Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies

ECCO 2022, Professor Remo Panaccione​ University of Calgary, Kanada​ går igenom de höjdpunkter från kongressen som han tycker har varit intressant där fokus ligger på användandet av AI vid behandling av ulcerös kolit.

Senaste videos inom Gastroenterologi

Senaste videos inom Gastroenterologi

35:07
IBD och extraintestinala manifestationer
2022 extraintestinala manifestationer gastroenterologi
03:44
Advance our understanding of surgical practises and surgery-realted risks for patients with IBD
gastroenterologi ibd james lindsay
10:39
Determining Appropriate Patients for Treatment with Tofacitinib Using Conventional Statistical Tools
gastroenterologi geert d'haens tofacitininb
02:04
Artificial intelligence and histological evaluation of ulcerative colitis biopsies
gastroenterologi ulcerös kolit remo panaccione
02:20
Levarage the latest epidemiological data to understand how to best improve patient outcomes
gastroenterologi ibd iago rodríguez-lago
01:36
Inför Pfizer symposium vid ECCO 2022
gastroenterologi charlie lees ecco
12:09
Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år
gastroenterologi uegw julian panés
09:29
Vilken betydelse har FODMAP för symtom hos IBD-patienter?
gastroenterologi per hellström ddw
14:16
Fatigue och IBD – hur mäter vi?
gastrodagarna gastroenterologi susanna jäghult
29:29
Kliniska erfarenheter av avancerad behandling vid UC
gastrodagarna gastroenterologi jan marsal
02:38
Vårdprogram för ärftlighet vid tjocktarmscancer
ann-sofie backman gastrodagarna gastroenterologi
07:52
Tarmsvikt – komplikationer och behandlingsalternativ
lisa sharkey gastrodagarna gastroenterologi
07:02
IBD och extraintestinala manifestationer
2022 extraintestinala manifestationer gastroenterologi
04:48
UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib
tessa straatmijer uegw gastroenterologi
07:57
UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom
matthias löhr uegw gastroenterologi
03:36
UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
magnus simrén uegw gastroenterologi
06:39
UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud
floris de voogd uegw gastroenterologi
07:49
UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
charlotte hedin uegw gastroenterologi
07:38
UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
anders rönnlund uegw gastroenterologi
46:02
UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet
webbsänt seminarium uegw gastroenterologi
05:34
Fatigue och IBD
ibd fatigue gastroenterologi
17:51
Xeljanz® (tofacitinib) säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården.
petra neregård ulcerös kolit reumatologi
02:57
The impact of latent cytomegalovirus infection on the disease behavior in patients with Ulcerative Colitis
pontus karling ecco gastroenterologi
04:03
Annual incidence and prevalence of Ulcerative Colitis and Crohn´s Disease during 2010 to 2017 in four Nordic countries: Results from the TRINordic study
mikael lördal ecco gastroenterologi
04:44
What to do with the rectal stump after subtotal colectomy
mattias block ecco gastroenterologi
02:48
Kock pouch - ”Difficult decisions in IBD surgery”
pär myrelid ecco gastroenterologi
05:45
Risk of colorectal cancer diagnosis and colorectal cancer mortality in Crohn´s Disease: A Scandinavian population-based cohort study
ola olén ecco gastroenterologi
03:22
The prevalence of chronic musculoskeletal pain in patients with ulcerative colitis in comparison to control subjects: A cross-sectional study
pontus karling ecco gastroenterologi
03:31
Age determines the risk of familial IBD – a nationwide case-control study
