UEGW 2019 i Barcelona

Dr. Peter Irving berättar om sitt abstract P1816 ”Early 'Real World' experience with tofacitinib for moderate to severe ulcerative colitis.”

ECCO 2020 Wien

ECCO 2020 Wien

02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis

ECCO 2020. Dr Pontus Karling, Docent, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, presenterar sin studie...

02:57

ECCO 2020. Dr Pontus Karling, Docent, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, presenterar sin studie som har tittat på om latent cytomegalovirus har någon påverkan på ulcerös kolit

Publicerad: 2020-03-06

04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study

ECCO 2020. Mikael Lördal, Överläkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm, berättar kort om sitt...

04:03

ECCO 2020. Mikael Lördal, Överläkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm, berättar kort om sitt studieresultat där man jämfört de nordiska ländernas prevalens av ulcerös kolit och Crohns sjukdom mellan 2010 och 2017.

Publicerad: 2020-03-06

04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy?

ECCO 2020. Dr Mattias Block, Överläkare och Sektionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset,...

04:44

ECCO 2020. Dr Mattias Block, Överläkare och Sektionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förening. Berättar om operationstekniker efter en subtotal colectomy.

Publicerad: 2020-03-06

02:48
Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”

ECCO 2020. Dr Pär Myrelid, Professor vid Linköpings Universitetssjukhus, går kort igenom sin...

02:48

ECCO 2020. Dr Pär Myrelid, Professor vid Linköpings Universitetssjukhus, går kort igenom sin presentation om Kock Pouch som presenterades under sessionen ”Difficult decisions in IBD surgery” i Wien .

Publicerad: 2020-03-06

05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study

ECCO 2020. Dr Ola Olén, barnläkare och överläkare, Karolinska institutet, som fått detta...

05:45

ECCO 2020. Dr Ola Olén, barnläkare och överläkare, Karolinska institutet, som fått detta publicerat i The Lancet berättar om en Skandinavisk studie om risken av kolorektal cancer hos Crohns sjukdom.

Publicerad: 2020-03-06

03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study

ECCO 2020. Docent Pontus Karling, Norrlands Universitetssjukhus, om sin forskning på patienter med...

03:22

ECCO 2020. Docent Pontus Karling, Norrlands Universitetssjukhus, om sin forskning på patienter med ulcerös kolit och prevalensen av kronisk muskleloskeletal smärta jämfört med en kontrollgrupp. Vad leder det till i den kliniska verkligheten?

Publicerad: 2020-03-06

03:31
Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study

ECCO 2020. Professor Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset i Örebro, delger resultaten och...

03:31

ECCO 2020. Professor Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset i Örebro, delger resultaten och konklusionen från sin studie där man tittat på den relativa risken för familjär IBD och hur den är beroende av åldern vid sin debut.

Publicerad: 2020-03-06

UEGW 2019

UEGW 2019

02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering

Henrik Thorlacius berättar om sin studie kring ”Lymphovascular infiltration is a high risk factor...

02:10

Henrik Thorlacius berättar om sin studie kring ”Lymphovascular infiltration is a high risk factor for lymph node metastasis independent of depth of invasion in T1 colorectal cancers”.

Publicerad: 2019-11-26

06:12
UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer

Julien berättar om sitt abrstact IP342 ”Therapeutic considerations with a past history of...

06:12

Julien berättar om sitt abrstact IP342 ”Therapeutic considerations with a past history of malignancy”.

Publicerad: 2019-11-26

03:07
UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa

Achievement of european society of gastrointestinal endoscopy performance measures: observations...

03:07

Achievement of european society of gastrointestinal endoscopy performance measures: observations from the european colonoscopy quality investigation questionnaire.

Publicerad: 2019-11-25

01:48
UEGW 2019 - Christina om effekten av human mjölk på patienter med IBS

Cristina Iribarren Gomez berättar om sitt abstract OP203 “The effects of human milk...

01:48

Cristina Iribarren Gomez berättar om sitt abstract OP203 “The effects of human milk oligosaccharides on bifidobacteria and gastrointestinal symptoms in irritable bowel syndrome patients: a parallel, double blind, randomized, placebo-controlled trial.

Publicerad: 2019-11-25

03:51
UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit

Matthias Löhr delar med sig sina kunskaper kring autoimmun pankreatit från diagnos till...

