Vaccinsymposium 2019

"TBE – Hur vanligt är
vaccinationsgenombrott?"

Anja Rosdahl, Infektionsspecialist Örebro Universitetssjukhus
föreläser om TBE och vaccinationsgenombrott.

Se föreläsningen här

0

Vaccin

Här kan du ta del av spännande information om pneumokocker och
vaccination. Se också våra föreläsningar och intervjuer som handlar
om aktuella rekommendationer för vaccination inom olika riskgrupper.

0

Vaccinsymposium 2019 - Intervjuer

Vaccinsymposium 2019 Anders 1

Om pneumokockvaccination hos riskpatienter. Hur gör Norrbotten?

Intervju med Anders Nystedt Smittskyddläkare, Norrbotten. Pneumokockvaccination hos vuxna.
 

Vaccinsymposium 2019 Anja

Om TBE och hur vanligt är vaccinationsgenombrott?

Intervju med Anja Rosdahl Infektionsspecialist Örebro universitetssjukhus ang. TBE och risken för vaccinationsgenombrott. Hur kan man tolka riskkartor för TBE?

Vaccinsymp_2019_Olof_S

Om meningokocker – vilka är riskgrupperna och vem kan vaccineras?

Intervju med Olof Säll Infektionsläkare Örebro universitetssjukhus. ang. meningokocksjukdom, meningokocker och riskgrupper.
 

Vaccinsymposium 2019 Anders 2

Vad kan du som individ göra för att motverka antibiotikaresistens?

Intervju med Anders Nystedt Smittskyddsläkare Norrbotten angående antibiotikaresistens globalt och i Sverige.

Vaccinsymposium 2019 Marta

Vacciner och immunsvar

Intervju med Marta Granström Prof. Karolinska Institutet som har lång erfarenhet av vacciner och principer för immunsvar.

Vaccinsymposium 2019 Ann-Margreth

Tips och trix till dig som vaccinerar

Intervju med Ann-Margreth Lundin vaccinations- och distriktssjuksköterska Lund ang. tips och trix till dig som vaccinerar. 

Spridning av TBE - intervju med Thomas Bergström

340757

En kort intervju med Thomas Bergström (senior professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) om spridning av TBE och de olika subtyperna av fästingar.

En kort intervju med Thomas Bergström (senior professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) om…
Publicerad: 2020-02-20

Meningokocksjukdom – testa dina kunskaper!

340757

Gör ett ”quiz” om meningokocksjukdom med frågor från Hans Fredlund, docent, f.d. Smittskyddsläkare.

Gör ett ”quiz” om meningokocksjukdom med frågor från Hans Fredlund, docent, f.d. Smittskyddsläkare.
Publicerad: 2020-02-19

Vaccinationsmottagning hur fungerar det?

1849193

Vaccinsymposium 2019, Lyssna på Ann-Margreth Lundin , vaccinations - distriktssköterska Capio Nova, Ystad föreläsa om hur verksamheten fungerar på en vaccinationsmottagning.

Vaccinsymposium 2019, Lyssna på Ann-Margreth Lundin , vaccinations - distriktssköterska Capio Nova…
Publicerad: 2019-04-29

Pneumokocksjukdom – vaccination och riskgrupper

2175828

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedt, Norrbotten, föreläser om pneumokocksjukdom och vaccination av riskgrupper.

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedt, Norrbotten, föreläser om pneumokocksjukdom…
Publicerad: 2019-04-29

Vaccinsymposium 2019 - Föreläsningar

Vaccinsymposium 2019 - Föreläsningar

35:21
TBE och vaccinationsgenombrott

Vaccinsymposium 2019, Anja Rosdahl, Infektionsspecialist Örebro Universitetssjukhus föreläser om...

35:21

Vaccinsymposium 2019, Anja Rosdahl, Infektionsspecialist Örebro Universitetssjukhus föreläser om TBE och vaccinationsgenombrott.

Publicerad: 2019-04-29

36:15
Pneumokocksjukdom – vaccination och riskgrupper

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedt, Norrbotten, föreläser om...

36:15

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedt, Norrbotten, föreläser om pneumokocksjukdom och vaccination av riskgrupper.

Publicerad: 2019-04-29

37:58
Meningokockinfektioner

Vaccinsymposium 2019, Olof Säll, Specialistläkare infektionskliniken Örebro universitetssjukhuset...

37:58

Vaccinsymposium 2019, Olof Säll, Specialistläkare infektionskliniken Örebro universitetssjukhuset belyser meningokockinfektioner samt vaccinering mot meningokocker.

Publicerad: 2019-04-17

30:49
Vaccinationsmottagning hur fungerar det?

