Lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige. I Sverige drabbas cirka 4000 personer av lungcancer varje år, vilket gör den till den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Mycket har hänt inom området lungcancer de senaste åren. Vad gäller icke-småcellig lungcancer (NSCLC) har flertalet olika målinriktade och immunologiska läkemedel introducerats.1

Inom området Lungcancer kan du lyssna till Dr Justin Gainor, Director of targeted Immunotherapy, Mass gen Hospital, ge en summering om utvecklingen av ALK TKIer, från första- till tredje generationens hämmare. Han tar också upp vilken roll RWD har i klinisk praxis samt diskuterar diagnostiskt värde av ctDNA vid mutationspositiv NSCLC.

Vidare kan du också lyssna till ett samtal med Pfizers medicinska rådgivare, Sandra T Asanin, kring Lorviqua (lorlatinib) för behandling av ALK positiv lungcancer och hur vissa biverkningar som kan förekomma med Lorviqua kan hanteras.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för onkologi och håll dig uppdaterad om forskning inom områdena njurcancer, lungcancer och bröstcancer. På detta sätt får du ta del av information via videointervjuer, webinarer och livesändningar med fokus på onkologi.
 

Referenser: 1. www.internetmedicin.se

Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer

3600682

Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer

2276907

ASCO-dagen 2020 Lungcancer

2043668

Nya diagnostiska trender inom lungcancer

482133

Molekylärgenetisk testning på lungcancer

1194880

Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil

323263

Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA

443307

Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat

179562

Svensk forskning inom immunterapi

475775

OS data från PROFILE 1014 publicerade

268522

Förhöjd risk för lungcancer vid RA även hos icke-rökare

192030

Lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige. I Sverige drabbas cirka 4000 personer av lungcancer varje år, vilket gör den till den femte vanligaste cancerformen i Sverige. Mycket har hänt inom området lungcancer de senaste åren. Vad gäller icke-småcellig lungcancer (NSCLC) har flertalet olika målinriktade och immunologiska läkemedel introducerats.1

Inom området Lungcancer kan du lyssna till Dr Justin Gainor, Director of targeted Immunotherapy, Mass gen Hospital, ge en summering om utvecklingen av ALK TKIer, från första- till tredje generationens hämmare. Han tar också upp vilken roll RWD har i klinisk praxis samt diskuterar diagnostiskt värde av ctDNA vid mutationspositiv NSCLC.

Vidare kan du också lyssna till ett samtal med Pfizers medicinska rådgivare, Sandra T Asanin, kring Lorviqua (lorlatinib) för behandling av ALK positiv lungcancer och hur vissa biverkningar som kan förekomma med Lorviqua kan hanteras.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev för onkologi och håll dig uppdaterad om forskning inom områdena njurcancer, lungcancer och bröstcancer. På detta sätt får du ta del av information via videointervjuer, webinarer och livesändningar med fokus på onkologi.
 

Referenser: 1. www.internetmedicin.se