Mångkulturellt projekt för rökstopp

Tobakspreventiva enheten i Örebro hittar nya vägar för att nå alla rökare oavsett bakgrund.

 

 

Håll dig uppdaterad inom Rökavvänjing!
Missa inte nya webbsändningar eller videoreportage från möten och kongresser

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Kort produktresumé

Champix (vareniklin)