Vaccinsymposium 2019, Lyssna på Ann-Margreth Lundin , vaccinations - distriktssköterska Capio...

30:49

Vaccinsymposium 2019, Lyssna på Ann-Margreth Lundin , vaccinations - distriktssköterska Capio Nova, Ystad föreläsa om hur verksamheten fungerar på en vaccinationsmottagning.

Publicerad: 2019-04-29

43:34
Vacciner - principer och immunförsvar

Vaccinsymposium 2019, Prof. of Clinical Microbiology MCT, KI Marta Granström går igenom...

43:34

Vaccinsymposium 2019, Prof. of Clinical Microbiology MCT, KI Marta Granström går igenom principerna för vacciner och immunförsvar.

Publicerad: 2019-04-29

43:13
Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedts, Norrbotten, föreläser angående...

43:13

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedts, Norrbotten, föreläser angående antibiotikaresistens i Sverige och världen.

Publicerad: 2019-04-29

Vaccinsymposium 2018 - Intervjuer

Vaccinsymposium 2018 - Intervjuer

04:06
Fundamentala principer kring vacciner

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heinz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director,...

04:06

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heinz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director, Pfizer, France i intervju om vacciner.

Publicerad: 2018-12-13

02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas

Vaccinsymposium 2018, Thomas Arvidsson, f.d. barnhälsovårdsöverläkare i intervju om...

02:06

Vaccinsymposium 2018, Thomas Arvidsson, f.d. barnhälsovårdsöverläkare i intervju om antivaccinationsmotstånd

Publicerad: 2018-12-13

06:08
Utvecklingen av TBE i Sverige

Vaccinsymposium 2018, Lars Lindquist, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i intervju om...

06:08

Vaccinsymposium 2018, Lars Lindquist, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i intervju om TBE-sjukdom.

Publicerad: 2018-12-13

04:33
Utveckling av slemhinneadministrerade vacciner

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet intervjuas om ätbara...

04:33

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet intervjuas om ätbara vacciner.

Publicerad: 2018-12-13

04:05
Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på?

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro i intervju om...

04:05

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro i intervju om meningokocksjukdom.

Publicerad: 2018-12-13

05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog,...

05:20

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge intervjuas om vårt immunförsvar.

Publicerad: 2018-12-13

03:20
Antibiotikaresistensutveckling i Sverige

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig i intervju om...

03:20

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig i intervju om antibiotikaresistensutveckling.

Publicerad: 2018-12-13

Vaccinsymposium 2018 - Föreläsningar

Vaccinsymposium 2018 - Föreläsningar

27:59
Ätbara vacciner

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet, föreläser om...

27:59

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet, föreläser om ätbara vacciner.

Publicerad: 2018-12-18

30:45
Antibiotikaresistens – värdet av förebyggande insatser

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och...

30:45

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och värdet av förebyggande insatser.

Publicerad: 2018-12-18

37:50
Current Development in pediatric Vaccination

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director,...

37:50

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director, Pfizer, Frankrike föreläser om vacciner i stort, var är vi idag och vad kan vi förvänta oss i framtiden.

Publicerad: 2018-12-18

00:26
Vårt fantastiska immunförsvar

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog,...

00:26

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge föreläser om vårt immunförsvar.

Publicerad: 2018-12-18

49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om...

49:05

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om meningokocksjukdom. Hans berättar om riskfaktorer, riskgrupper, autentiska patientfall samt vaccination.

Publicerad: 2018-12-20

Tidigare webbsända föreläsningar

Tidigare webbsända föreläsningar

23:37
Kronisk hjärtsjukdom och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

23:37

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med kronisk hjärtsjukdom att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

25:22
Inflammatorisk reumatisk sjukdom och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

25:22

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

20:13
Diabetes och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

20:13

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med diabetes att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

20:39
KOL och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, pratar om hur stor...

20:39

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, pratar om hur stor risken är för patienter med KOL att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

Mest sedda inom vaccin

Mest sedda inom vaccin

35:21
TBE och vaccinationsgenombrott

Vaccinsymposium 2019, Anja Rosdahl, Infektionsspecialist Örebro Universitetssjukhus föreläser om...

35:21

Vaccinsymposium 2019, Anja Rosdahl, Infektionsspecialist Örebro Universitetssjukhus föreläser om TBE och vaccinationsgenombrott.

Publicerad: 2019-04-29

00:26
Vårt fantastiska immunförsvar

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog,...

00:26

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge föreläser om vårt immunförsvar.

