Hopp om livet!

Webbinarium | 18 oktober | kl.12:10-12:50

Vad finns det att hoppas på när sjukdom är obotlig? Och riskerar man, som sjukvårdspersonal, att ta ifrån patienten allt hopp om man säger som det är? Nina Cavalli-Björkman, som är onkolog, talar om det svårfångade hoppet och hur man i sjukvården kan förhålla sig till det i den kliniska vardagen.

Se eventet nu!

1

Cancervacciner – fokus på T cellernas roll för att bekämpa cancer

Webbinarium | 19 november | kl.12:10-12:50 | Pfizer Vetenskap

Immunterapier är på frammarch och kontrollpunktshämmare, terapeutiska antikroppar har en roll som förstärker ett existerande immunsvar mot olika typer av tumörformer. Läs mer om webbinariumet på registreringssidan.

Registrera dig idag!

1

Välkommen till årets viktigaste webinar!

Under två timmar tar vi avstamp i det som presenterades och diskuterades på årets ASCO och EHA. Ta chansen att delta och lyssna till ledande nationella och internationella experter

ASCO/EHA-dagen 2021

Under två timmar tar vi avstamp i det som presenterades och diskuterades på årets ASCO och EHA. Ta chansen att delta och lyssna till ledande nationella och internationella experter

Se allt från ASCO/EHA-dagen 2021

Patientfall vid behandling med CDK 4/6-hämmare

Patientfall 1: Val av behandling beroende på patientens ålder. Det första patientfallet är skapat tillsammans med Antonis Valachis, Docent i Onkologi, Örebro Universitet. Fallet diskuterar Val av behandling beroende på patientens ålder.

Till patientfallet

0

Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?

Nina Cavalli-Björkman, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, föreläser om hennes erfarenheter för att upprätthålla hoppet hos cancerpatienter.

Månadens video:

Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?

Nina Cavalli-Björkman, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, föreläser om hennes erfarenheter för att upprätthålla hoppet hos cancerpatienter.

Missa inget inom Onkologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

0

Områden inom Onkologi

Bröstcancer Hematologi Lungcancer Njurcancer

Senaste videos

Senaste videos

39:21
Tumörblodkärl – vad spelar de för roll - Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet
2021 lena claesson-welsh livskraftochwebinar
13:41
ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
13:13
Vad tyckte professor Jane Apperley var mest intressant på årets EHA?
jane apperley hematologi onkologi
24:04
Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?
lise-lott eriksson blodcancer hematologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
40:44
CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl
bröstcancer cdk 4/6 livskraftochwebinar
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
19:01
ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling
bröstcancer endokrin behandling esmo
00:00
Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer
ronny öhman anders vikström lungcancer
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
47:20
CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer
richard finn bröstcancer onkologi
04:01
Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3
richard finn bröstcancer onkologi
37:56
Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer
oscar grundberg lungcancer onkologi
43:29
Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
johan hartman vetenskap onkologi
06:56
Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling
antonis valachis sabcs onkologi
15:52
Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening
sabcs bröstcancer onkologi
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras vetenskap onkologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
37:48
Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström inspiration onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
08:48
Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML
ash onkologi 2019
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
41:21
Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
asco onkologi asco 2019
07:23
Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA
justin gainor asco onkologi
34:55
Barn som närstående
johanna joneklav livskraft onkologi
51:59
Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019
tim brümmendorf Föreläsning vid Karolinska Solna onkologi
39:38
Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
03:26
Prof. Daniel Heng på Sverige-besök
daniel heng intervju onkologi
05:00
Intervju med Professor Tim Brümmendorf
tim brümmendorf kml onkologi
02:55
Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018
martin höglund eha onkologi
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
07:55
Svensk forskning inom immunterapi
cristian ortiz-villalon wclc onkologi
40:43
Sexuell hälsa och cancer
else-marie rasmusson webinar onkologi
43:49
Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
43:43
Motion vid cancerbehandling
katarina woxnerud livskraft onkologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
04:28
OS data från PROFILE 1014 publicerade
keith wilner lungcancer onkologi
04:07
”Failure is not an option”
manuela schmidinger asco onkologi
04:16
Att kräva testning är också patientens ansvar
martin reck asco onkologi
02:20
Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom
subramanian hariharan asco onkologi
44:09
Kost vid cancerbehandling
emma nisukangas livskraft onkologi
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
08:47
När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?
magnus björkholm ash onkologi

