ASCO

Välkommen till vårt samlade videobibliotek från kongressen American Society of Clinical Oncology, ASCO. Här hittar du ett flertal intervjuer från ASCO 2019, ASCO 2018 och ASCO 2017 inom områdena bröstcancer, lungcancer, merkelcellscarcinom och njurcancer.

ASCO är sedan 1964 världens ledande professionella organisation för läkare, forskare och onkologprofessionella och är viktig plattform för utbyte av vetenskaplig och klinisk forskning. Det är också ett forum för interaktion mellan medicinska läkare, forskare, personer med cancer, vårdpersonal och representanter för läkemedelsindustrin.

Från våra intervjuer från kongressen ASCO kan du lyssna till nyheter kring forskning inom onkologiområdet men också lyssna på deltagarnas uppfattningar om de utmaningar som följer med alla nya terapier som finns tillgängliga för olika cancersjukdomar. En av föreläsarna som Pfizer intervjuade på ASCO 2019 är Dr. Peter Schmid, UK, som talar om paradigmskifte inom behandlingen trippelnegativ bröstcancer. Dr Justin Gainor, US, ger sin bild av viktiga utvecklingssteg av ALK TKIer, från första- till tredjegenerationens hämmare.

Den hematologiska delen av American Society of Clinical Oncology, ASCO, har vuxit under senare år. Även områden som Artificiell Intelligens, AI, börjar presenteras utifrån att AI successivt når den medicinska marknaden. Inom avdelningen ASCO kan du lyssna till forskare om AI och dess potential för framtidens cancerdiagnostik och vård av olika cancersjukdomar.

Lyssna också till utlåtande av kongressdeltagande onkologer om vad de anser att American Society of Clinical Oncology, ASCO, har för betydelse för svensk onkologi.

Andri Papakonstantinou om jämförelse av mutation i flytande och vävnadsbiopsier

904875

Nya behandlingsmöjligheter inom ALK+ NSCLC

2309226

Webbinar POST ASCO GU - med fokus på njurcancer och urotelial cancer

2317632

Professor Daniel Heng om mRCC på ASCO GU 2022

924352

RWD från UK inom mRCC presenterade på ASCO GU 2022

493120

Barbro Linderholm berättar om ny data för PARP-hämmare från ASCO 2021

712640

Välkommen till årets viktigaste webinar!

6865706

Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras

1873237

ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling

821952

Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?

1828203

Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling

389547

Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo

784917

ASCO-dagen 2020 GU

1449067

ASCO-dagen 2020 Lungcancer

2043968

Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi

387243

Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO

438635

Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef

1064277

Nya diagnostiska trender inom lungcancer

482133