jonas halfvarson ecco gastroenterologi
03:55
Susanna Jäghult om Quality Standards of Care
susanna jäghult ibd nordic gastroenterologi
02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
henrik thorlacius uegw gastroenterologi
06:12
UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
julien kirchgesner uegw gastroenterologi
03:07
UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa
erivn toth uegw gastroenterologi
03:51
UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit
mathias löhr uegw gastroenterologi
03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
per hedenström uegw gastroenterologi
02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
torbjörn thulin uegw gastroenterologi
05:09
UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år
edward loftus uegw gastroenterologi
03:23
UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD
daniel bergemalm uegw gastroenterologi
02:49
UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib
peter irving uegw gastroenterologi
01:58
Jonas Halfvarsson om det bästa från DDW
jonas halfvarsson ddw gastroenterologi
03:21
Per Hellström om inflammationsmarkörer
per hellström ddw gastroenterologi
03:17
Anna Andreasson om sambanden mellan depression och colonic eosinophilia
anna andreasson ddw gastroenterologi
03:55
Magnus Simrén om biomarkörers roll i behandlingen
magnus simrén ddw gastroenterologi
02:23
Gunilla Wirström om patienternas upplevelse av olika laxermedel inför koloskopi
gunilla wirström ddw gastroenterologi
04:12
Maria Bergström om suicidrisk i samband med gastric bypass
maria bergström ddw gastroenterologi
03:48
Parakkal Deepak om real-world-säkerhetsdata på tofacitinib inom IBD
parakkal deepak ddw gastroenterologi
03:17
Gastrodagarna 2019 - Timo Heikkilä
timo heikkilä gastrodagarna gastroenterologi
01:43
Gastrodagarna 2019 - Julia König
julia könig gastrodagarna gastroenterologi
02:44
Gastrodagarna 2019 - Hanna Dubois
hanna dubois gastrodagarna gastroenterologi
02:36
Gastrodagarna 2019 - Hans Strid
hans strid gastrodagarna gastroenterologi
03:16
Gastrodagarna 2019 - Lena Öhman
lena öhman gastrodagarna gastroenterologi
00:58
Dr. Grip, överläkare vid Skånes universitetssjukhus om vaccination av IBD-patienter
olof grip ecco gastroenterologi
02:48
Lovisa Widbom: Ökar snusning risken för IBD
lovisa widbom ecco gastroenterologi
06:28
Dr. Sigurdsson om risken för myopenia hos unga vuxna med IBD
virgnir sigurdsson ecco gastroenterologi
03:44
Susanna Jäghult om Nurses of ECCO och tips till IBD-sköterskor
susanna jäghult ecco gastroenterologi
02:39
Dr. Shouval: Påverkar kosten IBD patienters sjukdomsförlopp
dror shouval ecco gastroenterologi
08:47
Dr. Colombel: Kommer vi kunna förebygga IBD i framtiden
jean-frederic colombel ecco gastroenterologi
07:11
Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
andreas münch uegw gastroenterologi
04:46
Dr. Lindfors om fördelar och nackdelar med utbildning via internet för IBS patienter
perjohan lindfors ueg 2018 gastroenterologi
04:01
Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit
alessandro armuzzi ueg 2018 gastroenterologi
04:52
Finns utmaningar med dagens upplägg av IBD studier
peter irving ibd nordic gastroenterologi
02:02
IBD-förloppet efter introduktion av biologiska läkemedel
john burisch ibd nordic gastroenterologi
02:40
Hur kan man se framtiden i feces
jonas halfvarsson marie carlson gastroenterologi
01:59
Bakgrunden till ICURE och den hälsoekonomiska studien
daniel sjöberg gastrodagarna gastroenterologi
02:57
Susanna Jäghult berättar om IBD fatigue-skalan
susanna jäghult gastrodagarna gastroenterologi

