LIVE Kommande livesändning | 26 november | kl. 12.10 - 12.50

Ärftlig bröstcancer hos svenska patienter patogena genvarianter och deras effekt på tumörbiologin

Registrera dig idag!
 

Våra sändningar fungerar tyvärr inte med gamla operativsystem och webbläsare.
Se till att alltid uppgradera till de senaste versionerna.

Fungerar inte sändningen? Klicka här!

 

En föreläsning av Professor Åke Borg, Lunds universitet 

Screening för BRCA1 och BRCA2 i ärftlig bröst- och äggstockscancer har utförts under 25 år men fortfarande kommer kontinuerligt ny kunskap som hjälper oss att tolka betydelsen av olika varianter och hur de påverkar genernas biologi. Fler sjukdomspredisponerande gener har upptäckts och ingår i de kliniska gen-panelerna, några av dem har en lägre risk-association och får särbehandlas i klinisk genetisk rådgivning. BRCA-mutations status har på senare år även fått behandlings-guidande betydelse (kirurgi, medicinsk terapi) och screeningen initieras allt oftare av kirurger, onkologer och gynekologer via ”snabbspår ” eller ”reflextestning”. Den cytostatika-prediktiva screeningen innefattar även somatiska mutationer och defekt DNA-repair (HRD) i tumörer.

 

PP-TAL-SWE-0041, Okt-2021

AGENDA

Webinariet går live: 12:10-12:50
Du kan ställa frågor och delta i diskussionen under livesändningen.

Föreläsare

Åke

Åke Borg Professor,
Bröstcancer-genetik, Lunds universitet

Frågor om föreläsningen, kontakta:

Helene

Key Account Manager
helene.svensson@pfizer.com

Marie

Key Account Manager
maria.almtoft@pfizer.com

Länklista

 

Tipsa om webinariet

Mer Events

Registrera dig på nästa event.

broöästcaner

Ärftlighet och bröstcancer-behandling utredning, testning och handläggning i samband med bröstcancerdiagnos
Webbinarium | 16 December | kl. 12.10 - 12.50

En föreläsning av Överläkare Anna von Wachenfeldt Väppling, Södersjukhuset

Registrera dig idag!

Senaste videos

Senaste videos

39:22
Cancervacciner fokus på T-cellernas roll för att bekämpa cancer en föreläsning av Lektor och Docent Sara Mangsbo Uppsala universitet
2021 cancervaccin sara mangsbo
04:05
"The TKI’s SWEET SPOT” enligt prof. Brian Rini
tyrosinkinashämmare brian rini mest sedda
05:47
Ärftlig bröstcancer hos svenska patienter patogena genvarianter och deras effekt på tumörbiologin
brca bröstcancer onkologi
07:07
Uppföljning av CARMENA-studien från ASCO 2019
njurcancer carmena johannes arpegård
48:22
Nina Cavalli-Björkman talar om det svårfångade hoppet och hur man i sjukvården kan förhålla sig till det i den kliniska vardagen
2021 livskraftochwebinar nina cavalli-björkman
28:27
Varför är MRD testning viktigt
adriano venditti hematologi onkologi
54:00
Vad gör man när behandling med andra generationens TKI sviktar
jane apperley kml hematologi
45:49
ALL - Hur behandlingsresultaten kan optimeras
david marks hematologi all
39:21
Tumörblodkärl – vad spelar de för roll - Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet
2021 lena claesson-welsh livskraftochwebinar
13:41
ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
13:13
Vad gör man när behandling med andra generationens TKI sviktar
jane apperley hematologi onkologi
24:04
Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?
lise-lott eriksson blodcancer hematologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
40:44
CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl
bröstcancer cdk 4/6 livskraftochwebinar
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
19:01
ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling
bröstcancer endokrin behandling esmo
00:00
Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer
ronny öhman anders vikström lungcancer
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
12:26
Lär dig mer om VIZIMPRO dacomitinib säkerhetsprofil och hur man hanterar eventuella biverkningar
onkologi lungcancer vizimpro
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
47:20
CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer
richard finn bröstcancer onkologi
04:01
Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3
richard finn bröstcancer onkologi
37:56
Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer
oscar grundberg lungcancer onkologi
43:29
Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
johan hartman vetenskap onkologi
06:56
Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling
antonis valachis sabcs onkologi
15:52
Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening
sabcs bröstcancer onkologi
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras vetenskap onkologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
37:48
Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström inspiration onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
08:48
Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML
ash onkologi 2019
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
41:21
Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
asco onkologi asco 2019
07:23
Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA
justin gainor asco onkologi
34:55
Barn som närstående
johanna joneklav livskraft onkologi
51:59
Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019
tim brümmendorf Föreläsning vid Karolinska Solna onkologi
39:38
Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
03:26
Prof. Daniel Heng på Sverige-besök
daniel heng intervju onkologi
05:00
Intervju med Professor Tim Brümmendorf
tim brümmendorf kml onkologi
02:55
Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018
martin höglund eha onkologi
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
07:55
Svensk forskning inom immunterapi
cristian ortiz-villalon wclc onkologi
40:43
Sexuell hälsa och cancer
else-marie rasmusson webinar onkologi
43:49
Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
43:43
Motion vid cancerbehandling
katarina woxnerud livskraft onkologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
04:28
OS data från PROFILE 1014 publicerade
keith wilner lungcancer onkologi
04:07
”Failure is not an option”
manuela schmidinger asco onkologi
04:16
Att kräva testning är också patientens ansvar
martin reck asco onkologi
02:20
Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom
subramanian hariharan asco onkologi
44:09
Kost vid cancerbehandling
emma nisukangas livskraft onkologi
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
08:47
När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?
magnus björkholm ash onkologi

