Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Anders Själander professor och överläkare

Anders Själander, professor och överläkare, Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus, belyser bland annat sambandet mellan trombos och cancer är starkt. En femtedel av alla cancerpatienter får någon gång en trombos.
Under föreläsningen Hematologens perspektiv på trombos vid cancer gav Anders Själander, professor och överläkare, Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus, sin syn och belyste bland annat sambandet mellan trombos och cancer är starkt.1 En femtedel av alla cancerpatienter får någon gång en trombos.