Kongresser och möten

Ddw Gastrodagarna Uegw Ibd Nordic Ecco

Föreläsare inom gastroenterologi

Susanna Jäghult Jonas Halfvarsson Lena Öhman

UEGW

UEGW

12:09
Sammanfattning av säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år
gastroenterologi uegw julian panés
04:48
UEGW 2020 - Tessa Straatmijer berättar om en 1-årig RWE-studie med tofacitinib
tessa straatmijer uegw gastroenterologi
07:57
UEGW 2020 - Matthias Löhr om IgG-relaterad GI sjukdom
matthias löhr uegw gastroenterologi
03:36
UEGW 2020 - Magnus Simrén om patofysiologin vid IBS
magnus simrén uegw gastroenterologi
06:39
UEGW 2020 - Floris De Voogd om att mäta behandlingssvar med intestinalt ultraljud
floris de voogd uegw gastroenterologi
07:49
UEGW 2020 - Charlotte Hedin berättar om några höjdpunkter från UEGW2020
charlotte hedin uegw gastroenterologi
07:38
UEGW 2020 - Anders Rönnblom om IBD under en längre tids perspektiv
anders rönnlund uegw gastroenterologi
46:02
UEGW 2020 - Se hela webbsända seminariet
webbsänt seminarium uegw gastroenterologi
02:10
UEGW 2019 - Henrik Thorlacius om betydelse av olika riskfaktorer för lymfkörtel metastasering
henrik thorlacius uegw gastroenterologi
06:12
UEGW 2019 - Julien Kirchgesner om behandling av IBD patienter som tidigare haft cancer
julien kirchgesner uegw gastroenterologi
03:07
UEGW 2019 - Erivn Toth berättar om koloskopikvalitet i europa
erivn toth uegw gastroenterologi
03:51
UEGW 2019 - Professor Mathias Löhr berättar om autoimmun pankreatit
mathias löhr uegw gastroenterologi
03:01
UEGW 2019 - Per Hedenström om preoperative behandling av gastrointestinala stromal tumörer
per hedenström uegw gastroenterologi
02:46
UEGW 2019 - Torbjörn Thulin om kolonskopifrekvensen i olika socioekonomiska grupper före och efter kolorektal cancer screening
torbjörn thulin uegw gastroenterologi
05:09
UEGW 2019 - Edward Loftus om tofacitinib långtidsuppföljning 5,5 år
edward loftus uegw gastroenterologi
03:23
UEGW 2019 - Daniel Bergemalm om mätning av sjukdomsmekanismer innan patienten fått sin diagnos med IBD
daniel bergemalm uegw gastroenterologi
02:49
UEGW - Peter Irving om Real World-erfarenheter med tofacitinib
peter irving uegw gastroenterologi
07:11
Dr. Anders Münch om mikroskopisk kolit
andreas münch uegw gastroenterologi
04:46
Dr. Lindfors om fördelar och nackdelar med utbildning via internet för IBS patienter
perjohan lindfors ueg 2018 gastroenterologi
04:01
Hur ser behandlingsmönstret ut hos patienter med måttlig till svår ulcerös kolit
alessandro armuzzi ueg 2018 gastroenterologi

Missa inget inom Gastroenterologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna, reportage från kongresser och information om webbaserade föreläsningar och
utbildningar. Självklart skräddarsytt efter dig och ditt yrke.

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

 

Vi håller dig uppdaterad genom…

prenumerera på pfizers nyhetsbrev

 

Gastroenterologi i PfizerPlay

Upptäck det senaste inom just ditt terapiområde - Gastroenterologi. Genom vårt nyhetsbrev når du enkelt webbsändningar och videoreportage från nationella och internationella kongresser. 

I terapiområdet Gastroenterologi finns videor och webbsändningar om gastroenterologiska nyheter kring forskning och behandling av olika tarmsjukdomar. Du kan lyssna till aktuella intervjuer och rapporter från kongresser som ECCO (European Chron´s and Colitis Organisation), UEG (United European Gastroenterology), IBD Nordic Conference, DDW (Digestive Disease Week) och Gastrodagarna.

Du får det senaste från ECCO om IBD, bland annat om forskning kring kostens påverkan på sjukdomsförloppet. Du får också inblick i Nurse ECCO´s viktigaste fokusområden utifrån sjuksköterskeperspektiv.

Från UEG-week får du de senaste rönen inom gastroenterologin vad gäller inflammatoriska tarmsjukdomar.

I webbsändningar från IBD Nordic Conference beskrivs forskning om inflammatorisk tarmsjukdom relaterat till biologiska läkemedel.  

Gastrodagarnas videor lyfter vikten av patientens delaktighet vid endoskopier. Du får också senaste nytt i videoklipp om det nationella kvalitetsregistret SWIBREG för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Gastroenterologi för att hålla dig uppdaterad om forskning kring gastroenterologiska sjukdomar, diagnostiska verktyg och behandlingar som presenteras på kongresser som ECCO, UEG-week, IBD Nordic conference, DDW och Gastrodagarna. Du får allt genom videoreportage, webinar och livesändningar med fokus på gastroenterologi.

_______________________________________

Pfizer hemsida för gastroenterologi: pfizerpro.se

Kort produktresumé: Inflectra (infliximab), Xeljanz (tofacitinib)