Susanna Jäghult om Quality Standards of Care

Susanna Jäghult, Ordförande I “Nurses of ECCO” och Enhetschef vid Stockholm Gastro Center, berättar om IBD-riktlinjer och hur ECCO jobbar för detta samt hur behandlingsstrukturen är optimal. Här på IBD Nordic 2019.