UEGW

UEG Week (UEGW) är det största och mest prestigefyllda mötet för gastroenterologer i Europa och är nu en global kongress. Årligen lockar UEGW runt 14 000 deltagare. Kongressen arrangeras av UEG, United European Gastroenterology, vilket är en professionell ideell organisation som kombinerar alla ledande europeiska medicinska specialister och nationella samhällen med inriktning på gastroenterologi.

En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på UEGW 2018 i Wien var MD, PhD Alessandro Armuzzi, Gemelli Hospital Catholic University Foundation, Rome om de vanligaste behandlingarna av Ulcerös Kolit-patienter i Västeuropa, om kombinationsbehandlingar och om doseskalering hos patienter med biologiska läkemedel. Under UEGW 2018 intervjuade Pfizer även Perjohan Lindfors, Överläkare Specialist i gastroenterologi och hepatologi, Sollentuna Specialistklinik om för-och nackdelarna med en patientutbildning via internet för IBS patienter jämfört med traditionell gruppskola och Dr. Anders Münch, MD. PhD President of European M C Group (EMCG), Linköpings Universitetssjukhus, om sjukdomens prevalens samt EMCG:s arbete med ett europeiskt register.

UEGW är en europeisk plattform för internationella kunskapsutbyten inom gastroenterologi och ger möjlighet till diskussioner kring den senaste forskningen inom området. UEGW:s årliga kongress är också ett speciellt tillfälle att möta och bilda nätverk med praktiserande kollegor inom Europa och globalt. UEGW är en etablerad sammankomst inom gastroenterologi och erbjuder alltid en rad föreläsningar, symposium, debatter och visar på resultat från ny forskning inom alla områden för gastroenterologi.

Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år

729515

UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS

218432

UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering

133504

UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening

169003

UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib

172395

Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit

435243