Publicerad: 2018-12-18

14:40
Del 1 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

14:40

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

05:55
Prof. Björn Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala och TBE

Infektionsveckan 2017. Björn Olsen, Professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

05:55

Infektionsveckan 2017. Björn Olsen, Professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

Publicerad: 2017-09-05

36:15
Pneumokocksjukdom – vaccination och riskgrupper

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedt, Norrbotten, föreläser om...

36:15

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedt, Norrbotten, föreläser om pneumokocksjukdom och vaccination av riskgrupper.

Publicerad: 2019-04-29

00:48
Sammanfattning - Föreläsning om pneumokockpneumoni

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset...

00:48

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, sammanfattar sin presentation om den vanligaste orsaken till pneumokockpneumoni.

Publicerad: 2016-12-13

37:58
Meningokockinfektioner

Vaccinsymposium 2019, Olof Säll, Specialistläkare infektionskliniken Örebro universitetssjukhuset...

37:58

Vaccinsymposium 2019, Olof Säll, Specialistläkare infektionskliniken Örebro universitetssjukhuset belyser meningokockinfektioner samt vaccinering mot meningokocker.

Publicerad: 2019-04-17

02:59
Prof. Lars Rombo om pneumokockvaccination av riskpatienter

Vaccinsymposium 2017. Lars Rombo, Professor och f.d. infektionsläkare på infektionskliniken,...

02:59

Vaccinsymposium 2017. Lars Rombo, Professor och f.d. infektionsläkare på infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Publicerad: 2017-07-10

31:20
Föreläsning om pneumokockpneumoni

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset...

31:20

Niclas Johansson, överläkare och med.dr. Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna, föreläser om lunginflammation och pneumokocker. Han berättar om kända riskfaktorer, riskgrupper, vaccination och autentiska patientfall.

Publicerad: 2016-12-13

30:49
Vaccinationsmottagning hur fungerar det?

Vaccinsymposium 2019, Lyssna på Ann-Margreth Lundin , vaccinations - distriktssköterska Capio...

30:49

Vaccinsymposium 2019, Lyssna på Ann-Margreth Lundin , vaccinations - distriktssköterska Capio Nova, Ystad föreläsa om hur verksamheten fungerar på en vaccinationsmottagning.

Publicerad: 2019-04-29

21:00
Del 3 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

21:00

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

04:37
Prof. Lars Lindquist om TBE-utvecklingen

Vaccinsymposium 2017. Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska...

04:37

Vaccinsymposium 2017. Adj. Professor på Institutionen för Medicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Publicerad: 2017-07-10

43:34
Vacciner - principer och immunförsvar

Vaccinsymposium 2019, Prof. of Clinical Microbiology MCT, KI Marta Granström går igenom...

43:34

Vaccinsymposium 2019, Prof. of Clinical Microbiology MCT, KI Marta Granström går igenom principerna för vacciner och immunförsvar.

Publicerad: 2019-04-29

05:28
Thomas Wahlgren om pneumokockvaccination och cancerpatienter

Thomas Wahlgren, med. rådgivare på Pfizer, specialistläkare inom cancersjukdomar, talar om hur...

05:28

Thomas Wahlgren, med. rådgivare på Pfizer, specialistläkare inom cancersjukdomar, talar om hur lunginflammation kan påverka cancerpatienter. Han talar även om vaccination av cancerpatienter utifrån Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2017-09-05

09:04
Del 2 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

09:04

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

06:08
Utvecklingen av TBE i Sverige

Vaccinsymposium 2018, Lars Lindquist, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i intervju om...

06:08

Vaccinsymposium 2018, Lars Lindquist, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i intervju om TBE-sjukdom.

Publicerad: 2018-12-13

05:15
Prof. Heinz-Joseph Schmitt om ESPID 2017

ESPID 2017. Prof. Heinz-Joseph Schmitt, Pfizer, Paris, France.

05:15

ESPID 2017. Prof. Heinz-Joseph Schmitt, Pfizer, Paris, France.

Publicerad: 2017-09-05

49:05
Meningokocker – klinik, epidemiologi och profylax

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om...

49:05

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro, föreläser om meningokocksjukdom. Hans berättar om riskfaktorer, riskgrupper, autentiska patientfall samt vaccination.

Publicerad: 2018-12-20

09:15
Del 4 - Pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna,...

09:15

Lars Rombo, professor, Karolinska institutet & infektionskliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreläser om pneumokocker och pneumokocksjukdom hos vuxna. Lars tar upp riskfaktorer, riskgrupper, prevention och Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Publicerad: 2016-12-13

06:58
Prof. Pia Forsberg om risker vid fästingbett

Infektionsveckan 2017. Prof. Pia Forsberg, Infektionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping

06:58

Infektionsveckan 2017. Prof. Pia Forsberg, Infektionsmedicin, Universitetssjukhuset i Linköping

Publicerad: 2017-09-05

04:06
Fundamentala principer kring vacciner

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heinz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director,...

