LIVE Digital utbildning | Flera datum

Digital utbildning om ELREXFIO (elranatamab)

Registrera dig idag!

Digital utbildning om ELREXFIO (elranatamab)

Digital utbildning om ELREXFIO (elranatamab) | Pfizer Onkologi 

ELREXFIO är en bispecifik antikropp för behandling av refraktär/recidiverande multipelt myelom (RRMM) som blev godkänd av EMA december 2023.

På mötet vill vi diskutera de effekt- och säkerhetsdata som ligger det till grund för godkännandet av ELREXFIO samt vilka patienter som är lämpliga för behandling med ELREXFIO. Vid mötet kommer ni att få biverkningshanteringsmaterial till er och broshyrer om behandlingen med ELREXFIO som ni kan dela ut till patienter.

Datum och tid hittar du nedan.

PP-L1A-SWE-0058 Juni 2024

Detta webbinarium kommer att sändas på Teams. Dubbelkolla gärna i god tid att du har Teams på din dator eller mobil. Om du inte har det kan det vara en bra idé att fixa det en stund innan mötet så att du inte missar början.

Här finns en säker länk från Microsoft där du kan läsa om hur du ansluter till ett möte via länk, med eller utan konto.

Datum och tider

 • Måndag den 17/6
  kl 16.00–16.20

 • Måndag den 24/6
  kl 12.30–12.50

 • Tisdag den 25/6
  kl 12.30–12.50

 

 

 • Tisdag den 25/6
  kl 15.30–15.50

 • Onsdag den 26/6
  kl 08.10–08.30

 • Fredag den 28/6
  kl 12.30–12.50

Länklista

 

Frågor om föreläsningen, kontakta:

Eva-Lotta Berndtsson

Eva-Lotta Berndtsson
Terapiområdesspecialist
eva-lotta.berndtsson@pfizer.com

 

Tipsa om webinariet

Senaste inom onkologi

Senaste inom onkologi

26:08
Varför är cancerrehabilitering viktigt i cancervården – och hur får man till det
cancerrehab jeanette winterling onkologi
34:07
Den nyopererade bröstcancerpatienten - vad behöver onkologen veta
multidisciplinär webbinarserie irma fredrikssons bröstcancer
01:52
Intervju från Onkologidagarna - Nyheter inom Lungcancer
onkologidagarna ronny öhman lungcancer
02:04
Linda Willén om hennes avhandling om icke småcellig-lungcancer
onkologidagarna linda willén lungcancer
05:58
De senaste framstegen inom prostatacancer
onkologidagarna olof ståhl prostatacancer
06:21
Kjell Ivarsson summerar sessioner viktiga för cancervårdens framtida utveckling
onkologidagarna kjell ivarsson onkologi
08:31
CCC i nationell och europeisk samverkan med patienten i fokus
onkologidagarna eva jolly onkologi
02:54
Hur ska vi ta vara på framtidens möjligheter – och hur ska vi prioritera?
onkologidagarna magnus lagerlund onkologi
02:25
Pilotprojektet Cancerrehabilitering Skåne Online
onkologidagarna patrik göransson onkologi
03:32
Fernanda Costa Svedman en av årets Pfizer-SOF stipendiater berättar om sin forskning
onkologidagarna fernanda costa svedman onkologi
02:46
Geriatrisk Onkologi, framsteg och utmaningar
onkologidagarna maria helde frankling onkologi
05:51
Carl Herdenberg en av årets Pfizer-SOF stipendiater berättar om sin forskning
onkologidagarna carl herdenberg onkologi
01:25
Jubileumskliniken hemma hos patienten
onkologidagarna daniel ruuth onkologi
03:57
Sveriges nya cancerstrategi – vart är vi på väg
onkologidagarna med nilberg onkologi
39:35
Genetisk testning vid spridd prostatacancer – utmaningar och möjligheter
multidisciplinär webbinarserie johan lindberg prostatacancer
24:09
ASCO-dagen 2020 GU
asco gu onkologi

ELREXFIO® (elranatamab), L01FX, 40 mg/ml injektionsvätska, lösning (subkutan injektion). En injektionsflaska 44 mg innehåller 1,1 ml elranatamab, en  injektionsflaska 76 mg elranatamab innehåller 1,9 ml elranatamab, Rx, EF. Indikation: ELREXFIO är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom som har fått minst tre tidigare behandlingar, inklusive ett immunmodulerande medel, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp, och som har uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot elranatamab eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Cytokinfrisättningssyndrom (CRS), inklusive livshotande eller dödliga reaktioner, kan förekomma hos patienter som får ELREXFIO. Kliniska tecken och symtom på CRS kan inkludera, men är inte begränsat till hypoxi, frossa,hypotension, takykardi, huvudvärk och förhöjda leverenzymer. För att minska risken för CRS ska behandlingen inledas enligt ett upptrappningsschema  och patienterna övervakas efter administrering och förbehandlingsläkemedel ska administreras före de tre första doserna. Allvarliga eller livshotande neurologiska toxiciteter, inklusive ICANS, kan förekomma efter behandling med ELREXFIO. Svåra, livshotande eller dödliga infektioner har rapporterats hos patienter som får ELREXFIO. Neutropeni och febril neutropeni har rapporterats hos patienter som får ELREXFIO. Hypogammaglobulinemi har rapporterats hos patienter som får ELREXFIO. Vaccination med levande virusvacciner rekommenderas inte inom 4 veckor före den första dosen av ELREXFIO och under behandlingen med ELREXFIO. ELREXFIO rekommenderas inte för användning under graviditet eller amning. ELREXFIO har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

Datum för översyn av produktresumén: 12/2023. För ytterligare information, se www.fass.se

Onkologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom ditt terapiområde - Onkologi. Genom vårt nyhetsbrev får du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ASCO (American Society of Clinical Oncology)och WCLC (World Conference on Lung Cancer)och EIKCS (European International Kidney Cancer Symposium)


Här presenteras de senaste rönen inom onkologi från nationella och internationella experter i videor och webbsändningar. Du upptäcker mer om hudcancer, exempelvis merkelcellskarcinom, som är mer malignt än malignt melanom, och som ökar kraftigt i Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Onkologi och håll dig uppdaterad om forskning kring onkologiska sjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på onkologi.

I videoreportage rapporterar onkologer om behandling av bröstcancer och om risken för hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer.

Andra delar inom terapiområdet Onkologi är immunterapi, biverkningar och viktiga faktorer för lyckad immunbehandling. Teamarbetet mellan patient, behandlande onkolog och läkare inom andra specialiteter lyfts.

Upptäck också onkologiföreläsningar från Livskraft. Här finns videor och webbsändningar om sexuell hälsa och cancer och om barn som närstående. Lyssna också till webbsändning om hjärntrötthet, mental fatigue, vid onkologisk sjukdom och behandling. En annan videoföreläsning i Livskraft handlar om att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet.

__________________________________

Pfizers hemsida för Onkologi: pfizerpro.se

Kort produktresumé: Besponsa (inotuzumab ozogamicin), Bosulif (bosutinib), Ibrance (palbociklib), Inlyta (axitinib), Lorviqua (lorlatinib), Mylotarg (gemtuzumabozogamicin), Sutent (sunitinib), Talzenna (talazoparib)Vizimpro (dacomitinib), Xalkori (crizotinib)