03:51

Matthias Löhr delar med sig sina kunskaper kring autoimmun pankreatit från diagnos till behandling.

Publicerad: 2019-11-25

03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer

Per Hedenström berättar om sitt abstract OP238,” Pretreatment tumor-dna sequencing of kit and...

03:01

Per Hedenström berättar om sitt abstract OP238,” Pretreatment tumor-dna sequencing of kit and PDGFRA in endosonography-guided biopsies optimizes the preoperative management of gastrointestinal stromal tumors."

Publicerad: 2019-11-25

02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening

Torbjörn Thulin berättar om sitt abstract P1585 ”Colonoscopy Frequency in different...

02:46

Torbjörn Thulin berättar om sitt abstract P1585 ”Colonoscopy Frequency in different socioeconomic groups before and after implementation of colorectal cancer screening in Stockholm-Gotland region".

Publicerad: 2019-11-25

05:09
UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år

UEGW 2019 - Dr. Edvard Loftus berättar om sitt abstract OP213 ”Tofacitinib, an oral janus kinase...

05:09

UEGW 2019 - Dr. Edvard Loftus berättar om sitt abstract OP213 ”Tofacitinib, an oral janus kinase inhibitor, in the treatment of Ulcerative Colitis: an interim analysis of an open-label, long-term extension study with up to 5,5 years of treatment”.

Publicerad: 2019-11-13

03:23
UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD

Daniel Bergemalm berättar om sitt abstract OP204 om ”Markers of systematic inflammation in...

03:23

Daniel Bergemalm berättar om sitt abstract OP204 om ”Markers of systematic inflammation in preclinical ulcerative colitis."

Publicerad: 2019-11-13

02:49
UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib

UEGW 2019 - Dr. Peter Irving berättar om sitt abstract P1816 ”Early 'Real World' experience with...

02:49

UEGW 2019 - Dr. Peter Irving berättar om sitt abstract P1816 ”Early 'Real World' experience with tofacitinib for moderateto severe ulcerative colitis.”

Publicerad: 2019-11-13

DDW 2019

DDW 2019

01:58
Jonas Halfvarsson om det bästa från DDW

Jonas berättar vad han tar med sig hem från DDW 2019.

01:58

Jonas berättar vad han tar med sig hem från DDW 2019.

Publicerad: 2019-06-10

03:21
Per Hellström om inflammationsmarkörer

Per berättar om sitt abstract 1092 “Luminal nitric oxide and plasma nitrite/nitrate as predictive...

03:21

Per berättar om sitt abstract 1092 “Luminal nitric oxide and plasma nitrite/nitrate as predictive inflammatory markers of clinical outcome and colectomy in glucocorticoidsteroid treated acute colitis” som han presenterade på DDW 2019.

Publicerad: 2019-06-10

03:17
Anna Andreasson om sambanden mellan depression och colonic eosinophilia

Anna berättar om sitt abstract som hon presenterade på DDW 2019. ”Colonic eosinophilia is...

03:17

Anna berättar om sitt abstract som hon presenterade på DDW 2019. ”Colonic eosinophilia is associated with current but not incident depression independent of IBD status.”

Publicerad: 2019-06-10

03:55
Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen

Magnus berättar om sitt abstract 803 “The role of biomarkers in patient management” som han...

03:55

Magnus berättar om sitt abstract 803 “The role of biomarkers in patient management” som han presenterade på DDW 2019.

Publicerad: 2019-06-10

02:23
Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi

Gunilla berättar om sitt abstract 1034 “Patient satisfaction and efficiency of sulphate-free high...

02:23

Gunilla berättar om sitt abstract 1034 “Patient satisfaction and efficiency of sulphate-free high volume macrogol laxative compared to standard high volume macrogol laxative as preparation to colonoscopy – a randomized controlled study”

Publicerad: 2019-06-10

04:12
Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass

Maria presenterar sitt abstract på DDW 2019, 2037 “Alcohol/drug abuse and suicidal tendency...

04:12

Maria presenterar sitt abstract på DDW 2019, 2037 “Alcohol/drug abuse and suicidal tendency before and after gastric bypass surgery”.

