UEGW

UEG Week (UEGW) är det största och mest prestigefyllda mötet för gastroenterologer i Europa och är nu en global kongress. Årligen lockar UEGW runt 14 000 deltagare. Kongressen arrangeras av UEG, United European Gastroenterology, vilket är en professionell ideell organisation som kombinerar alla ledande europeiska medicinska specialister och nationella samhällen med inriktning på gastroenterologi.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på UEGW 2018 i Wien var MD, PhD Alessandro Armuzzi, Gemelli Hospital Catholic University Foundation, Rome om de vanligaste behandlingarna av Ulcerös Kolit-patienter i Västeuropa, om kombinationsbehandlingar och om doseskalering hos patienter med biologiska läkemedel. Under UEGW 2018 intervjuade Pfizer även Perjohan Lindfors, Överläkare Specialist i gastroenterologi och hepatologi, Sollentuna Specialistklinik om för-och nackdelarna med en patientutbildning via internet för IBS patienter jämfört med traditionell gruppskola och Dr. Anders Münch, MD. PhD President of European M C Group (EMCG), Linköpings Universitetssjukhus, om sjukdomens prevalens samt EMCG:s arbete med ett europeiskt register.

UEGW är en europeisk plattform för internationella kunskapsutbyten inom gastroenterologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. UEGW:s årliga kongress är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med praktiserande kollegor inom Europa och globalt. UEGW är en etablerad sammankomst inom gastroenterologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för gastroenterologi.

UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet

2762197

UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv

458027

UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020

469867

UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud

399040

UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS

216747

UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom

477717

UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib

288192

UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering

130623

UEGW 2019 - Christina om effekten av human mjölk på patienter med IBS

108672

UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa

187903

UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit

231423

UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer

181547

UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening

166442

UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer

372672

UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD

203988

UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år

309268

UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib

169428

Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit

431658

Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit

241663

Dr. Lindfors om fördelar och nackdelar med utbildning via internet för IBS patienter

286933

UEGW

UEG Week (UEGW) är det största och mest prestigefyllda mötet för gastroenterologer i Europa och är nu en global kongress. Årligen lockar UEGW runt 14 000 deltagare. Kongressen arrangeras av UEG, United European Gastroenterology, vilket är en professionell ideell organisation som kombinerar alla ledande europeiska medicinska specialister och nationella samhällen med inriktning på gastroenterologi.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på UEGW 2018 i Wien var MD, PhD Alessandro Armuzzi, Gemelli Hospital Catholic University Foundation, Rome om de vanligaste behandlingarna av Ulcerös Kolit-patienter i Västeuropa, om kombinationsbehandlingar och om doseskalering hos patienter med biologiska läkemedel. Under UEGW 2018 intervjuade Pfizer även Perjohan Lindfors, Överläkare Specialist i gastroenterologi och hepatologi, Sollentuna Specialistklinik om för-och nackdelarna med en patientutbildning via internet för IBS patienter jämfört med traditionell gruppskola och Dr. Anders Münch, MD. PhD President of European M C Group (EMCG), Linköpings Universitetssjukhus, om sjukdomens prevalens samt EMCG:s arbete med ett europeiskt register.

UEGW är en europeisk plattform för internationella kunskapsutbyten inom gastroenterologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. UEGW:s årliga kongress är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med praktiserande kollegor inom Europa och globalt. UEGW är en etablerad sammankomst inom gastroenterologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för gastroenterologi.