Trendande videos onkologi

Trendande videos onkologi

03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
43:33
Hur upprätthåller vi hoppet för cancerpatienten?
nina cavalli-björkman cancer onkologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
41:57
Cancerrelaterad fatigue - Orsak, upplevelse och interventioner
karin ahlberg fatigue onkologi
45:09
Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer
martin bergö antioxidanter onkologi
39:21
Tumörblodkärl – vad spelar de för roll - Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet
2021 lena claesson-welsh livskraftochwebinar
51:13
Träning vid cancerbehandling
helene rundqvist inspiration onkologi
37:48
Farmakologisk behandling vid cancerrelaterad smärta
staffan lundström inspiration onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
00:00
Patientanpassade strategier vid behandling av icke-småcellig lungcancer med EGFR aktiverande mutationer
ronny öhman anders vikström lungcancer
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
37:56
Sekvensering vid målstyrd behandling av ALK-positiv icke-småcellig lungcancer
oscar grundberg lungcancer onkologi
07:55
Svensk forskning inom immunterapi
cristian ortiz-villalon wclc onkologi
47:19
”Liquid biopsy” för detektion av njurcancer; en översikt
håkan axelsson njurcancer onkologi
34:48
Glykosaminoglykaner som icke-invasiva metaboliska biomarkörer vid behandling av cancer
francesco gatto vetenskap onkologi
43:49
Svåra samtal
nina cavalli-björkman livskraft onkologi
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
02:59
Kostnaderna för utredning och komplikationer vid lungcancer högre än väntat
hirsh koyi wclc onkologi
39:38
Att möta och behandla ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet
peter strang livskraft onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
04:01
Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3
richard finn bröstcancer onkologi
04:07
”Failure is not an option”
manuela schmidinger asco onkologi
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
40:43
Sexuell hälsa och cancer
else-marie rasmusson webinar onkologi
38:11
Mikromiljöns påverkan på den maligna fenotypen
Kristian Pietras vetenskap onkologi
41:21
Genetik och livsstilsrelaterad cancer
fredrik enlund livskraft onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
05:23
Samtal om Lorviquas (lorlatinib) biverkningsprofil
sandra t asanin lorviqua onkologi
13:41
ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
05:00
Intervju med Professor Tim Brümmendorf
tim brümmendorf kml onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
06:56
Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling
antonis valachis sabcs onkologi
02:20
Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom
subramanian hariharan asco onkologi
51:59
Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019
tim brümmendorf Föreläsning vid Karolinska Solna onkologi
15:52
Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening
sabcs bröstcancer onkologi
13:13
Vad tyckte professor Jane Apperley var mest intressant på årets EHA?
jane apperley hematologi onkologi
19:01
ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling
bröstcancer endokrin behandling esmo
43:43
Motion vid cancerbehandling
katarina woxnerud livskraft onkologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
08:48
Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML
ash onkologi 2019
04:28
OS data från PROFILE 1014 publicerade
keith wilner lungcancer onkologi
08:47
När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?
magnus björkholm ash onkologi
40:44
CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl
bröstcancer cdk 4/6 livskraftochwebinar
04:16
Att kräva testning är också patientens ansvar
martin reck asco onkologi
07:23
Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA
justin gainor asco onkologi
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
24:04
Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?
lise-lott eriksson blodcancer hematologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
03:26
Prof. Daniel Heng på Sverige-besök
daniel heng intervju onkologi
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
asco onkologi asco 2019
19:54
Molekylärgenetisk testning på lungcancer
Carola Andersson webinar onkologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
43:29
Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
johan hartman vetenskap onkologi
34:55
Barn som närstående
johanna joneklav livskraft onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
47:20
CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer
richard finn bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
02:55
Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018
martin höglund eha onkologi
44:09
Kost vid cancerbehandling
emma nisukangas livskraft onkologi

Utvalda patientfall - testa dina kunskaper!

Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner

Intervju med prof. Per Ljungman som svarar på tre vanliga frågor om CMV-infektioner.

Prenumerera på nyhetsbrevet från Onkologi

De senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev onkologi PfizerPlay

 

Kongresser och möten

Asco Vetenskap Inspiration Wclc Eikcs Ash

Utvalt avsnitt från onkologipodden:

Därför behöver Sverige en ny cancerstrategi

10 år har gått sedan Sverige antog en ny cancerstrategi. Mycket har hänt sedan dess. Det är hög tid för en uppdatering. Thomas Wahlgren med gäster i samtal om behovet av en ny och förslaget ”En cancerstrategi för en ny tid” som Pfizer har lagt fram.