Publicerad: 2019-06-10

03:48
Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD

Dr. Deepak berättar om sitt abstract 797 “Real-World safety of tofacitinib in inflammatory bowel...

03:48

Dr. Deepak berättar om sitt abstract 797 “Real-World safety of tofacitinib in inflammatory bowel disease: A multi-center study” som presenterades på DDW 2019

Publicerad: 2019-06-10

Gastrodagarna 2019

Gastrodagarna 2019

02:36
Gastrodagarna 2019 - Hans Strid

Hans Strid om hur SWIBREG har utvecklats under åren samt de största utmaningarna och...

02:36

Hans Strid om hur SWIBREG har utvecklats under åren samt de största utmaningarna och möjligheterna framöver.

Publicerad: 2019-05-17

03:16
Gastrodagarna 2019 - Lena Öhman

Lena Öhman, Ass. Professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset om var vi står idag vad gäller...

03:16

Lena Öhman, Ass. Professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset om var vi står idag vad gäller forskning på biomarkörer för IBD behandling samt när vi kan tänkas kunna ha dessa i klinisk praxis.

Publicerad: 2019-05-17

02:44
Gastrodagarna 2019 - Hanna Dubois

Hanna Dubois, specialistsjuksköterska, berättar om sin forskning samt hur man på Huddinge arbetar...

02:44

Hanna Dubois, specialistsjuksköterska, berättar om sin forskning samt hur man på Huddinge arbetar för att främja patientdelaktighet vid endoskopiundersökningar.

Publicerad: 2019-05-17

03:17
Gastrodagarna 2019 - Timo Heikkilä

Timo Heikkilä en av grundarna till Popit, en ny sorts följsamhets-device i form av en sensor som...

03:17

Timo Heikkilä en av grundarna till Popit, en ny sorts följsamhets-device i form av en sensor som sätts på blisterförpackningen berättar om vad som gör stödet unikt och den effekt som setts på följsamhet vid tester.

Publicerad: 2019-05-17

01:43
Gastrodagarna 2019 - Julia König

Julia König, Universitetslektor vid Örebro universitet samt mottagare av Mag-tarmfondens...

01:43

Julia König, Universitetslektor vid Örebro universitet samt mottagare av Mag-tarmfondens stipendium berättar om sin spännande forskning.

Publicerad: 2019-05-17

ECCO 2019 Köpenhamn

ECCO 2019 Köpenhamn

08:47
Dr. Colombel: Kommer vi kunna förebygga IBD i framtiden?

Dr. Colombel berättar om hans syn på om vi i framtiden kommer att kunna förebygga IBD samt...

08:47

Dr. Colombel berättar om hans syn på om vi i framtiden kommer att kunna förebygga IBD samt förutspå skov och behandlingssvar på IBD-patienter.

Publicerad: 2019-03-21

02:39
Dr. Shouval: Påverkar kosten IBD patienters sjukdomsförlopp?

Dr. Shouval berättar om sin forskning kring kostens påverkan på både sjukdomsförlopp och...

02:39

Dr. Shouval berättar om sin forskning kring kostens påverkan på både sjukdomsförlopp och utfall.

Publicerad: 2019-03-21

03:44
Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor

Susanna Jäghult, Ordförande i N-ECCO berättar om sina höjdpunkter från årets nätverksmöte...

03:44

Susanna Jäghult, Ordförande i N-ECCO berättar om sina höjdpunkter från årets nätverksmöte samt ge konkreta tips till dig som IBD sköterska.

Publicerad: 2019-03-21

06:28
Dr. Sigurdsson om risken för myopenia hos unga vuxna med IBD

Dr. Sigurdsson vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus berättar om sin forskning samt sin syn...

06:28

Dr. Sigurdsson vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus berättar om sin forskning samt sin syn på om myopenia skulle kunna förebyggas i framtiden.

Publicerad: 2019-03-21

02:48
Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD?

Lovisa Widbom berättar om sin forskning om plasma cotinin och riskerna för IBD. Fanns skillnader i...

02:48

Lovisa Widbom berättar om sin forskning om plasma cotinin och riskerna för IBD. Fanns skillnader i risk mellan UC och CD? Mellan rökning och snusning?

Publicerad: 2019-03-21

00:58
Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter

Lyssna till Dr. Grip dela med sig av hur man vid SUS arbetar med vaccination av IBD-patienter.