04:06

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heinz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director, Pfizer, France i intervju om vacciner.

Publicerad: 2018-12-13

03:22
Prof. Olsen om Centrum för vektorburna infektioner på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Vaccinsymposium 2017. Björn Olsen, professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

03:22

Vaccinsymposium 2017. Björn Olsen, professor och överläkare, Infektionskliniken, UAS och UU.

Publicerad: 2017-07-10

03:51
Prof. Mark van der Linden om pneumokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. Mark van der Linden, PhD, University Hospital Achen, Achen, Germany .

03:51

ESPID 2017. Prof. Mark van der Linden, PhD, University Hospital Achen, Achen, Germany .

Publicerad: 2017-09-05

02:06
Främsta orsakerna till vaccinationsmotstånd och hur det kan bemötas

Vaccinsymposium 2018, Thomas Arvidsson, f.d. barnhälsovårdsöverläkare i intervju om...

02:06

Vaccinsymposium 2018, Thomas Arvidsson, f.d. barnhälsovårdsöverläkare i intervju om antivaccinationsmotstånd

Publicerad: 2018-12-13

30:45
Antibiotikaresistens – värdet av förebyggande insatser

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och...

30:45

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig, föreläser om antibiotikaresistens och värdet av förebyggande insatser.

Publicerad: 2018-12-18

23:37
Kronisk hjärtsjukdom och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

23:37

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med kronisk hjärtsjukdom att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

25:22
Inflammatorisk reumatisk sjukdom och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

25:22

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

20:13
Diabetes och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur...

20:13

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, kommer att prata om hur stor risken är för patienter med diabetes att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

05:25
Prof. David Greenberg om pneumokocksjukdom

ESPID 2017. Prof. David Greenberg, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel.

05:25

ESPID 2017. Prof. David Greenberg, Soroka University Medical Center, Beer-Sheva, Israel.

Publicerad: 2017-09-05

27:59
Ätbara vacciner

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet, föreläser om...

27:59

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet, föreläser om ätbara vacciner.

Publicerad: 2018-12-18

03:20
Antibiotikaresistensutveckling i Sverige

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig i intervju om...

03:20

Vaccinsymposium 2018, Bengt Mattson, Tekn Dr LIF, Sakkunnig i intervju om antibiotikaresistensutveckling.

Publicerad: 2018-12-13

05:20
Hur skyddar vårt immunförsvar oss från sjukdomar?

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog,...

05:20

Vaccinsymposium 2018, Rolf Gustafson, Docent infektionssjukdomar klinisk immunolog, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge intervjuas om vårt immunförsvar.

Publicerad: 2018-12-13

20:39
KOL och pneumoni

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, pratar om hur stor...

20:39

Webbsändning 2018, Andreas Palmborg, Medical Lead Vaccines, Pfizer Sverige, pratar om hur stor risken är för patienter med KOL att drabbas av pneumoni och vilka konsekvenserna kan bli.

Publicerad: 2018-12-13

04:33
Utveckling av slemhinneadministrerade vacciner

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet intervjuas om ätbara...

04:33

Vaccinsymposium 2018, Magnus Johansson, Prof. Biomedicin, Örebro universitet intervjuas om ätbara vacciner.

Publicerad: 2018-12-13

37:50
Current Development in pediatric Vaccination

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director,...

37:50

Vaccinsymposium 2018, Univ.-Prof. Dr. med. habil. Heimz-Joseph Schmitt, Senior Medical Director, Pfizer, Frankrike föreläser om vacciner i stort, var är vi idag och vad kan vi förvänta oss i framtiden.

Publicerad: 2018-12-18

04:05
Hur yttrar sig meningokocksjukdom och vad är viktigt att tänka på?

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro i intervju om...

04:05

Vaccinsymposium 2018, Hans Fredlund, Docent, f.d. smittskyddläkare, Region Örebro i intervju om meningokocksjukdom.

Publicerad: 2018-12-13

43:13
Antibiotikaresistens, en ödesfråga för vår framtida sjukvård

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedts, Norrbotten, föreläser angående...

43:13

Vaccinsymposium 2019, Smittskyddsläkare Anders Nystedts, Norrbotten, föreläser angående antibiotikaresistens i Sverige och världen.

Publicerad: 2019-04-29

ESPID 2017

Vaccinsymposium 2017

Vaccinsymposium 2019 - Intervjuer

 

 

Håll dig uppdaterad inom Vaccin!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

Prevenar   Nimenrix      FSME-IMMUN      Trumenba