Onkologipodden hittar du här

Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA

Dr Gainor berättar om viktiga utvecklingssteg av ALK TKIer, från första- till tredjegenerationens hämmare. Han tar också upp vilken roll RWD har i klinisk praxis samt diskuterar diagnostiskt värde av ctDNA vid mutationspositiv NSCLC

ASCO

ASCO

13:41
ASCO-EHA-dagen 2021: Dagens forskning - morgondagens behandling
eha asco onkologi
54:25
Välkommen till årets viktigaste webinar!
eha asco onkologi
31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
06:29
Precisionsmedicin kan ge förutsättningar till framtida bot eller kronisk behandling
precisionsmedicin asco onkologi
31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
30:28
Hur kan liquid biopsies tillämpas i olika skeden av patientresan?
lungcancer asco onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
19:16
ASCO-dagen 2020 - Introduktionssession
asco intervju onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
34:03
ASCO-dagen 2020 Lungcancer
asco lungcancer onkologi
24:09
ASCO-dagen 2020 Njurcancer
asco njurcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
08:02
Nya diagnostiska trender inom lungcancer
sandra t asanin cancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
07:21
Pfizer Global Medical Lead RCC, Despina Thomaidou, kommenterar ASCO
despina thomaidou njurcancer onkologi
17:45
Hur ser framtiden inom onkologi ut - intervju med Mikael Dolsten , Pfizers globala forskning- och utvecklingschef
mikael dolsten cancervården onkologi
06:28
Pfizers intryck av ASCO 2020 - intervju med Dany Habr, Chief medical officer för Pfizer Onkologi
dany habr intervju onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
02:38
Metastasers placering påverkan på OS hos mRCC patienter
daniel heng asco onkologi
04:43
Artificiell Intelligens inom medicin
asco onkologi asco 2019
07:23
Evolutionen av ALK TKIer, rollen av RWD samt diagnostisk potential av ctDNA
justin gainor asco onkologi
02:54
Teamarbete kring patienter som behandlas med immunterapi är nyckeln
lars ny asco onkologi
02:29
Spännande data presenterade på ASCO inom mRCC
daniel heng asco onkologi
04:28
OS data från PROFILE 1014 publicerade
keith wilner lungcancer onkologi
04:07
”Failure is not an option”
manuela schmidinger asco onkologi
04:16
Att kräva testning är också patientens ansvar
martin reck asco onkologi
02:20
Bavencios (avelumab) betydelse för patienter med Merkelcellskarcinom
subramanian hariharan asco onkologi

Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML

ASH 2019. Gunnar Juliusson presenterade en poster under ASH där man undersökt behandlingskostnaden vid AML. Ett samarbetsprojekt där studiegruppen har kopplat det svenska AML-registret med Socialstyrelsens samt Statistiska centralbyråns register.

WEBINAR

Bröstcancer

Bröstcancer

31:13
Nyheter inom bröstcancer som presenterades vid ASCO 2021 presenteras och diskuteras
bröstcancer asco onkologi
13:04
Overall Survival från PALOMA 3 med palbociklib - Professor Cristofanilli Massimo
asco massimo cristofanilli webinar
40:44
CDK 4-6 hämmare i ett rörligt landskap - Professor Sibylle Loibl
bröstcancer cdk 4/6 livskraftochwebinar
19:01
ESMO 2021 - Nya insikter med långsiktig behandlingsnytta av endokrin behandling
bröstcancer endokrin behandling esmo
47:20
CDK 4-6-hämmare roll vid behandling av avancerad ER och HER2-bröstcancer
richard finn bröstcancer onkologi
04:01
Lyssna på Professor Richard Finn om subgrupper från PALOMA 2 och PALOMA 3
richard finn bröstcancer onkologi
43:29
Precisionspatologi – metoder att predicera behandlingsrespons
johan hartman vetenskap onkologi
06:56
Kan artificiell intelligens hjälpa bröstcancerpatienter efter avslutad behandling
antonis valachis sabcs onkologi
15:52
Identification of women at high risk of breast cancer and in need of supplemental screening
sabcs bröstcancer onkologi
32:27
ASCO-dagen 2020 Bröstcancer
asco bröstcancer onkologi
08:18
Leif Klint om HER2 bröstcancer på ASCO 2020
leif klint bröstcancer onkologi
11:29
Guy Jerusalem om ER bröstcancer på ASCO 2020
guy jerusalem bröstcancer onkologi
10:16
Antonis Valachis om svensk data och IO på ASCO 2020
antonis valachis bröstcancer onkologi
27:18
Molekylärgenetisk testning på solida tumörer i sjukvårdsdiagnostik
Carola Andersson webinar onkologi