00:58

Lyssna till Dr. Grip dela med sig av hur man vid SUS arbetar med vaccination av IBD-patienter.

Publicerad: 2019-04-09

IBD Nordic 2018

Allt inom Gastroenterologi

Allt inom Gastroenterologi

02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis

ECCO 2020. Dr Pontus Karling, Docent, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, presenterar sin studie...

02:57

ECCO 2020. Dr Pontus Karling, Docent, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, presenterar sin studie som har tittat på om latent cytomegalovirus har någon påverkan på ulcerös kolit

Publicerad: 2020-03-06

04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study

ECCO 2020. Mikael Lördal, Överläkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm, berättar kort om sitt...

04:03

ECCO 2020. Mikael Lördal, Överläkare vid Danderyds sjukhus i Stockholm, berättar kort om sitt studieresultat där man jämfört de nordiska ländernas prevalens av ulcerös kolit och Crohns sjukdom mellan 2010 och 2017.

Publicerad: 2020-03-06

04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy?

ECCO 2020. Dr Mattias Block, Överläkare och Sektionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset,...

04:44

ECCO 2020. Dr Mattias Block, Överläkare och Sektionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg samt ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förening. Berättar om operationstekniker efter en subtotal colectomy.

Publicerad: 2020-03-06

02:48
Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”

ECCO 2020. Dr Pär Myrelid, Professor vid Linköpings Universitetssjukhus, går kort igenom sin...

02:48

ECCO 2020. Dr Pär Myrelid, Professor vid Linköpings Universitetssjukhus, går kort igenom sin presentation om Kock Pouch som presenterades under sessionen ”Difficult decisions in IBD surgery” i Wien .

Publicerad: 2020-03-06

05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study

ECCO 2020. Dr Ola Olén, barnläkare och överläkare, Karolinska institutet, som fått detta...

05:45

ECCO 2020. Dr Ola Olén, barnläkare och överläkare, Karolinska institutet, som fått detta publicerat i The Lancet berättar om en Skandinavisk studie om risken av kolorektal cancer hos Crohns sjukdom.

Publicerad: 2020-03-06

03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study

ECCO 2020. Docent Pontus Karling, Norrlands Universitetssjukhus, om sin forskning på patienter med...

03:22

ECCO 2020. Docent Pontus Karling, Norrlands Universitetssjukhus, om sin forskning på patienter med ulcerös kolit och prevalensen av kronisk muskleloskeletal smärta jämfört med en kontrollgrupp. Vad leder det till i den kliniska verkligheten?

Publicerad: 2020-03-06

03:31
Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study

ECCO 2020. Professor Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset i Örebro, delger resultaten och...

03:31

ECCO 2020. Professor Jonas Halfvarson, Universitetssjukhuset i Örebro, delger resultaten och konklusionen från sin studie där man tittat på den relativa risken för familjär IBD och hur den är beroende av åldern vid sin debut.

Publicerad: 2020-03-06

03:55
Susanna Jäghult om Quality Standards of Care

Susanna Jäghult, Ordförande I “Nurses of ECCO” och Enhetschef vid Stockholm Gastro Center,...

03:55

Susanna Jäghult, Ordförande I “Nurses of ECCO” och Enhetschef vid Stockholm Gastro Center, berättar om IBD-riktlinjer och hur ECCO jobbar för detta samt hur behandlingsstrukturen är optimal. Här på IBD Nordic 2019.

Publicerad: 2020-02-06

02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering

Henrik Thorlacius berättar om sin studie kring ”Lymphovascular infiltration is a high risk factor...

02:10

Henrik Thorlacius berättar om sin studie kring ”Lymphovascular infiltration is a high risk factor for lymph node metastasis independent of depth of invasion in T1 colorectal cancers”.

Publicerad: 2019-11-26

06:12
UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer

Julien berättar om sitt abrstact IP342 ”Therapeutic considerations with a past history of...

06:12

Julien berättar om sitt abrstact IP342 ”Therapeutic considerations with a past history of malignancy”.

Publicerad: 2019-11-26

03:07
UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa

Achievement of european society of gastrointestinal endoscopy performance measures: observations...