Trendande videos onkologi

Trendande videos onkologi

48:22
Nina Cavalli-Björkman talar om det svårfångade hoppet och hur man i sjukvården kan förhålla sig till det i den kliniska vardagen
2021 livskraftochwebinar nina cavalli-björkman
05:47
Ärftlig bröstcancer hos svenska patienter patogena genvarianter och deras effekt på tumörbiologin
brca bröstcancer onkologi
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
43:49
Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
04:05
"The TKI’s SWEET SPOT” enligt prof. Brian Rini
tyrosinkinashämmare brian rini mest sedda
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
39:21
Tumörblodkärl – vad spelar de för roll - Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet
2021 lena claesson-welsh livskraftochwebinar
39:22
Cancervacciner fokus på T-cellernas roll för att bekämpa cancer en föreläsning av Lektor och Docent Sara Mangsbo Uppsala universitet
2021 cancervaccin sara mangsbo
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
19:01
ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling
bröstcancer endokrin behandling esmo
40:44
CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl
bröstcancer cdk 4/6 livskraftochwebinar
08:47
När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?
magnus björkholm ash onkologi
12:26
Lär dig mer om VIZIMPRO dacomitinib säkerhetsprofil och hur man hanterar eventuella biverkningar
onkologi lungcancer vizimpro
45:49
ALL - Hur behandlingsresultaten kan optimeras
david marks hematologi all
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
47:20
CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer
richard finn bröstcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
37:48
Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström inspiration onkologi
04:01
Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3
richard finn bröstcancer onkologi
04:07
”Failure is not an option”
manuela schmidinger asco onkologi
40:43
Sexuell hälsa och cancer
else-marie rasmusson webinar onkologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
07:55
Svensk forskning inom immunterapi
cristian ortiz-villalon wclc onkologi
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras vetenskap onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
41:21
Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
28:27
Varför är MRD testning viktigt
adriano venditti hematologi onkologi
13:41
ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
05:00
Intervju med Professor Tim Brümmendorf
tim brümmendorf kml onkologi
06:56
Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling
antonis valachis sabcs onkologi
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
54:00
Vad gör man när behandling med andra generationens TKI sviktar
jane apperley kml hematologi
02:20
Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom
subramanian hariharan asco onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
15:52
Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening
sabcs bröstcancer onkologi
39:38
Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
13:13
Vad gör man när behandling med andra generationens TKI sviktar
jane apperley hematologi onkologi
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
51:59
Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019
tim brümmendorf Föreläsning vid Karolinska Solna onkologi
43:43
Motion vid cancerbehandling
katarina woxnerud livskraft onkologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
08:48
Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML
ash onkologi 2019
04:28
OS data från PROFILE 1014 publicerade
keith wilner lungcancer onkologi
04:16
Att kräva testning är också patientens ansvar
martin reck asco onkologi
07:23
Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA
justin gainor asco onkologi
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
24:04
Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?
lise-lott eriksson blodcancer hematologi
00:00
Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer
ronny öhman anders vikström lungcancer
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
03:26
Prof. Daniel Heng på Sverige-besök
daniel heng intervju onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
asco onkologi asco 2019
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
43:29
Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
johan hartman vetenskap onkologi
34:55
Barn som närstående
johanna joneklav livskraft onkologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
07:07
Uppföljning av CARMENA-studien från ASCO 2019
njurcancer carmena johannes arpegård
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
37:56
Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer
oscar grundberg lungcancer onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
44:09
Kost vid cancerbehandling
emma nisukangas livskraft onkologi
02:55
Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018
martin höglund eha onkologi

Tidigare inspelningar från Onkologi

Onkologi

Onkologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom ditt terapiområde - Onkologi. Genom vårt nyhetsbrev får du webbsändningar och videoreportage från stora kongresser som ASCO (American Society of Clinical Oncology)och WCLC (World Conference on Lung Cancer)och EIKCS (European International Kidney Cancer Symposium)


Här presenteras de senaste rönen inom onkologi från nationella och internationella experter i videor och webbsändningar. Du upptäcker mer om hudcancer, exempelvis merkelcellskarcinom, som är mer malignt än malignt melanom, och som ökar kraftigt i Sverige.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Onkologi och håll dig uppdaterad om forskning kring onkologiska sjukdomar och behandlingar. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på onkologi.

I videoreportage rapporterar onkologer om behandling av bröstcancer och om risken för hjärnmetastaser vid spridd bröstcancer.

Andra delar inom terapiområdet Onkologi är immunterapi, biverkningar och viktiga faktorer för lyckad immunbehandling. Teamarbetet mellan patient, behandlande onkolog och läkare inom andra specialiteter lyfts.

Upptäck också onkologiföreläsningar från Livskraft. Här finns videor och webbsändningar om sexuell hälsa och cancer och om barn som närstående. Lyssna också till webbsändning om hjärntrötthet, mental fatigue, vid onkologisk sjukdom och behandling. En annan videoföreläsning i Livskraft handlar om att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet.

__________________________________

Pfizers hemsida för Onkologi: pfizerpro.se

Kort produktresumé: Bavencio (avelumab), Besponsa (inotuzumab ozogamicin), Bosulif (bosutinib), Ibrance (palbociklib), Inlyta (axitinib), Lorviqua (lorlatinib), Mylotarg (gemtuzumabozogamicin), Sutent (sunitinib), Vizimpro (dacomitinib), Xalkori (crizotinib)