Bröstcancer

Spridd bröstcancer är med hittills tillgängliga behandlingsmodaliteter vanligen ej botbar och man kan betrakta sjukdomen som kronisk, då kontinuerlig behandling i olika intensitetsnivåer normalt krävs. Syftet med behandlingen är att få kontroll över sjukdomen och att minska symtomen. Medianöverlevnaden är idag ca 3 år men variera kraftigt beroende på subgrupp och spridningsmönster. Primär metastasering, d v s fjärrmetastasering redan vid primärdiagnosen för bröstcancer, ses vid ca 25 % av fallen med spridd bröstcancer, och innebär oftast att man avstår från operation av primärtumören.1

Mycket forskning pågår inom området spridd bröstcancer. Dr Peter Schmid, St. Bartholomew Breast Cancer Centre i London belyser utvecklingen inom trippelnegativ bröstcancer och hur han ser på de behandlingsalternativen samt vikten av biomarkörer. På liknande sätt ger Prof Massimo Cristofanilli, Fienberg School of Medicine i Chicago sin syn på intåget av CDK4/6 hämmarna i behandlingsarsenalen.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för onkologi och håll dig uppdaterad om forskning inom områdena njurcancer, lungcancer och bröstcancer. På detta sätt får du ta del av information via videointervjuer, webinarer och livesändningar med fokus på onkologi.

 

Referenser: 1. www.internetmedicin.se

CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl

2444800

ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling

1141717

CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer

2840150

Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3

241792

Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons

2609642

Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling

416107

Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening

952320

ASCO-dagen 2020 Bröstcancer

1947113

Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020

616042

Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020

689387

Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020

498112

Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik

1638677

Anna-Karin Tzikas presenterar sin poster på SABCS 2018

111637

Viktigaste presentationerna från SABCS 2018

379348

Real World Data presenterades för Ibrance (palbociklib) på EBCC i Barcelona

312703

Vad är viktigast inom bröstcancer området just nu?

174633

Hur stor är risken att drabbas av hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer?

184512

Rachel van Leeuwaarde on breast cancer screening in MEN1

177707

Bröstcancer

Spridd bröstcancer är med hittills tillgängliga behandlingsmodaliteter vanligen ej botbar och man kan betrakta sjukdomen som kronisk, då kontinuerlig behandling i olika intensitetsnivåer normalt krävs. Syftet med behandlingen är att få kontroll över sjukdomen och att minska symtomen. Medianöverlevnaden är idag ca 3 år men variera kraftigt beroende på subgrupp och spridningsmönster. Primär metastasering, d v s fjärrmetastasering redan vid primärdiagnosen för bröstcancer, ses vid ca 25 % av fallen med spridd bröstcancer, och innebär oftast att man avstår från operation av primärtumören.1

Mycket forskning pågår inom området spridd bröstcancer. Dr Peter Schmid, St. Bartholomew Breast Cancer Centre i London belyser utvecklingen inom trippelnegativ bröstcancer och hur han ser på de behandlingsalternativen samt vikten av biomarkörer. På liknande sätt ger Prof Massimo Cristofanilli, Fienberg School of Medicine i Chicago sin syn på intåget av CDK4/6 hämmarna i behandlingsarsenalen.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för onkologi och håll dig uppdaterad om forskning inom områdena njurcancer, lungcancer och bröstcancer. På detta sätt får du ta del av information via videointervjuer, webinarer och livesändningar med fokus på onkologi.

 

Referenser: 1. www.internetmedicin.se