Kliniskt Komplexa Situationer 7 videor
Se alla ämnen A-Ö

Kliniskt komplexa situationer

Summering av Komplexa fall med patienter med förmaksflimmer och komorbiditet - Jesper van der Pals, docent och överläkare

183040

Summering av NOAK och akut magtarmblödning - Klinisk hantering av patienter med komplicerande blödningstillstånd

480640

Summering av Behandling med orala antikoagulantia hos äldre patienter - Fredrik Wallentin, överläkare och kardiolog

181717

Komplexa fall med patienter med förmaksflimmer och komorbiditet - Jesper van der Pals, Docent och överläkare

1519189

Kliniskt komplexa situationer 7 december 2023 - paneldiskussion

1832960

Behandling med orala antikoagulanta hos äldre patienter - Fredrik Wallentin, Överläkare och kardiolog

1427989

NOAK och akut magtarmblödning - klinisk hantering av patienter med komplicerade blödningstillstånd - Dag Risberg, överläkare VO Kirurgi och Urologi

1975360