Hematologi

Hematologi

31:42
Nyheter och reflektioner från EHA 2021
hematologi asco onkologi
13:45
KML patienters långtidsöverlevnad snart lika bra som den generella populationens
jeroen janssen hematologi onkologi
13:13
Vad tyckte professor Jane Apperley var mest intressant på årets EHA?
jane apperley hematologi onkologi
24:04
Ur patientperspektivet, vad var mest intressant från årets EHA?
lise-lott eriksson blodcancer hematologi
03:00
Tre frågor till experten prof. Per Ljungman om CMV-infektioner - Hematologi
cmv-infektioner hematologi onkologi
05:32
Hematologin befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede
roxanne ferdinand ash onkologi
08:48
Svenska registerdata har använts för att undersöka kostnaden för behandling av AML
ash onkologi 2019
03:30
Vad gör man för AML-patienter som inte tål intensiv kemoterapi
Jorge Cortes ash onkologi
06:01
Real world considerations for continuing or discontinuing CML treatment
Guiseppe Saglio Leukemia Summit onkologi
05:15
Intervju med Lise-lott Eriksson ordförande i blodcancerförbundet
lise-lott eriksson blodcancerförbundet onkologi
51:59
Goals and Challenges of Treatment of Chronic Myeloid Leukemia (CML) in 2019
tim brümmendorf Föreläsning vid Karolinska Solna onkologi
05:00
Intervju med Professor Tim Brümmendorf
tim brümmendorf kml onkologi
02:55
Intervju med Martin Höglund EHA Stockholm 2018
martin höglund eha onkologi
04:19
Docent Hans Hagberg berättar om spännande nyheter inom hematologin
hans hagberg ash onkologi
08:47
När allt färre reser på kongresser. Hur säkerställer man att kunskapsöverföringen sker på rätt sätt?
magnus björkholm ash onkologi

Lungcancer

Njurcancer

Missa inget inom Onkologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Pfizer Play – Onkologi

Inom onkologi på Pfizer Play hittar du webbsändningar med djupgående intervjuer, webinarier och nyhetsrapporteringar om bröstcancer, lungcancer, hudcancer, njurcancer, immunonkologi och hematologi. Inom området onkologi i Sverige och internationellt har mycket förbättrats för cancerpatienter under den senaste tioårsperioden och många cancerläkemedel och behandlingar kan beskrivas som revolutionerande och har inneburit både längre överlevnad och bättre livskvalitet för många patienter.

Cancer är fortfarande en av de främsta dödsorsakerna runt om i världen1. Traditionella metoder för att bekämpa cancer, som kemoterapi och strålbehandling, är fortfarande viktiga behandlingsalternativ, men med hjälp av och tack vare cancerforskningen upptäcks nya sätt att angripa cancerceller direkt och mer effektivt. Framstegen inom exempelvis immunterapi förändrar och möjliggör att flera cancerformer för vissa patienter kan bli botbara.

Med Pfizer Play onkologi vill vi dela och sprida kunskap för att bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Här presenteras den senaste forskningen inom onkologi från nationella och internationella experter, förläsare och forskare i videor och webbsändningar i ett försök att inspirera och sprida kunskap. Bland annat ser vi till att rapportera om cancerforskning och nyheter inom området. För att du inte ska missa något kan du prenumerera på onkologis nyhetsbrev.

Vi strävar efter att förbättra livet för cancerpatienter världen över med läkemedel inom flertalet cancerformer. Upptäck det senaste inom ditt terapiområde Onkologi – bröstcancer, hematologi, lungcancer, immunonkologi, njurcancer och hudcancer. Du kan lyssna till aktuella intervjuer och rapporter från världsledande kongresser som ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EIKCS (European International Kidney Cancer Symposium) och ASH (American Society of Hematology).

Du får det senaste från ASCO, den världsledande organisationen inom onkologi för läkare och forskare. Bland annat presenteras framsteg inom bröst-, lung- och njurcancerforskningen. Den hematologiska delen av ASCO har vuxit på senare år. Lyssna på vår medicinska kollega Roxanne Ferdinand, som berättar om Pfizers breda och växande engagemang inom området hematologi.

