DDW

Digestive Disease Week (DDW) är ett årligt återkommande mötesforum anses vara en av de största plattformarna för läkare och utrustning och leverantörer av tjänster inom området gastroenterologi, hepatologi, gastrointoskopi, gastrointestinal kirurgi och andra relaterade sektorer. Arrangör av DDW är American Gastroenterological Association (AGA). AGA grundades 1897 och har mer än 16 000 medlemmar från hela världen som är involverade i alla aspekter av vetenskap, praktik och utveckling inom gastroenterologi.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på DDW 2019 i San Diego var Dr. Parakkal Deepak, M.B.B.S, M.S assistant professor of Medicine div of Gastroenterology, Washington University, St. Louis, som diskuterade om sitt abstrakt 797, real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD. Under DDW 2019 intervjuade Pfizer även överläkare, docent, Maria Bergström Kirurgkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, som berättade om suicidrisk i samband med gastric bypass-operation, Per Hellström, överläkare, professor, Akademiska sjukhuset i Uppsala om inflammationsmarkörer och Gunilla Wirström, överläkare, Gastromottagningen Stockholm City, om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi.

DDW är en global plattform för internationella kunskapsutbyten inom gastroenterologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. DDW:s sammankomst är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. DDW är en etablerad global kongress inom gastroenterologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för gastroenterologi.

Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD

228863

Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi

143913

Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen

235477

Anna Andreasson om sambanden mellan depression och colonic eosinophilia

197867

Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass

252117

Per Hellström om inflammationsmarkörer

201322

Jonas Halfvarsson om det bästa från DDW

118400

DDW

Digestive Disease Week (DDW) är ett årligt återkommande mötesforum anses vara en av de största plattformarna för läkare och utrustning och leverantörer av tjänster inom området gastroenterologi, hepatologi, gastrointoskopi, gastrointestinal kirurgi och andra relaterade sektorer. Arrangör av DDW är American Gastroenterological Association (AGA). AGA grundades 1897 och har mer än 16 000 medlemmar från hela världen som är involverade i alla aspekter av vetenskap, praktik och utveckling inom gastroenterologi.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på DDW 2019 i San Diego var Dr. Parakkal Deepak, M.B.B.S, M.S assistant professor of Medicine div of Gastroenterology, Washington University, St. Louis, som diskuterade om sitt abstrakt 797, real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD. Under DDW 2019 intervjuade Pfizer även överläkare, docent, Maria Bergström Kirurgkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, som berättade om suicidrisk i samband med gastric bypass-operation, Per Hellström, överläkare, professor, Akademiska sjukhuset i Uppsala om inflammationsmarkörer och Gunilla Wirström, överläkare, Gastromottagningen Stockholm City, om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi.

DDW är en global plattform för internationella kunskapsutbyten inom gastroenterologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. DDW:s sammankomst är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med kollegor världen över. DDW är en etablerad global kongress inom gastroenterologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för gastroenterologi.