Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer - Fariba Baghaei, PhD och överläkare

Fariba Baghaei, PhD och överläkare vid Koagulationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg gick genom aktuella riktlinjer och sekundärprofylax vid cancerassocierad trombos. Lyssna in hennes tankegångar och resonemang!
”Venös trombos vid cancer - Aktuell kunskap och kliniska dilemman” var rubriken på det sista symposiet före sommaren, i en serie arrangerade av Pfizer och Bristol Myers Squibb. Fariba Baghaei, PhD och överläkare vid Koagulationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg inledde med att gå genom om aktuella riktlinjer och sekundärprofylax vid cancerassocierad trombos. Lyssna in hennes tankegångar och resonemang!