Akromegali

Upptäck det senaste inom endokrina sjukdomen – Akromegali. Genom Pfizers nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videointervjuer från möten och stora kongresser och kan ta del av forskningsrapporter om akromegali.

Akromegali1 orsakas av för mycket tillväxthormon, Growth Hormone (GH). I normala fall ska hypofysen producera tillväxthormon som frisätts sporadisk under dygnet i ett antal korta pulser. Vid akromegali har man istället en konstant hög produktion av tillväxthormon (från en typ av godartad tumör, s.k. hypofysadenom) från hypofysen. Man räknar med att ca 30 procent av de tillväxthormonproducerande tumörerna också producerar för mycket prolaktinhormon. Storleken på tumören varierar och i vissa sällsynta fall kan den bli så stor att den trycker mot synnerven ovanför hypofysen. Av en miljon människor drabbas ca 50–70 patienter av akromegali, vanligaste i åldern 30-40 år och varje år upptäcks 3–4/ miljon nya fall av akromegali. Tillväxthormonproducerande tumörer är mycket sällsynta hos barn.

Genom Pfizers bevakning av de största kongresserna inom endokrinologi som ECE (European Congress of Endocrinology), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) och NENEG (Northern European Neuro Endocrine Group) kan du ta del av nyheter, riktlinjer och de senaste forskningsrapporterna och data om följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter, om individanpassning av behandlingen och fördjupad information om Acrostudy. Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för endokrinologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring akromegali och behandlingar. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar kopplat till akromegali.

 

Referenser: 1. www.endokrinologforeningen.se/wp-content/uploads/2018/04/Akromegali.pdf

 

Historien bakom Acrostudy

143188

Följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter

161920

Spinala frakturer hos akromegalipatienter och korrelation till preoperativa GH nivåer

121237

En genomgång av verktyg för mätning av akromegalipatienters sjukdomsupplevelser

162602

Vi behöver komma överens om vilka kliniska parametrar man ska mäta och redovisa och kommunicera

113748

Rapport från ett symposium arrangerat av Pfizer där en akromegalipatient föreläste utifrån sitt perspektiv

125673

Kardiometabola förändringar hos akromegalipatienter

161280

The Landscape On Acromegaly Treatment

174507

Vascular Abnormalites In The Retina Of Patients With Acromegaly

138005

Association between biochemical control and comorbidities in acromegaly

83882

Can klotho be a new biomarker in patients with acromegaly?

190272

Mortality in Acromegaly, a Swedish Nationwide Study

196992

Att individanpassa behandlingen av akromegali

221823

Akromegali

Upptäck det senaste inom endokrina sjukdomen – Akromegali. Genom Pfizers nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videointervjuer från möten och stora kongresser och kan ta del av forskningsrapporter om akromegali.

Akromegali1 orsakas av för mycket tillväxthormon, Growth Hormone (GH). I normala fall ska hypofysen producera tillväxthormon som frisätts sporadisk under dygnet i ett antal korta pulser. Vid akromegali har man istället en konstant hög produktion av tillväxthormon (från en typ av godartad tumör, s.k. hypofysadenom) från hypofysen. Man räknar med att ca 30 procent av de tillväxthormonproducerande tumörerna också producerar för mycket prolaktinhormon. Storleken på tumören varierar och i vissa sällsynta fall kan den bli så stor att den trycker mot synnerven ovanför hypofysen. Av en miljon människor drabbas ca 50–70 patienter av akromegali, vanligaste i åldern 30-40 år och varje år upptäcks 3–4/ miljon nya fall av akromegali. Tillväxthormonproducerande tumörer är mycket sällsynta hos barn.

Genom Pfizers bevakning av de största kongresserna inom endokrinologi som ECE (European Congress of Endocrinology), ENDO (Endocrine Society), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) och NENEG (Northern European Neuro Endocrine Group) kan du ta del av nyheter, riktlinjer och de senaste forskningsrapporterna och data om följder av fördröjd diagnos hos akromegalipatienter, om individanpassning av behandlingen och fördjupad information om Acrostudy. Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för endokrinologi. Håll dig uppdaterad om forskning kring akromegali och behandlingar. Du får allt genom videointervjuer, webinar och livesändningar kopplat till akromegali.

 

Referenser: 1. www.endokrinologforeningen.se/wp-content/uploads/2018/04/Akromegali.pdf