03:07

Achievement of european society of gastrointestinal endoscopy performance measures: observations from the european colonoscopy quality investigation questionnaire.

Publicerad: 2019-11-25

01:48
UEGW 2019 - Christina om effekten av human mjölk på patienter med IBS

Cristina Iribarren Gomez berättar om sitt abstract OP203 “The effects of human milk...

01:48

Cristina Iribarren Gomez berättar om sitt abstract OP203 “The effects of human milk oligosaccharides on bifidobacteria and gastrointestinal symptoms in irritable bowel syndrome patients: a parallel, double blind, randomized, placebo-controlled trial.

Publicerad: 2019-11-25

03:51
UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit

Matthias Löhr delar med sig sina kunskaper kring autoimmun pankreatit från diagnos till...

03:51

Matthias Löhr delar med sig sina kunskaper kring autoimmun pankreatit från diagnos till behandling.

Publicerad: 2019-11-25

03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer

Per Hedenström berättar om sitt abstract OP238,” Pretreatment tumor-dna sequencing of kit and...

03:01

Per Hedenström berättar om sitt abstract OP238,” Pretreatment tumor-dna sequencing of kit and PDGFRA in endosonography-guided biopsies optimizes the preoperative management of gastrointestinal stromal tumors."

Publicerad: 2019-11-25

02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening

Torbjörn Thulin berättar om sitt abstract P1585 ”Colonoscopy Frequency in different...

02:46

Torbjörn Thulin berättar om sitt abstract P1585 ”Colonoscopy Frequency in different socioeconomic groups before and after implementation of colorectal cancer screening in Stockholm-Gotland region".

Publicerad: 2019-11-25

05:09
UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år

UEGW 2019 - Dr. Edvard Loftus berättar om sitt abstract OP213 ”Tofacitinib, an oral janus kinase...

05:09

UEGW 2019 - Dr. Edvard Loftus berättar om sitt abstract OP213 ”Tofacitinib, an oral janus kinase inhibitor, in the treatment of Ulcerative Colitis: an interim analysis of an open-label, long-term extension study with up to 5,5 years of treatment”.

Publicerad: 2019-11-13

03:23
UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD

Daniel Bergemalm berättar om sitt abstract OP204 om ”Markers of systematic inflammation in...

03:23

Daniel Bergemalm berättar om sitt abstract OP204 om ”Markers of systematic inflammation in preclinical ulcerative colitis."

Publicerad: 2019-11-13

02:49
UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib

UEGW 2019 - Dr. Peter Irving berättar om sitt abstract P1816 ”Early 'Real World' experience with...

02:49

UEGW 2019 - Dr. Peter Irving berättar om sitt abstract P1816 ”Early 'Real World' experience with tofacitinib for moderateto severe ulcerative colitis.”

Publicerad: 2019-11-13

01:58
Jonas Halfvarsson om det bästa från DDW

Jonas berättar vad han tar med sig hem från DDW 2019.

01:58

Jonas berättar vad han tar med sig hem från DDW 2019.

Publicerad: 2019-06-10

03:21
Per Hellström om inflammationsmarkörer

Per berättar om sitt abstract 1092 “Luminal nitric oxide and plasma nitrite/nitrate as predictive...

03:21

Per berättar om sitt abstract 1092 “Luminal nitric oxide and plasma nitrite/nitrate as predictive inflammatory markers of clinical outcome and colectomy in glucocorticoidsteroid treated acute colitis” som han presenterade på DDW 2019.

Publicerad: 2019-06-10

03:17
Anna Andreasson om sambanden mellan depression och colonic eosinophilia

Anna berättar om sitt abstract som hon presenterade på DDW 2019. ”Colonic eosinophilia is...

03:17

Anna berättar om sitt abstract som hon presenterade på DDW 2019. ”Colonic eosinophilia is associated with current but not incident depression independent of IBD status.”

Publicerad: 2019-06-10

03:55
Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen

Magnus berättar om sitt abstract 803 “The role of biomarkers in patient management” som han...

03:55

Magnus berättar om sitt abstract 803 “The role of biomarkers in patient management” som han presenterade på DDW 2019.

Publicerad: 2019-06-10

02:23
Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi

Gunilla berättar om sitt abstract 1034 “Patient satisfaction and efficiency of sulphate-free high...