Presentationer inom njurcancerforskning från ASCO sammanfattar bland annat metastasers beteende hos patienter med mRCC.Inom Pfizer Play onkologi presenteras följande webbsända föreläsningar inom områdena:

 

 • Bröstcancer: I videoreportage rapporterar onkologer bland annat om biomarkörers betydelse vid behandling av patienter som progredierat på en CDK4/6-hämmare, risken för metastaser i hjärnan vid spridd bröstcancer (MBC) samt diskussioner som belyser utmaningar och möjligheter för patienter med trippelnegativ bröstcancer.

 

 • Lungcancer: Ta del av ny forskning som har ökat vår förståelse av sjukdomen för att mer specifikt kunna behandla lungcancer och förbättra livet för fler patienter med metastaser (spridd lungcancer). Från WCLC kan du bland annat ta del av resultat från studier där man tittat på patienter med icke-småcellig lungcancer där flertalet olika målinriktade och immunologiska läkemedel har prövats.2

 

 • Hematologi: Hematologisk cancer omfattar tumörer i blod, benmärg eller lymfsystem. De vanligaste cancerformerna inom hematologi är leukemi, lymfom och myelom. Inom området Hematologi presenteras föreläsningar om bland annat utmaningar vid behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML) och patientens behandlingsresa. Ta även del av en spännande presentation om konceptet ”treatment free remissions”, som handlar om att under kontrollerade former avbryta behandlingen för KML.

 

 • Hudcancer: Här kan du upptäcka mer om en ovanlig och aggressiv form av hudcancer,  Merkelcellskarcinom, som ökar i Sverige. Bland annat presenteras den senaste uppdateringen av Javelin Merkel 200 studien som presenterades på ASCO 2018.

 

 • Immunonkologi: En annan del av terapiområdet Onkologi är immunterapi. Här kan du ta del av biverkningar och viktiga faktorer för en lyckad immunonkologisk behandling. Vikten av teamarbetet mellan patient, behandlande onkolog och läkare inom andra specialiteter lyfts.

 

 • Njurcancer: De senaste åren har forskningen inom detta område fokuserat på läkemedel som stärker immunförsvarets roll i att bekämpa spridd njurcancer, så kallad immunterapi. Dessa behandlingar påverkar sjukdomsförloppet och förlänger tiden till progress av sjukdomen och patienternas överlevnad. Lär dig mer om vilka faktorer som påverkar njurcancerbehandlingen för patienter med avancerad njurcancer (njurcellscancer EIKCS).

 

Ta även del och bli inspirerad av våra onkologiföreläsningar! Experter ger dig som arbetar inom hälso- och sjukvården verktyg för att hantera svåra frågeställningar som kan dyka upp under en patients cancerbehandling. Här finns bland annat videor och webföreläsningar om sexuell hälsa och cancer, barn som närstående och träning vid cancerbehandling.

Lyssna till Peter Strang, professor och överläkare Karolinska Institutet Palliativt Kunskapscentrum,  och Stockholms sjukhem som talar om ångest, dödsångest och nedstämdhet vid svår malignitet. Eller hör Nina Cavalli-Björkman prata om ”svåra samtal”, där hon i sin föreläsning ger konkreta råd kring hur man hanterar ämnen som existentiell smärta och rädsla för svåra symtom.

En annan videoföreläsning handlar om ”när hjärnan inte orkar” med Birgitta Johansson, docent och specialist i neuropsykologi, och Lars Rönnbäck, professor i neurologi, båda verksamma vid Sahlgrenska Universitetsjukhuset och Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. De berättar om hur vi kan förstå hjärntrötthet och vad som är karaktäristiskt samt ger tips och förslag på strategier som sparar energi och vilar hjärnan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Onkologi och håll dig uppdaterad om forskning kring onkologiska sjukdomar och olika cancerbehandlingar. Du får allt genom videorepotage, webinarier och livesändningar med fokus på onkologi. Genom nyhetsbreven får du även webbsändningar och videorepotage från stora internationella kongresser som ASCO (American Society of Clinical Oncology), WCLC (World Conference on Lung Cancer), EIKCS (European International Kidney Cancer Symposium) och ASH (American Society of Hematology).

Håll dig uppdaterad:

 • Nyheter inom flera behandlingsområden
 • Information om webbförläsningar
 • Kongressreportage
 • Rekommendationer och riktlinjer
 • Produktinformation

Referenser:

 1. https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/statistics avläst 2020-11-26
   
 2. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/lungmedicin/lungcancer/

PP-GIP-SWE-0140-NOV-2020