka 24. Eftersom spädbarnets skydd mot RSV beror på överföring av antikroppar från modern via placenta ska Abrysvo administreras mellan gestationsvecka 24 och 36. Liksom med alla vacciner utvecklas inte ett skyddande immunsvar hos alla vaccinerade personer. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 08/2023.  Pfizer, www.pfizer.se  

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i gällande produktresumé om hur man rapporterar biverkningar.