02:23

Gunilla berättar om sitt abstract 1034 “Patient satisfaction and efficiency of sulphate-free high volume macrogol laxative compared to standard high volume macrogol laxative as preparation to colonoscopy – a randomized controlled study”

Publicerad: 2019-06-10

04:12
Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass

Maria presenterar sitt abstract på DDW 2019, 2037 “Alcohol/drug abuse and suicidal tendency...

04:12

Maria presenterar sitt abstract på DDW 2019, 2037 “Alcohol/drug abuse and suicidal tendency before and after gastric bypass surgery”.

Publicerad: 2019-06-10

03:48
Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD

Dr. Deepak berättar om sitt abstract 797 “Real-World safety of tofacitinib in inflammatory bowel...

03:48

Dr. Deepak berättar om sitt abstract 797 “Real-World safety of tofacitinib in inflammatory bowel disease: A multi-center study” som presenterades på DDW 2019

Publicerad: 2019-06-10

03:17
Gastrodagarna 2019 - Timo Heikkilä

Timo Heikkilä en av grundarna till Popit, en ny sorts följsamhets-device i form av en sensor som...

03:17

Timo Heikkilä en av grundarna till Popit, en ny sorts följsamhets-device i form av en sensor som sätts på blisterförpackningen berättar om vad som gör stödet unikt och den effekt som setts på följsamhet vid tester.

Publicerad: 2019-05-17

01:43
Gastrodagarna 2019 - Julia König

Julia König, Universitetslektor vid Örebro universitet samt mottagare av Mag-tarmfondens...

01:43

Julia König, Universitetslektor vid Örebro universitet samt mottagare av Mag-tarmfondens stipendium berättar om sin spännande forskning.

Publicerad: 2019-05-17

02:44
Gastrodagarna 2019 - Hanna Dubois

Hanna Dubois, specialistsjuksköterska, berättar om sin forskning samt hur man på Huddinge arbetar...

02:44

Hanna Dubois, specialistsjuksköterska, berättar om sin forskning samt hur man på Huddinge arbetar för att främja patientdelaktighet vid endoskopiundersökningar.

Publicerad: 2019-05-17

02:36
Gastrodagarna 2019 - Hans Strid

Hans Strid om hur SWIBREG har utvecklats under åren samt de största utmaningarna och...

02:36

Hans Strid om hur SWIBREG har utvecklats under åren samt de största utmaningarna och möjligheterna framöver.

Publicerad: 2019-05-17

03:16
Gastrodagarna 2019 - Lena Öhman

Lena Öhman, Ass. Professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset om var vi står idag vad gäller...

03:16

Lena Öhman, Ass. Professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset om var vi står idag vad gäller forskning på biomarkörer för IBD behandling samt när vi kan tänkas kunna ha dessa i klinisk praxis.

Publicerad: 2019-05-17

00:58
Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter

Lyssna till Dr. Grip dela med sig av hur man vid SUS arbetar med vaccination av IBD-patienter.

00:58

Lyssna till Dr. Grip dela med sig av hur man vid SUS arbetar med vaccination av IBD-patienter.

Publicerad: 2019-04-09

02:48
Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD?

Lovisa Widbom berättar om sin forskning om plasma cotinin och riskerna för IBD. Fanns skillnader i...

02:48

Lovisa Widbom berättar om sin forskning om plasma cotinin och riskerna för IBD. Fanns skillnader i risk mellan UC och CD? Mellan rökning och snusning?

Publicerad: 2019-03-21

06:28
Dr. Sigurdsson om risken för myopenia hos unga vuxna med IBD

Dr. Sigurdsson vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus berättar om sin forskning samt sin syn...

06:28

Dr. Sigurdsson vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus berättar om sin forskning samt sin syn på om myopenia skulle kunna förebyggas i framtiden.

Publicerad: 2019-03-21

03:44
Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor

Susanna Jäghult, Ordförande i N-ECCO berättar om sina höjdpunkter från årets nätverksmöte...

03:44

Susanna Jäghult, Ordförande i N-ECCO berättar om sina höjdpunkter från årets nätverksmöte samt ge konkreta tips till dig som IBD sköterska.

