Blödningar 4 videor
Se alla ämnen A-Ö

Blödningar

Summering av Komplexa fall med patienter med förmaksflimmer och komorbiditet - Jesper van der Pals, docent och överläkare

183040

Summering av NOAK och akut magtarmblödning - Klinisk hantering av patienter med komplicerande blödningstillstånd

480640

Summering av Behandling med orala antikoagulantia hos äldre patienter - Fredrik Wallentin, överläkare och kardiolog

181717

NOAK och akut magtarmblödning - klinisk hantering av patienter med komplicerade blödningstillstånd - Dag Risberg, överläkare VO Kirurgi och Urologi

1975360