Publicerad: 2019-03-21

02:39
Dr. Shouval: Påverkar kosten IBD patienters sjukdomsförlopp?

Dr. Shouval berättar om sin forskning kring kostens påverkan på både sjukdomsförlopp och...

02:39

Dr. Shouval berättar om sin forskning kring kostens påverkan på både sjukdomsförlopp och utfall.

Publicerad: 2019-03-21

08:47
Dr. Colombel: Kommer vi kunna förebygga IBD i framtiden?

Dr. Colombel berättar om hans syn på om vi i framtiden kommer att kunna förebygga IBD samt...

08:47

Dr. Colombel berättar om hans syn på om vi i framtiden kommer att kunna förebygga IBD samt förutspå skov och behandlingssvar på IBD-patienter.

Publicerad: 2019-03-21

07:11
Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit

Lyssna till Andreas Münch, ordförande i EMCG, European Microscopic Colitis Group, berätta om...

07:11

Lyssna till Andreas Münch, ordförande i EMCG, European Microscopic Colitis Group, berätta om sjukdomens prevalens samt EMCG’s arbete med ett europeiskt register.

Publicerad: 2018-12-12

04:46
Dr. Lindfors om fördelar och nackdelar med utbildning via internet för IBS patienter

Vilka är för-och nackdelarna med en patientutbildning via internet för IBS patienter jämfört...

04:46

Vilka är för-och nackdelarna med en patientutbildning via internet för IBS patienter jämfört med traditionell gruppskola? Varför är patientutbildning viktigt?

Publicerad: 2018-12-06

04:01
Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit?

Alessandro Armuzzi diskuterar vilka de vanligaste behandlingarna av UC-patienter är i västeuropa,...

04:01

Alessandro Armuzzi diskuterar vilka de vanligaste behandlingarna av UC-patienter är i västeuropa, om kombinations-behandlingar och hur vanligt doseskalering är hos patienter med biologiska läkemedel.

Publicerad: 2018-12-06

04:52
Finns utmaningar med dagens upplägg av IBD studier?

Hör doktor Peter Irving vid Guy´s and St Thomas´ Hospital Foundation Trust i London berätta om...

04:52

Hör doktor Peter Irving vid Guy´s and St Thomas´ Hospital Foundation Trust i London berätta om vilka problem och utmaningar han ser med dagens upplägg av IBD studier. Skulle de kunna genomföras snabbare?

Publicerad: 2018-10-30

02:02
IBD-förloppet efter introduktion av biologiska läkemedel?

Lyssna till doktor Johan Burisch vid Bispebjerg Hospital i Köpenhamn berätta om sin forskning...

02:02

Lyssna till doktor Johan Burisch vid Bispebjerg Hospital i Köpenhamn berätta om sin forskning kring ”Has the disease course of IBD changed in the biological era?” samt hur han ser på framtida forskning.

Publicerad: 2018-10-30

02:40
Hur kan man se framtiden i feces?

Gastrodagarna 2018 i Falun. Intervju med Marie Carlson, Professor, Akademiska sjukhuset Uppsala och...

02:40

Gastrodagarna 2018 i Falun. Intervju med Marie Carlson, Professor, Akademiska sjukhuset Uppsala och Docent Jonas Halfvarson, ÖL, Universitetssjukhuset Örebro

Publicerad: 2018-10-03

01:59
Bakgrunden till ICURE och den hälsoekonomiska studien

Gastrodagarna 2018 i Falun. Intervju med Daniel Sjöberg ÖL, Medicinkliniken Falu Lasarett.

01:59

Gastrodagarna 2018 i Falun. Intervju med Daniel Sjöberg ÖL, Medicinkliniken Falu Lasarett.

Publicerad: 2018-10-03

02:57
Susanna Jäghult berättar om IBD fatigue-skalan

Gastrodagarna i Falun 2018. Intervju med Susanna Jäghult, Enhetschef, GHF Stockholm Gastro Center...

02:57

Gastrodagarna i Falun 2018. Intervju med Susanna Jäghult, Enhetschef, GHF Stockholm Gastro Center AB om IBD fatigue-skalan.

Publicerad: 2018-10-03

 

 

Håll dig uppdaterad inom Gastroenterologi!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Kort produktresumé

 Inflectra (infliximab)  Xeljanz (tofacitinib)